Waarom het tijd is voor financiële hervorming

Bedrijven zijn veranderd. Tegenwoordig eisen organisaties dat de financiële organisatie meer informatie aanlevert ter ondersteuning van de strategische besluitvorming. Voor de financiële organisatie betekent dit dat er een groeiende behoefte is voor het hervormen van de functie: resources minder inzetten voor transactieverwerking en meer als een betere businesspartner - en dat allemaal tegen lagere kosten. 

En hoewel velen dit doel misschien hebben, bereiken maar weinigen het. Waarom? 

De realiteit is dat technologie die oorspronkelijk is ontworpen ter ondersteuning van de boekhouding, er nooit voor is bedoeld om de financiële organisatie als een businesspartner te zien. 

Het is moment is nu. Transformeer de financiële functie succesvol. Heroverweeg de technologie.