Duurzaamheid

Duurzaamheid in de cloud.

Bij Workday meten we ons succes niet alleen in financiële termen, maar ook in de impact die we hebben op de maatschappij en op het vlak van duurzaamheid. We zijn vastbesloten om de negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen (en waar mogelijk te elimineren) en tegelijkertijd de wereld waarin we wonen en werken te verbeteren.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn gericht op ecologische, sociale en economische kwesties die bijdragen aan het creëren en behouden van succes op de lange termijn, voor iedereen. Om te kunnen genieten van een gezonde economie die het menselijk potentieel bevordert is een gezonde planeet een vereiste. 

Onze aanpak van vergroening richt zich allereerst op de meest materiele zaken waar een cloudsoftwarebedrijf mee te maken heeft. Deze omvatten de CO2-uitstoot, investeringen in hernieuwbare energie, het verminderen en verantwoord verwijderen van ons elektronica-afval en het in gesprek gaan met onze medewerkers om hun impact te verbeteren.

We ontvangen graag uw feedback over onze voortgang en mogelijke verbeteringen.

Netto nul CO2-uitstoot in 2021.

Workday is gecommiteerd aan het bereiken van netto nul CO2-uitstoot in 2021. Onze CO2-strategie is erop gericht om waar mogelijk CO2-intensieve activiteiten te vermijden, te focussen op het verminderen van de intensiteit van onze activiteiten door middel van efficiëntiemaatregelen, CO2-rijke energiebronnen te vervangen door CO2-arme energiebronnen en de resterende emissies te compenseren. Workday gelooft in een transparante rapportage van onze inspanningen aan stakeholders. We hebben onze ecologische voetafdruk, die teruggaat tot onze basislijn van 2010, gepubliceerd in ons Global Impact Report. Dit zullen we blijven doen tot we onze doelen bereikt hebben.

We zijn blij te mogen melden dat we aan het eind van ons fiscale jaar 2017 een CO2-uitstoot van netto nul hebben bereikt voor onze kantoren en datacenters wereldwijd.

De cloud is groen.

Onze multi-tenant cloudarchitectuur helpt klanten hun bedrijfskosten en ecologische voetafdruk te verminderen door serverprocessing te centraliseren, energieverbruik te optimaliseren en redundante apparatuur te elimineren. Onze datacenters zijn geoptimaliseerd op het gebied van processing, energie en koelingsefficiëntie. Bovendien gebruiken alle datacenters waarop onze cloudapplicaties draaien, zowel in de VS als in Europa, 100 procent hernieuwbare elektriciteit.

Beleid voor afvalverwerking.

Workday zorgt voor een veilige verwijdering van alle elektronica. We hergebruiken apparatuur zo veel als mogelijk is en verwijderen alle resterende items op verantwoorde wijze door ons te houden aan de strikte e-Stewards-standaard. 

100% hernieuwbare energie.

Workday ondersteunt de ontwikkeling van projecten voor schone energie door zich vast te leggen op het gebruik van honderd procent hernieuwbare elektriciteit in onze kantoorgebouwen en datacenters. Daarnaast compenseren we onze uitstoot door het gebruik van aardgas in onze kantoorgebouwen voor 100%.

Onze inzet voor schone energie is erkend door de EPA in het Green Power Partnership-programma met de status 100% Green Power Purchaser. We hebben ons aangesloten bij RE100, een groep van invloedrijke bedrijven over de hele wereld die zich inzetten voor honderd procent hernieuwbare elektriciteit. Workday is ondertekenaar van de Corporate Renewable Energy Buyers' Principles en lid van het Business Renewables Center, die beide tot doel hebben bedrijven te helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie te bereiken en de inkoop van duurzame energie door bedrijven te versnellen. We zijn ook lid van Future of Internet Power, een samenwerkingsinitiatief om het gebruik van hernieuwbare energie in datacenters te vergroten.