QUOTA PLANNING

Software voor het plannen, instellen en beheren van verkoopdoelen in een veranderende wereld.

Software voor het instellen en beheren van verkoopdoelen van Workday Adaptive Planning. Dashboard voor planning van jaarlijkse boekingen voor quota-aannames.

WAT U KUNT DOEN

Realiseer uw doelen met minder verrassingen.

Dankzij betere planning verhoogt u de productiviteit, vermindert u het verloop en zorgt u ervoor dat de verkoopdoelen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
  • Top-down verkoopdoelen bepalen
  • Bottom-up quotumplanning
  • Quota bepalen op basis van rollen, segmenten en meer
  • Quota bepalen op basis van kansen
  • Over-assignment en dekking van quota
  • Overlay van quotaplanning
  • Quotamanagement

Meer bereiken. Minder pijn.

Dashboard voor quotamanagement in Workday Adaptive Planning-software.

Zorg dat de gestelde doelen werken voor u en uw business.

Maak gebruik van de juiste metrics en methodologie om eerlijke quotatoewijzingen te garanderen.

Baseer de verkoopdoelen op data, niet op onderbuikgevoelens.

Zorg voor een adequate dekking binnen uw organisatie en bekijk wijzigingen in realtime. Stel realistische doelen op basis van de beschikbare verkoopkansen.

Beperk het verloop en beloon verkopers die hoge prestaties leveren.

Op data gebaseerde salesdoelstellingen zorgen voor een eerlijke verdeling binnen de afdeling. Hierdoor is er minder verloop en worden prestaties beloond.

Pas plannen aan naarmate doelstellingen en aannames veranderen.

Bekijk direct de impact van aannames over quota en plan voor verschillende scenario's. Als de doelstellingen of aannames veranderen kunt u de plannen op eenvoudige wijze aanpassen.

"Workday Adaptive Planning stelt ons in staat om snel een groeipercentage of de headcount te veranderen. We zien direct de resultaten om hierover het gesprek aan te gaan."

Zorg dat de verkoopdoelen in balans zijn.

Maak geïntegreerde targets om sales en finance op elkaar af te stemmen.

Stem de verkoopdoelen naadloos af op de bedrijfsdoelen. Laat geplande targets intuïtief door uw saleshiërarchie omlaag lopen. Bottom-up of top-down, het kan allebei net zo eenvoudig.

Maak van het bepalen van de verkoopdoelen een intuïtief en transparant proces.

Implementeer op eenvoudige wijze salestargets voor verschillende rollen, regio's en segmenten en zorg ervoor dat de doelen redelijk én uitdagend zijn.

Maak de processen flexibel en aanpasbaar.

Zorg dat quotumtoewijzingen en -herzieningen doeltreffend worden beheerd in een systeem dat zorgt voor inzicht, veiligheid en governance.


Zie Workday Adaptive Planning in actie.

Klaar voor een
gesprek?