GO Healthy stroomlijnt finance-processen en versnelt consolidatie.

"Met Workday Adaptive Planning maken we ons geen zorgen meer over mogelijke rapportagefouten. We kunnen snel en betrouwbaar rapporten produceren en werken nu als een vertrouwde partner voor het bedrijf."—Group CFO, GO Healthy

Als het nummer één vitaminemerk voor apothekers in Nieuw-Zeeland, heeft GO Healthy een passie om iedereen te helpen optimaal te functioneren en is het even ambitieus over zijn eigen prestaties. Dus toen de handmatige planning- en rapportageprocessen van het bedrijf de groei niet konden bijbenen, ging het bedrijf op zoek naar een oplossing om de finance te helpen de rapportage te stroomlijnen en een einde te maken aan foutgevoelige consolidatie en onbetrouwbare forecasts.

In samenwerking met GK Horizons implementeerde GO Healthy Workday Adaptive Planning in slechts zes weken. De cloudgebaseerde planningsoplossing verving foutgevoelige spreadsheets en stroomlijnde activiteiten zoals groepsconsolidatie. Deze kunnen nu in realtime worden uitgevoerd, in plaats van in drie dagen zoals voorheen.

Nu kan het finance-team budgetten gemakkelijker vergelijken met actuele cijfers en inkomsten nauwkeurig voorspellen. Met een maandelijkse besparing van drie dagen op rapportage speelt finance ook beter in op de behoeften van het bedrijf en kan deze afdeling functioneren als een strategische partner bij het vergroten van het succes van GO Healthy.

Workday Adaptive Planning is veruit de beste financiële planningstool die ik ooit heb gebruikt, en de implementatie door GK Horizons was supersnel, verbluffend eenvoudig en bleef zelfs onder het budget.

Group CFO

Uitdagingen.

  • Langzame en foutgevoelige consolidatie. Consolidatie vond plaats in Excel met informatie afkomstig uit drie afzonderlijke ERP's, waardoor budgettering en rapportage trager verliepen en de kans op fouten groter werd.

  • Beperkte inzichten. Data bevonden zich verspreid over verschillende spreadsheets. Dit maakte het moeilijk om het budget te vergelijken met de werkelijke cijfers en nieuwe inzichten te verkrijgen om groei te stimuleren.

  • Onbetrouwbare forecasts. Voor de productieplanning werden forecasts gemaakt op basis van producteenheden. Maar met 600 SKU's en zes grote distributiekanalen was het moeilijk om deze eenheden te vertalen naar inkomsten.

  • Gebrek aan wendbaarheid. De tijd en moeite die werd besteed aan handmatige processen, maakten het moeilijk voor finance om de business bij te houden en in te spelen op nieuwe verzoeken.

Resultaten.

  • Realtime consolidatie. Consolidatie vindt nu onmiddellijk en nauwkeuriger plaats, zonder het risico van fouten als gevolg van data-invoer en ingewikkelde Excel-formules.

  • Rapportage volgens best practices. Finance heeft drie dagen per maand bespaard op rapportage en levert tegelijkertijd betrouwbaardere en meer gedetailleerde informatie, die nodig is voor een goede besluitvorming.

  • Duidelijker zicht op inkomsten. Forecasts worden nu maandelijks opgesteld en omvatten sales- en operations-indicatoren, inclusief inkomsten. Met versievergelijking kan finance de nauwkeurigheid van forecasts meten om zo toekomstige verfijningen aan te geven.

  • Finance nu een betrouwbare partner. Dankzij de tijd bespaard op rapportage en consolidatie, kan finance snel reageren op verzoeken en als een strategische partner van de onderneming functioneren.


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?