DUURZAAMHEID

Samenwerken aan een duurzame toekomst.

Bij Workday meten we ons succes niet alleen in financiële termen, maar ook op basis van de impact die we maken op de wereld. Daarom integreren we duurzaamheid in alles wat we doen.

ONZE PRIORITEITEN

Verantwoordelijkheid nemen voor onze klimaatimpact.

De duurzaamheidsaanpak die wij als toonaangevende aanbieder van cloudapplicaties voor bedrijven hanteren, richt zich op de gebieden waar wij de grootste impact kunnen bewerkstelligen.

We verkleinen actief onze CO2-voetafdruk door in hernieuwbare energie te investeren, klimaatbeleid te promoten, ons elektronische afval te verminderen en verantwoord af te voeren en duurzame praktijken onder onze medewerkers aan te moedigen. 

''

VERSCHIL MAKEN

We nemen actie tegen klimaatverandering.

Workday heeft wetenschappelijk gefundeerde emissiereductiedoelstellingen geformuleerd die moeten bijdragen aan het beperken van de klimaatopwarming tot 1,5 °C. We stemmen ons duurzaamheidsbeleid af op de transitie naar een klimaatneutrale toekomst.

Beperking van onze uitstoot.

Het was een ambitieuze belofte om tegen 2021 CO2-neutraal te zijn en volledig met hernieuwbare elektriciteit te werken. Toch zijn we een van de eerste bedrijven met een CO2-neutrale ecologische voetafdruk over het hele bestaan van de onderneming.

Investeren in CO2-verwijdering.

We hebben ons aangesloten bij Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis van 1 miljard dollar om permanente CO2-verwijdering te kopen. We hebben 1 miljoen dollar geïnvesteerd om de herbebossing van mangrovebossen in Mexico en Kenia te ondersteunen: een natuurlijke klimaatoplossing.

ONZE INSPANNINGEN

Hoe we ons steentje bijdragen.

We zoeken altijd naar nieuwe manieren om de wereld duurzamer te maken. Hieronder staan enkele activiteiten waarmee wij ons steentje bijdragen.

We gebruiken hernieuwbare elektriciteit.

Onze kantoren en datacenters draaien volledig op hernieuwbare elektriciteit. En we kopen hoogwaardige koolstofkredieten om onze uitstoot van aardgas, datacenterkoeling en zakenreizen voor 100% te compenseren.

We hebben bijgedragen aan de eerste 'clean energy deal' in zijn soort.

We hebben de handen ineen geslagen met Bloomberg, Cox Enterprises, Gap Inc. en Salesforce om de allereerste overeenkomst over schone energie in de Verenigde Staten te sluiten.

We hebben een beleidsverklaring voor het klimaat opgesteld. 

Sinds de formulering van onze beleidsverklaring voor het klimaat dragen we steeds meer bij aan beleidsvorming om zinvolle klimaatacties te ondernemen.

Wat we niet kunnen recyclen, voeren we op verantwoorde wijze af.

We houden ons aan de strikte normen van e-Stewards voor het verwijderen van elektronisch afval.

''

Organisaties waar we bij aangesloten zijn.

decorative

BETROKKEN MEDEWERKERS

Onze collega's helpen ons met deze missie.

We doen dit niet alleen. Al onze medewerkers weten dat hun dagelijkse leven een impact heeft en ze doen kleine dingen om een groot verschil te maken.

 

88% van onze werknemers geeft om het milieu.

Ruim 55 Green Teams werken aan duurzaamheidsinitiatieven over de hele wereld.


Kom werken bij een bedrijf dat echt om zijn werknemers en de wereld geeft.