TERRITORY PLANNING

Software voor het plannen en beheren van salesterritories die resultaten oplevert.

Workday Adaptive Planning Sales Territory-dashboard

WAT U KUNT DOEN

Evenwichtige territories. Betere resultaten.

Nu kunt u goed gebalanceerde territories aanmaken en beheren, zodat uw salesteam klaar is voor succes.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
  • Sales territory planning
  • Op regels gebaseerde accountsegmentatie
  • Geografische, industrie- en segmentgebaseerde carving
  • Scoring op basis van accounts en territories
  • Territorymanagement en accounttransfers

Succesvolle salesterritories beginnen hier.

Dashboard in Workday Adaptive Planning waarmee u het planningsproces van verkoopgebieden kunt verbeteren door het automatiseren van toewijzingen via regels. Tegelijkertijd behoudt u de flexibiliteit om accounts direct aan territories toe te wijzen.
Bepaal de salesterritories op basis van betrouwbare data.

Gebruik geografische data, branchegegevens en accountkenmerken voor een eerlijke en succesvolle verdeling. En zorg ervoor dat de territories zijn afgestemd op quota en productiviteitsdoelstellingen.

Score, segmenteer en wijs accounts toe op basis van opportunity, grootte, geografie, branche en meer.

Laat salesteams nauw samenwerken met de business vanuit één bron van de waarheid.

Maak modellen die rekening houden met TAM, marktaandeel, grootte, segment, branche en meer. Ontwerp salesterritories die aansluiten op de doelstellingen en de go-to-market-strategie van het salesteam.

Plan voor winnende territories.

Stroomlijn de accountsegmentatie.

Automatiseer de toewijzingen en de segmentatieprocessen met door de gebruiker gedefinieerde regels voor het hele accountlandschap. En wijs in dezelfde omgeving eenvoudig de 'named accounts' toe.

Bepaal de salesterritories op basis van betrouwbare data.

Integreer op eenvoudige wijze met in- en externe databronnen, zoals CRM-systemen, zodat u de toewijzing van accounts en revisies van territories eenvoudig en geautomatiseerd kunt terugzetten in de andere applicaties.

Volg de prestaties met visuele dashboards.

Wilt u snel bijsturen als er hiaten ontstaan? Wij maken het u gemakkelijk. U kunt segmenten en regio's geografisch afbakenen en de resultaten onmiddellijk visualiseren.


Zie Workday Adaptive Planning in actie.

Klaar voor een
gesprek?