CFO & CIO INDICATOR STUDY

Een nieuwe kijk op digitale financetransformatie.

Ons onderzoek onder 1060 finance- en IT-leaders in 12 branches kijkt naar de actuele status van digitale transformatie van de financiële functie. Lees de rapporten voor meer informatie.

CFO en CIO bekijken werk op een scherm

OVER DE RAPPORTEN

De weg naar digitale maturiteit.

Onderzoek toont aan dat er een positieve correlatie bestaat tussen de afstemming tussen finance en IT enerzijds, en de maturiteit van digitale transformatie anderzijds. Door verder te gaan dan legacy-ERP, kunnen organisaties zich richten op de benodigde data-integriteit, technologie en vaardigheden om finance vooruit te helpen.

Finance heeft bruikbare data nodig om waarde te creëren.

Financeteams hebben tijdige, nauwkeurige data nodig om hun transformatie- en zakelijke doelstellingen te realiseren. Zo houden ze gelijke tred met verandering.

IT moet finance toekomstbestendig maken.

CIO's kunnen IT veranderen van een kostenpost naar een waardegenererende functie door finance te helpen de time-to-close te stroomlijnen en de efficiëntie te vergroten door middel van automatisering.

UITSPRAKEN VAN EXECUTIVES

"Waar mijn team eerst businessaanvragen afhandelde op ad-hocbasis, is het nu verantwoordelijk voor de algemene tevredenheid van iedere business unit."

—Ryan Schlimpert, CIO

"Vanuit IT-perspectief is het belangrijk dat er iemand is die thuis is in zowel finance als tech."

—Dave Harris, CIO

 

"In de toekomst hoeven financemedewerkers heus geen IT-experts te zijn, maar ze moeten wel vertrouwd zijn met IT, inzicht hebben in technologietrends en weten welke vragen ze moeten stellen."

—Daniel Perschke, VP and Controller

CFO en CIO bekijken werk op een scherm

BEVINDINGEN UIT HET ONDERZOEK

De samenwerking tussen CFO en CIO.

Cloudtechnologie is een absolute must, maar voor een echte digitale transformatie van finance moeten finance en IT samenwerken om van de integratie van financiële data een gemeenschappelijk strategisch doel te maken.

31%

van de organisaties zegt dat finance en IT nauwelijks samenwerken, wat digitale transformatie bemoeilijkt.

46%

van de finance- en IT-leaders zegt dat ze over de juiste systemen beschikken om financeteams te helpen nauwkeurige en tijdige beslissingen te nemen.

54%

van de CIO's beseft dat het moderniseren van ERP cruciaal is, maar geeft aan dat ze er geen tijd voor hebben.

Weegschaal die het verschil in afstemming tussen CFO's en CIO's illustreert

Het gebrek aan afstemming aanpakken.

42% van de CFO's geeft toe dat hun business nog geen strategie heeft voor digitale financetransformatie, ten opzichte van 19% van de CIO's. CFO's noemen een gebrek aan organisatorische afstemming tussen finance en IT een van de grootste drempels voor transformatie.

IT-teams vertrouwd maken met finance.

69% van de CIO's vindt dat hun team onder druk staat om financetechnologie te innoveren ondanks beperkte financiële kennis. En volgens CFO's remt dit gebrek aan kennis de transformatie-inspanningen aanzienlijk af.

Samenwerken met IT voor betere resultaten.

41% van de CIO's zegt niet uitgenodigd te worden voor belangrijke vergaderingen met betrekking tot finance, zelfs als technologie een cruciaal component is om een bepaalde uitdaging op te lossen. En slechts 42% van de CFO's heeft vertrouwen in de integriteit en bruikbaarheid van hun data, ten opzichte van 57% van de CIO's.


Kom te weten hoe CFO's actie kunnen ondernemen.

Kom te weten hoe CIO's actie kunnen ondernemen.