SOFTWARE VOOR TERRITORYPLANNING

Software voor het plannen en beheren van salesterritories die resultaten oplevert.

Workday Adaptive Planning Sales Territory-dashboard voor evenwichtige en doelgerichte accountsegmentatie en territoria-toewijzingen.

WAT U KUNT DOEN

Evenwichtige territories. Betere resultaten.

Nu kunt u goed gebalanceerde territories aanmaken en beheren, zodat uw salesteam klaar is voor succes.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
  • Sales territory planning
  • Op regels gebaseerde accountsegmentatie
  • Geografische, industrie- en segmentgebaseerde carving
  • Scoring op basis van accounts en territories
  • Territorymanagement en accounttransfers

Succesvolle salesterritories beginnen hier.

Dashboard in Workday Adaptive Planning waarmee u het planningsproces van verkoopgebieden kunt verbeteren door het automatiseren van toewijzingen via regels. Tegelijkertijd behoudt u de flexibiliteit om accounts direct aan territories toe te wijzen.
Bepaal de salesterritories op basis van betrouwbare data.

Gebruik geografische data, branchedata en accountkenmerken om accounts en territoria op basis van gelijkwaardigheid toe te wijzen, afgestemd op de productiviteitsdoelen.

Score, segmenteer en wijs accounts toe op basis van opportunity, grootte, geografie, branche en meer.

Laat salesteams nauw samenwerken met de business vanuit één bron van de waarheid.

Ontwikkel modellen die rekening houden met TAM, marktaandeel, grootte, segment en branche. Stem territories af op uw go-to-market-strategie.

''

Plan voor winnende territories.

Stroomlijn de accountsegmentatie.

Automatiseer de toewijzingen en de segmentatieprocessen met door de gebruiker gedefinieerde regels voor het hele accountlandschap. Wijs named accounts toe binnen een uniforme ervaring.

Stel verkoopterritoria samen op basis van data.

Integreer op eenvoudige wijze met in- en externe databronnen, zoals CRM-systemen en oplossingen die klantgegevens verrijken. Wijs accounts en territoria toe en zet deze geautomatiseerd terug in de andere applicaties.

Volg de prestaties met visuele dashboards.

Wilt u snel bijsturen als er hiaten ontstaan? Wij maken het u gemakkelijk. U kunt segmenten en regio's geografisch afbakenen en de resultaten onmiddellijk visualiseren.


Probeer Workday Adaptive Planning.

Ontdek hoe continue planning werkt.