WAT IS AI IN HR

AI in HR: toepassingen, voordelen en voorbeelden.

Artificial intelligence (AI) transformeert de HR-functie nu al. Ontdek hoe HR-professionals AI inzetten om concurrerend te blijven op het gebied van recruiting, talentmanagement en employee experiences.


''

Kom meer te weten over AI in HR.

In onze gids over AI en HR wordt onderzocht hoe leaders AI gebruiken om een toekomstbestendige business te ontwikkelen. Gebruik de links aan de rechterkant om naar de hoofdsecties te navigeren.


DEFINITIE VAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HR

Wat is AI in HR?

De werkplek van de eenentwintigste eeuw wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen. Van papier tot computers tot de cloud, vooruitstrevende bedrijven hebben altijd voorop gelopen bij dergelijke veranderingen. AI-technologie is niet alleen toekomstmuziek, maar nu al een integraal onderdeel van het ondernemingsklimaat. Om voorop te blijven lopen, is het van cruciaal belang dat bedrijven AI-technologieën adopteren én de innovaties die AI faciliteert.

AI heeft al bewezen een doorslaggevende rol te spelen voor HR bij het creëren van gestroomlijnde wervingsprocessen, gepersonaliseerde loopbaanontwikkelingen en verbeterde employee engagement. En dat is nog maar het begin. Volgens Workday Research zegt 80% van de businessleaders dat AI en ML werknemers helpen efficiënter te werken en betere beslissingen te nemen. Voordat we dieper ingaan op die verbeteringen, lichten we eerst de betekenis toe van enkele essentiële AI-termen:

 • Artificial intelligence verwijst naar machines die taken uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Door data te analyseren, patronen te herkennen en sneller en op grotere schaal voorspellingen te doen, verhoogt AI de productiviteit van mensen.
 • Machine learning (ML) is een deelgebied van AI gericht op hoe machines leren en data interpreteren door herhaling. ML-modellen gebruiken data en zelfmodificerende methoden om steeds krachtigere voorspellingen en content te genereren.
 • Generatieve AI verwijst naar AI-algoritmen die nieuwe data of content genereren, zoals afbeeldingen, muziek of tekst. Door de structuur van bestaande datasets te bestuderen, leren generatieve AI-modellen nieuwe data te genereren met vergelijkbare eigenschappen.
 • Natural Language Processing (NLP) is een technologie voor machine learning waarmee machines menselijke taal leren begrijpen, interpreteren en genereren. NLP-tools faciliteren spraakherkenning, sentimentanalyse en realtime antwoorden op vragen.

Door oplossingen te gebruiken waarin AI is ingebouwd, kunnen HR-managers sneller slimmere beslissingen nemen. Leaders kunnen bedrijfsresultaten optimaliseren, skills van werknemers begrijpen en strategisch benutten, en de workforce ondersteunen met inzichten die met behulp van AI zijn gegenereerd. Of het nu gaat om het identificeren van de juiste kandidaat voor een nieuwe functie of het verzamelen van relevante feedback van werknemers, AI geeft HR-teams de benodigde ondersteuning om goede resultaten te behalen.

"Het gebruik van AI en ML door Workday levert intelligente services op die helpen om personeel te ondersteunen, toekomstgerichte vaardigheden te ontwikkelen en krachtige gebruikerservaringen te bieden." 

—Chief People Officer, Elders

AI-OPLOSSINGEN VOOR HR

Hoe wordt AI gebruikt in HR?

Terwijl AI continu in het nieuws is vanwege de toepassingen voor consumenten − voornamelijk vanwege de door generatieve AI gemaakte tekst en afbeeldingen − wordt de businesscase voor AI alleen maar sterker. Nu HR-teams meer data genereren en analyseren dan ooit, ligt de sleutel tot het ontsluiten van de kracht van die personeelsdata bij AI.

In de volgende sectie schetsen we enkele belangrijke gebruiksscenario's voor AI in HR. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de veelzijdigheid van AI de reden is waarom het zo belangrijk is voor organisaties. AI zorgt er nu al voor dat bedrijven skills, werving en selectie, en cultuur anders benaderen. En de mogelijkheden zullen in de toekomst alleen maar blijven toenemen. Daarom heeft Workday AI en ML geïntegreerd in de kern van Workday Human Capital Management.

Tegen die achtergrond zijn dit de drie HR-gebieden waar Workday AI de grootste impact heeft:

 1. Recruiting
 2. Talentmanagement
 3. Employee experience

"Het begrijpen, laat staan het afstemmen, van de vaardigheden van werknemers op de behoeften van het bedrijf is gewoon niet mogelijk zonder AI- en ML-tools die alle gegevens duiden."

—David Somers, Group General Manager of Products for the Office of the CHRO, Workday

De rol van AI in recruiting.

Het vinden van de juiste kandidaat voor de juiste functie kan een tijdrovende taak zijn voor recruitmentteams. Erger nog, een traag selectieproces kan aantrekkelijkere kandidaten afschrikken. Dat is een belangrijke potentiele belemmering in een krappe arbeidsmarkt. Met AI verloopt het aannemen van personeel soepeler en gefundeerd zodat recruiters kunnen optreden als belangrijke strategische adviseurs. Dit zijn drie voorbeelden van hoe AI nu al cruciaal is voor Workday-gebruikers:

 • Vermindert repetitieve handmatige taken. AI kan helpen bij het screenen van grote hoeveelheden sollicitaties om kandidaten met de juiste vaardigheden voor een functie te vinden. Generatieve AI kan ook helpen bij het genereren van vacatures. Door arbeidsintensieve taken te automatiseren en mensen de controle te laten houden over alle belangrijke beslissingen op het gebied van talentacquisitie, ontstaat er meer efficiëntie en zijn de resultaten beter.
 • Identificeert de juiste vaardigheden voor uw business. Het ontwikkelen van een krachtig framework voor vaardigheden moet beginnen bij het eerste contact met een toekomstige nieuwe medewerker. Workday Skills Cloud analyseert vaardigheidsdata die tijdens recruitment zijn verzameld en gebruikt AI- en ML-technologie om vacatures en vaardigheden aan te bevelen, en intelligente, competentiegerichte werving te faciliteren.
 • Zorgt voor bredere en meer diverse kandidatenpools. Zonder de juiste data werven bedrijven soms onbedoeld werknemers die vergelijkbaar zijn met bestaand talent, zonder rekening te houden met de benodigde nieuwe vaardigheden voor de groei van het bedrijf. Workday Skills Intelligence Foundation helpt om gediversifieerde teams op te bouwen door kandidatenpools uit te breiden met onbevooroordeelde, AI-aangedreven functieaanbevelingen.

De rol van AI in talentmanagement.

Het behouden en koesteren van toptalent is een continue prioriteit voor organisaties. En een belangrijke factor voor succes is het op tijd beschikken over datagestuurde inzichten. AI-aangedreven HR-oplossingen bieden inzichten in werknemers op het moment dat deze relevant zijn. Zo kunnen businessleaders talent in elke fase van de levenscyclus ondersteunen, van gepersonaliseerde onboarding tot het leren en ontwikkelen van vaardigheden. Dit zijn drie gebieden waar AI de ontwikkeling versnelt van goed presterende en betrokken teams:

 • Inzicht in uw portfolio met skills. Zonder goed toezicht leiden losgekoppelde skillsmanagementsystemen vaak tot onnodige skills gaps en onenigheid met werknemers. Workday combineert talent- en vaardigheidsdata tot bouwstenen voor een moderne, competentiegerichte talentstrategie. En dat niet alleen, met Workday Skills Cloud kunnen gebruikers externe vaardigheidsdata importeren en normaliseren, en vaardigheidsdata uit meerdere bronnen met elkaar verbinden voor betere inzichten.
 • Loopbaanontwikkeling op maat. Wanneer werknemers standaard ontwikkelingskansen krijgen, stijgt het verloop. AI kan aan de hand van grote datasets (inclusief door werknemers verstrekte data) carrièrepaden genereren op basis van persoonlijke doelen. Door geïndividualiseerde opdrachten, mentors en mogelijkheden voor interne mobiliteit voor te stellen, krijgen werknemers inzicht in hoe hun toekomstige carrière bij uw bedrijf eruitziet.
 • Individuele leertrajecten. Naast loopbaanontwikkeling kan AI helpen bij het automatiseren van gepersonaliseerd leren. Door op basis van specifieke leerstijlen en skills gaps van werknemers trainingen aan te bevelen, prioriteert AI de behoeften van elke werknemer. Bovendien helpen AI-aangedreven acties van managers de druk op uw people leaders te verminderen, waardoor teams zelfverzekerder worden ondersteund.

De rol van AI in employee experience.

Technologie blijft zich razendsnel ontwikkelen en hetzelfde geldt voor de verwachtingen van werknemers. Door die verschuivende individuele prioriteiten en veranderende verwachtingen wordt het steeds lastiger om een bevredigende en schaalbare employee experience te creëren. Volgens het internationale onderzoek AI IQ: inzichten in kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven van Workday onder 1000 zakelijke besluitvormers, ervaart driekwart van de respondenten druk om meer te investeren in AI en ML om de employee experience te verbeteren. Dit zijn drie manieren waardoor het HR-managementteam van de toekomst nu al zorgt voor meer betrokken medewerkers.

 • Workflows van managers en werknemers stroomlijnen. Telkens wanneer werknemers wrijving ervaren in hun dagelijkse workflow, is dat in feite een falende employee experience. Het genereren van datagestuurde inzichten en aanbevelingen is belangrijk, maar hoe krijgen medewerkers en managers toegang tot die data? Het uniforme platform van Workday stelt gebruikers in staat om AI optimaal te benutten, zowel achter hun bureau als onderweg.
 • Feedback van werknemers over specifieke onderwerpen vinden. Om te meten hoe succesvol employee experience-initiatieven zijn, moeten er regelmatig enquêtes onder werknemers worden gehouden. Maar het kan moeilijk zijn om feedback over specifieke onderwerpen te destilleren. Met behulp van NLP-technologie biedt ons enquêteplatform gebruikers van Workday Peakon Employee Voice de mogelijkheid om feedback van werknemers te doorzoeken op relevante opmerkingen. Door op intelligente wijze de contextuele betekenis van elke zoekopdracht te bepalen, kunt u vaststellen wat belangrijk is voor werknemers, in hun eigen woorden.
 • Grote hoeveelheden feedback samenvatten. Zelfs na het samenvatten van relevante opmerkingen, kost het veel tijd om grote hoeveelheden feedback van werknemers te lezen. NLP-technologie kan contextuele betekenis afleiden en kan zodoende ook grote hoeveelheden taaldata beknopt samenvatten. Onze NLP-technologie biedt managers inzichten op topniveau op basis van feedback en de ruimte om direct actie te ondernemen.

Wist u dat

65% van de respondenten in de Workday-enquête 'AI IQ: inzichten in kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven' zegt dat bestaande AI- en ML-implementaties de employee experience hebben verbeterd.

DE VOORDELEN VAN AI VOOR HR

Wat zijn de voordelen van AI-software voor HR?

De moderne CHRO moet alomtegenwoordig zijn en actuele data benutten over vrijwel elk aspect van de employee lifecycle. HR-professionals kunnen dankzij AI-tools de HR-functie transformeren en voorop blijven lopen op het gebied van strategie en planning. Leaders die vertrouwen op ouderwetse handmatige processen lopen het risico overweldigd te worden door de naderende vloedgolf aan informatie.

Volgens het wereldwijde 'AI IQ'-onderzoek van Workday gelooft 99% van de besluitvormers dat investeren in AI zakelijke voordelen oplevert. De voornaamste redenen zijn onder andere: betere besluitvorming (41%), automatisering van bedrijfsprocessen (35%) en lager vertrekrisico/betere employee experience (32%). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe AI nu al betere prestaties oplevert voor HR:

 • Repetitieve handmatige taken verminderen, zodat werknemers zich kunnen concentreren op het grote geheel
 • Content genereren, zoals functiebeschrijvingen, kennisartikelen en carrièreplannen
 • People leaders in staat stellen om sneller en nauwkeuriger datagestuurde beslissingen te nemen
 • Externe skillsdata importeren en koppelen aan bestaande data, zodat een open en verbonden ecosysteem van skills ontstaat
 • Skills analyseren, de samenhang begrijpen en die inzichten vertalen naar een schaalbare workforce
 • De juiste interne of externe kandidaat koppelen aan de juiste functie
 • Loopbaan- en leertrajecten voor de lange termijn creëren die specifiek zijn voor elk individu
 • Werknemers gepersonaliseerde ervaringen bieden om de betrokkenheid te vergroten

De tijd voor AI is nu.

De meerderheid van de organisaties is zich al bewust van AI bij de aanschaf van nieuwe oplossingen, maar investeert nog niet in skills en resources. HR-leaders moeten proactief zijn bij het implementeren van AI en toezicht houden op verandermanagement, zodat de business kan slagen.

87%

van de reagerende organisaties is zich bewust van AI en ML bij het nemen van beslissingen over de aanschaf van technologie.*

22%

van de respondenten gelooft dat een gebrek aan resources met de benodigde vaardigheden de belangrijkste reden is dat AI en ML in hun organisatie niet aan de verwachtingen voldoen.

*Workday-rapport 'AI IQ: inzichten over kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven'

VOORUITKIJKEN MET WORKDAY

Hoe ziet de toekomst van AI en HR eruit?

AI biedt voor de toekomst ongelooflijke kansen voor HR-managers. Door de verschuiving naar een competentiegerichte economie moeten HR-teams nu strategischer te werk gaan. In de nieuwe wereld van werk wordt AI een vereiste voor elke organisatie die voorop wil blijven lopen. Daarom investeren de marktleiders van morgen vandaag in AI.

Bepalen wat de juiste AI-oplossing is vereist twee dingen: transparantie en verantwoording. Wees op uw hoede voor organisaties die hun producten omschrijven als 'AI-aangedreven', maar die beperkt specificaties verstrekken. Workday is de enige grote HCM-provider die AI en ML in de kern van zijn applicaties integreert. In plaats van te worstelen met ingewikkelde integraties, maken onze oplossingen tijdens de workflow standaard gebruik van AI en ML.

Uit ons AI IQ-rapport blijkt dat slechts 29% van de businessleaders er veel vertrouwen in heeft dat AI momenteel ethisch wordt toegepast. Bij Workday zijn we proactief geweest in het ontwikkelen van verantwoorde AI, houden we menselijke besluitvormers op de hoogte en houden we ons aan belangrijke ethische principes. Naast ons Responsible AI-programma, dat sturing biedt bij het definiëren van ontwikkel- en beheerprocedures voor AI bij Workday, vinden we dat AI het volgende moet doen:

 • Menselijk potentieel vergroten
 • Positieve invloed op de samenleving
 • Transparantie en eerlijkheid bevorderen
 • Naleving van ons commitment aan dataprivacy en -bescherming

Met meer dan 65 miljoen gebruikers van dezelfde versie van Workday is onze AI niet alleen betrouwbaar, maar ook adaptief. Ontdek meer over hoe Workday u ondersteunt bij het creëren van de HR-functie van de toekomst.

 


Wilt u meer weten over AI in HR?