Prime Therapeutics LLC

Prime Therapeutics transformeert HR in een strategischere businesspartner.

"Dankzij Workday kunnen we vanuit huis werken en payroll op afstand verwerken, zonder in te boeten aan productiviteit."—Senior Director, HR

Het opzetten van een nieuw verzuimbeleid duurt uren in plaats van weken

Het uitvoeren van rapporten kost minder tijd en moeite

Payrollverwerking is nauwkeuriger

HR- en payrollteams kunnen sneller fouten oplossen

Prime Therapeutics (Prime) heeft als missie de gezondheidszorg te verbeteren door mensen toegang te geven tot de geneesmiddelen die ze nodig hebben om zich beter te voelen en een gezond leven te leiden. Prime gebruikte echter een onbetrouwbare on-premise software voor tijdregistratie, die niet bevorderlijk was voor de productieve user experience die hen dichter bij dit doel zou brengen. Ze hadden dus een bedrijfskritieke tool die moeilijk te gebruiken en te beheren was. Iedere proces- of beleidswijziging, hoe klein of groot dan ook, vergde aanzienlijke tijd en resources. Dit leidde tot wachttijden van weken tot zelfs maanden. Het HR-team kon fouten in de payrollverwerking, tijdregistratie en ondersteuning van zakelijke stakeholders alleen maar oplossen via omslachtige handmatige processen.

Workday is zo eenvoudig en intuïtief. We kunnen snel inspelen op verandering en systeemaanpassingen zelfstandig doorvoeren.

Senior Director, HR

Empowerment van HR en een geweldige user experience.

Het team voor HR-operaties bij Prime krijgt niet langer tot vervelens toe klachten over problemen met payroll, tijdregistratie of systeemprestaties. Kelly Miller, Senior Director of HR, zegt: "De user experience van Workday was voor ons een enorme sprong vooruit." Voor zowel uurloners als vaste werknemers verlopen tijdregistratie en verlofaanvragen sinds de implementatie vlot. Dankzij Workday hebben HR-teamleden tijd voor waardevoller werk in plaats van zich alleen met administratie en dataverwerking bezig te houden.

Prime biedt HR-personeel training voor nieuwe Workday-functionaliteiten buiten hun directe domein. Dit maakt deel uit van hun initiatief voor professionele ontwikkeling en helpt openstaande functies na promoties en ontslagnemingen weer in te vullen. Voor Prime worden de voordelen van Workday steeds groter naarmate meer mensen leren wat ze ermee kunnen doen. "De continuïteit en consistentie die Workday biedt zijn echt geweldig", zegt Miller. "Als je eenmaal één functioneel domein binnen Workday onder de knie hebt, heb je de andere ook zo beet, want ze zijn intuïtief en hebben vergelijkbare basisfuncties."

Integraties maken HR productiever.

Met Workday Payroll en Workday Time Tracking kan Prime meer bereiken. Al deze processen worden efficiënter doordat het beheer van payrollverwerking en andere activiteiten wordt geconsolideerd. Dit verkleint de kans op fouten en afwijkingen. "We hoeven nu geen berekeningen meer te doen op basis van een bestand uit een extern systeem. Tijdregistratie en payroll zitten in Workday, wat een grote stap vooruit is", zegt Miller. "In plaats van elke maandagochtend aan de lopende band tijdkaarten te verwerken, kan het payrollteam zich dankzij Workday focussen op audits. Zo kunnen ze voor een nauwkeurigere payroll zorgen en de business op andere manieren ondersteunen."

Agility, snelheid en productiviteit, overal.

Met realtime inzicht van Workday kan HR tijdige en zinvolle personeels- en payrollrapportages leveren om aan opkomende zakelijke behoeften te voldoen, lang voordat ze tot verzoeken van businessgroepen escaleren. Wanneer het tijd is voor veranderingen in rapportages of andere processen, kunnen Workday Administrators die snel en zelfstandig doorvoeren, zonder de hulp van leveranciers of nieuwe code. Dat soort eenvoudige flexibiliteit is van onschatbare waarde met een personeelsbestand dat productief thuis moet kunnen werken. Miller licht toe: "95% van ons werkt nu op afstand. Dankzij Workday kunnen we vanuit huis werken en payroll op afstand verwerken, zonder in te boeten aan productiviteit."

Tijdens de protesten en het sociale onrust in Minneapolis, waar Prime gevestigd is, wilde het bedrijf werknemers de tijd geven voor vrijwilligerswerk. "Binnen twee dagen waren onze voorzieningen in Workday bijgewerkt om mensen een extra dag betaald verlof te geven en het nieuws te delen", vertelt Miller. "Vroeger kostte het ons veel meer tijd om een nieuwe tijd- en payrollcode in te stellen."

Dankzij Workday kan het payrollteam zich focussen op audits. Zo kunnen ze voor een nauwkeurigere payroll zorgen en de business op andere manieren ondersteunen.

Senior Director, HR

Mensen empoweren om meer te bereiken.

De bredere HR-afdeling vervult nu niet alleen een belangrijkere strategische rol, maar individuele medewerkers hebben nu ook de tijd om hun vaardigheden te ontwikkelen en meer te bereiken. Miller versterkt de expertise van haar team op het gebied van talentanalytics, om zo het talentmanagement in het bedrijf proactiever te maken. Een eenmalige administrator van de legacysoftware scherpte haar analytische vaardigheden aan en werd gepromoveerd tot een Principal Analytics-functie. "Met Workday worden we beter in wat we doen", zegt Miller. "We begeleidden ook nog een junior teamlid bij de implementatie. Nu is hij vakexpert in tijdregistratie."


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?