University of Virginia bouwt een model voor gedeelde diensten op één uniform HR-systeem.

Door drie HR-systemen terug te brengen naar één en 212 ondersteunende apps naar 68, zorgt de universiteit voor aan afname van de kosten en complexiteit.

customer-university-of-virginia-16x9

Uitdaging

UVA gebruikte drie systemen, 212 ondersteunende apps en talloze beveiligingsmodellen. Deze pluriformiteit was ingewikkeld, leverde geen realtime inzichten op en verhoogde het risicopotentieel. Daarnaast leidden handmatige workflows en beperkte toegang op afstand tot een mindere efficiëntie.

Resultaat

Met Workday heeft UVA één naadloos HR-systeem met één bron van realtime data, één beveiligingsmodel en mogelijkheden voor toegang op afstand. Daarnaast verhogen configureerbare bedrijfsprocessen en automatiseringsopties de flexibiliteit en kan UVA voldoen aan verschillende vereisten. 

Beoordeeld met een 10 voor de eenvoud van HR en voor kostenbesparingen.

Nu UVA over één HR-systeem beschikt, kunnen ze een uniform dienstenmodel aanbieden aan hun universiteiten, gezondheidssysteem en artsengroep. Dit zorgt voor minder complexiteit, ontslagen en kosten. Alle 28.000 gebruikers kunnen gebruikmaken van gestandaardiseerde HR-workflows voor payroll, werving, performance management en andere HR-functies. Administrators hebben ook meer inzicht in resources die ook transparanter zijn. 

1

HR-systeem in plaats van 3

68

minder ondersteunende apps

50%

lagere kosten voor IT-ondersteuning


Zorgt ervoor dat personeel, faculteit en studenten slimmer werken.

Toegang tot realtime data en selfservice, geautomatiseerde workflows die tijd besparen, fouten beperken en besluitvorming verbeteren. UVA heeft ook handelingen voor werving en retentie verbeterd omdat er minder apps en processen zijn die werknemers moeten begrijpen en managen. 

95%

verbetering van nauwkeurigheid payroll

36%

toename van strategisch werk

57

dagen voor het vervullen van nieuwe vacatures in plaats van 90

100%

toegang op afstand


Betere IT-beveiliging en -agility.

UVA verlaagt risico's en verbetert beveiliging met één gestandaardiseerd Disaster Recovery (DR)-proces en één beveiligingsmodel met op rollen gebaseerde toegang en always-on auditing. Nauwe samenwerking tussen teams van HR-technologie en IT heeft gezorgd voor flexibele implementatie van nieuwe en herziene functionaliteiten waarmee aan organisatorische behoeften kan worden voldaan.

Van

apps in plaats van 26

1

beveiligingsmodel in plaats van 3

1

DR-proces in plaats van 22


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?