Praktische toepassingen voor life sciences, pharma en biotech

Ontdek hoe life sciences-organisaties Workday Adaptive Planning gebruiken.

Workday Adaptive Planning geeft organisaties actief in life sciences, pharma en biotech de mogelijkheid om te modelleren, budgetteren, voorspellen en plannen, voor alle programma's, klinische studies en onderzoekscentra.

KPI-dashboard Workday Enterprise Planning voor organisaties in life sciences.

Praktische toepassingen.

Maak gebruik van modellen die specifiek zijn ontworpen voor bedrijven actief in life sciences, pharma en biotech.

  • Modellering van de opbrengsten: plan voor productlevenscycli, retailpijplijn, kortingen, accruals en terugboekingen en stel nauwkeurige bruto-nettoforecasts samen.
  • Budgettering van projectuitgaven: plan voor de directe kosten en wijs personeelskosten en overhead toe aan projecten en locaties.
  • Budgettering en rapportage van projecten en uitgaven: geef budgethouders toegang tot gedetailleerde data over bijvoorbeeld headcount en apparatuur, met uitgebreide drilldown-mogelijkheden.
  • Planning van klinische studies: stel gedetailleerde kostenbegrotingen samen op trial-niveau en biedt inzicht in de uitgaven gedurende de hele looptijd van een studie. Plan voor de milestones en de uitgaven van klinische studies, voor het optimaal beheren van de cashflow.

Klaar voor een
gesprek?