Tijd en aanwezigheid

Time tracking software die de productiviteit vergroot.

Eén plek om uw dagelijkse activiteiten te beheren.

WAT U KUNT DOEN

Centraliseer al uw acties op gebied van tijdregistratie.

Tijdregistratie, afwezigheid, planning, HCM en payroll: doordat alles op één plek staat, ontstaat er één uniforme bron van data en acties. U kunt personeelskosten verlagen, productiviteit verbeteren, welzijn van werknemers bevorderen en vol vertrouwen compliancerisico's beheren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
  • Rapportage van internationale personeelskosten
  • Mobiele tijdregistratie met geofencing
  • Always-on, configureerbare auditing
  • Tijdsaccumulaties

  • Realtime berekeningen en validaties
  • Geautomatiseerde approvals, aanpassingen en uitzonderingen

  • Complianceregels voor tijd en absentie
Mobiele telefoon met scherm voor check-in/check-out.

Nauwkeurige urenstaten en eenvoudige registratie.

Mobiele tijdregistratie in Workday is voorzien van geofencing. Uw werknemers ontvangen een herinnering om in en uit te checken bij het betreden en verlaten van de werkplek, zodat managers geen tijd hoeven te besteden aan het monitoren van mobiele werknemers.

Het overzichtstabblad van de tijd- en planningshub is dé plek waar managers hun dagelijkse activiteiten kunnen beheren

Dashboards die managers empoweren.

Met een alles-in-één-dashboard krijgen eerstelijnsmanagers en beheerders zicht op belangrijke arbeids- en productiviteitstaken. Het is eenvoudiger dan ooit om dagelijkse trends van teams te volgen en snel te anticiperen op tijd- en afwezigheidskwesties.


"Workday geeft managers meer inzicht in hun teams om betere beslissingen te nemen en vooruit te plannen."

Verlofaanvraag via een mobiel en desktopapparaat.

Geef werknemers toegang tot de tools die werk uit handen nemen.

Om optimaal te functioneren hebben uw mensen een systeem nodig dat alle functies biedt die ze nodig hebben. Met Workday is dat precies wat ze krijgen.

Mobiele selfservice.

Automatische meldingen.

Spraakgestuurde verlofaanvragen.

Volledig inzicht in werkschema's, urensaldi en salarissen.

Het tabblad voor de bewerkings- en toestemmingstijd in de hub helpt om de managerservaring te optimaliseren door automatisch waarschuwingen en meldingen weer te geven.

Beheer op efficiënte wijze grote groepen.

Met bewerkings- en toestemmingstijd kunnen managers op efficiënte wijze tijdregistraties toevoegen, corrigeren, indienen en goedkeuren voor een grote groep werknemers. Validatiemeldingen kunnen bovendien allemaal op één pagina worden opgelost en dragen bij aan een verbeterde managerservaring.

Dashboard voor personeelskostenanalyse met grafieken voor trends in overuren en overuren per salarisgroep.

In één oogopslag inzicht in internationale personeelskosten.

Kijk wat er speelt in uw internationale personeelsbestand en stel nauwkeurigere plannen op. Met Workday kunt u internationale trends analyseren en onderliggende problemen opsporen, allemaal in één weergave.

"Workday biedt enorme meerwaarde op het gebied van tijd- en afwezigheidsregistratie."


Hoe we u snel
live krijgen.

Klaar voor een
gesprek?