Het is tijd om de druk op transactieverwerking te verminderen

Gemiddeld genomen neemt transactieverwerking meer dan de helft van alle financiële resources in beslag. Als gevolg daarvan is het een van de grootste belemmeringen voor financiële hervorming. 

Bovendien wordt de financiële organisatie gevraagd om meer contextuele gegevens ter ondersteuning van de besluitvorming. De meeste financiële systemen leggen die context helemaal niet vast. 

Als de financiële organisatie haar visie om een strategische partner te worden wil realiseren, is transactieverwerking de hoeksteen van financiële hervorming - en moeten er dingen veranderen. 

Het is tijd voor een nieuwe benadering van technologie. Verminder de druk op transactieverwerking en richt uw systeem in voor succes.