Hero Background Image

Transformeer de financiële functie succesvol.
Heroverweeg de technologie.

De financiële afdeling is veranderd

Tegenwoordig eisen organisaties dat de financiële afdeling strategische besluitvorming ondersteunt. Dat betekent dat er een groeiende behoefte is voor het hervormen van de functie van de financiële afdeling: resources minder inzetten voor transactieverwerking en meer als een betere businesspartner - en dat allemaal tegen lagere kosten.

Waarom is dit zo'n uitdaging?

Technologie die oorspronkelijk is ontworpen ter ondersteuning van de boekhouding, is er nooit voor bedoeld om de financiële afdeling als een businesspartner te zien.

Het is tijd. Transformeer de financiële functie succesvol. Heroverweeg de technologie.
 

Casestudy van klant: Bill Gosling Outsourcing
Video bekijken
De toekomst begint nu
Whitepaper lezen
Waarom het tijd is voor financiële hervorming
Ontdek meer
Wilt u meer informatie?
Contact opnemen

Op het moment dat wij Workday implementeerden, wisten wij tot op zekere hoogte dat dit onze organisatie zou transformeren. Maar wij hadden nooit verwacht dat er op operationeel niveau zoveel gedaan zou worden met analytics. Ons operationele team werd steeds meer betrokken én actiever op dit gebied. Dit gecombineerd met finance, maakte dat zij veel beter zijn geworden in het voorspellen en begrijpen van hun business.

Joe Fanutti

CFO van Bill Gosling Outsourcing Holding Corp.

Verminder de druk op transactieverwerking

Gemiddeld genomen neemt transactieverwerking meer dan de helft van alle financiële resources in beslag. Als gevolg daarvan is het een van de grootste belemmeringen voor financiële hervorming.

Als de financiële afdeling contextuele gegevens moet aanleveren ter ondersteuning van de besluitvorming en haar visie een strategische partner te worden wil realiseren, moeten er dingen veranderen.

Het is tijd voor een nieuwe benadering van technologie. Verminder de druk op transactieverwerking en richt uw systeem in voor succes.
 

Casestudy van klant - AON
Video bekijken
Vijf must-haves voor een cloud-based financieel managementsysteem
Whitepaper lezen
Het is tijd om de druk op transactieverwerking te verminderen
Ontdek meer
Hoe de CFO transactieverwerking onder controle kan houden
Blog lezen
Wilt u meer informatie?
Contact opnemen

Onze gesprekken gingen voorheen vaak over transacties. Staat deze transactie in het systeem? Is die transactie succesvol verwerkt? Nu kunnen we ons concentreren op rapportages en analyses. Workday heeft het mogelijk gemaakt om op strategisch niveau te ontdekken wat er gebeurt én wat de onderliggende redenen zijn.

Amrith Nambiar

Voormalig VP van IT bij ServiceSource International, Inc.

Beschik over de tools die u nodig hebt voor goede governance

Het is voor elk financieel team cruciaal om interne controles en governance op orde te hebben. De opkomst van BASEL II, Sarbanes-Oxley, Solvency II en andere recente wet- en regelgevingsmaatregelen hebben dit moeilijker gemaakt.

Leveranciers van bestaande legacy software moesten controle op controle toevoegen om de veranderingen bij te houden. Dit maakt dat het steeds meer tijd kost om naleving te garanderen, waardoor het voor de financiële afdeling moeilijk wordt om een echte bedrijfspartner te worden.

Het is tijd voor een nieuwe benadering van technologie. Scherp uw audits en controles aan.
 

Het is tijd om audits en controles aan te scherpen
Ontdek meer
Hoe en waarom de rol van de auditor verandert
Blog lezen
Een nieuwe benadering van audits en controles in enterprisesoftware
Whitepaper lezen
Wilt u meer informatie?
Contact opnemen

Vanuit financieel perspectief gezien is dit een enorme stap voorwaarts. Bij ons gaat het om accountability. En de accountability binnen het systeem van Workday is fenomenaal.

Angela Hammack

Vice President van Special Projects System Administrative Services, LLC.

Word een echte businesspartner

Het ultieme doel van financiële hervorming is het creëren van samenwerkingsverbanden die van invloed zijn op de bedrijfsresultaten.

In het verleden kon de financiële afdeling alleen informatie genereren voor een selectieve doelgroep. Vandaag de dag wordt financiële informatie gebruikt in het dagelijks reilen en zeilen van het hele bedrijf - niet alleen in de directiekamer.

In een bedrijf dat snel verandert, heeft de financiële afdeling eenvoudige toegang nodig tot de juiste gegevens.

Het is tijd voor een nieuwe benadering van technologie. Blaas uw relatie met de business nieuw leven in.
 

Casestudy van klant - TripAdvisor
Video bekijken
Een succesvolle financiële hervorming
Webinar bekijken
Het is tijd om uw relatie met de business nieuw leven in te blazen
Ontdek meer
Wilt u meer informatie?
Contact opnemen

De tijdsbesteding van onze financieel analisten - als het gaat om de voorbereiding van gegevens versus het daadwerkelijk analyseren ervan - is van een 70/30 naar 30/70 verhouding gegaan. We besteden nu nog maar zo'n 30 procent van onze tijd aan het verwerken van financiële gegevens en de rest van de tijd wordt nu besteed aan daadwerkelijke analyses, die ons in staat stellen toekomstige zakelijke beslissingen te nemen op basis van gegevens.

Joe Fanutti

CFO van Bill Gosling Outsourcing Holding Corp.

Stelt u zich een financiële afdeling in de Cloud voor

Echte bedrijfssamenwerking plus kostenvermindering is de ultieme beloning van financiële hervorming.

Alleen al het inzetten van SaaS (Software-as-a-service) vermindert de kosten voor software aanzienlijk. 

Daarnaast kan dankzij de Cloud wel 40% van de technische resources worden overgeheveld naar projecten die omzet genereren.

Ook duurde het in het verleden soms maanden om wijzigingen in het bedrijf bij te houden en waren de kosten voor implementatie torenhoog. Vandaag de dag verwachten financieel managers dat deze wijzigingen binnen enkele uren worden geïmplementeerd.

Als u de kosten wilt verminderen en de flexibiliteit wilt vergroten, hebt u een compleet andere benadering nodig van de technologie die de financiële afdeling ondersteunt

Het is tijd voor een nieuwe benadering van technologie. Stelt u zich een financiële afdeling in de Cloud voor.
 

Casestudy van klant - Netflix
Video bekijken
Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites
Rapport lezen
Het is tijd om de financiële afdeling over te zetten naar de Cloud
Ontdek meer
Cloud vervangt on-premise
Ontdek meer
Wilt u meer informatie?
Contact opnemen

Workday heeft onze IT-organisatie uitgedaagd om anders te denken. Hierdoor is onze relatie met de business veranderd. Onze focus ligt nu op de bedrijfsprocessen en de business requirements, niet op servers, hardware en code. Dit maakt ons uniek. We zijn nu in staat om échte gesprekken te voeren met de CFO, de CEO en andere business professionals.

Amrith Nambiar

Voormalig VP van IT bij ServiceSource International, Inc.