De financefunctie transformeren met een schaalbaar cloudplatform.

"Onze financefunctie is getransformeerd tot een echt betrouwbare businesspartner en Workday heeft ons daarbij geholpen." Matt McManus, Group Head of Finance

Schaalbaar cloudplatform voor probleemloze groei

Silo's geëlimineerd zodat finance een echte businesspartner wordt

Gegarandeerd betrouwbare privacy en databeveiliging

Eén geconsolideerd overzicht van betrouwbare data

Toen Kainos in 2015 naar de beurs ging, had het bedrijf al een ontwikkeling van bijna 30 jaar achter de rug. Kainos (dit betekent 'vers' of 'nieuw' in het Oudgrieks) was ten tijde van de beursgang al een gevestigde aanbieder van digitale services aan diverse overheidsdiensten en -instanties. Het bedrijf had ook een sterke positie in het verschaffen van digitale oplossingen aan zorgaanbieders.

Kainos is sinds 2011 implementatiepartner van Workday en helpt Workday-klanten optimaal te profiteren van hun investering in onze unieke reeks SaaS-oplossingen.

Finance transformeren tot betrouwbare businesspartner.

Het bedrijf besloot na de beursgang zelf ook klant van Workday te worden na te hebben gezien hoeveel hun eigen klanten er in de loop der jaren van hadden geprofiteerd. Matt McManus, Group Head of Finance, verwoordt het als volgt: "Op dat moment waren onze finance operations tamelijk reactief en functioneerden we nogal geïsoleerd van de rest van de business. Er moest iets veranderen."

"We hebben de financefunctie sinds de implementatie van Workday getransformeerd tot een echt betrouwbare businesspartner en Workday heeft ons daarbij geholpen", zegt McManus.

We vertrouwen enorm op Workday, omdat die zich voor ons ontfermt over de beveiliging.

Damien Taylor, Chief Technology Officer, Workday Practice

De business uitbouwen op basis van nauwkeurige informatie.

Kainos heeft de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke binnenlandse en internationale groei gerealiseerd, zowel organisch als door acquisitie. McManus: "We zijn momenteel in 22 landen actief en onze gehele bedrijfsvoering vindt plaats in Workday. Dat is voor ons als NV ongelooflijk belangrijk geweest: we kunnen één geconsolideerde jaarrekening presenteren met informatie waarop we ten volle kunnen vertrouwen."

McManus benadrukt ook graag de aanzienlijke efficiëntieverbeteringen waarvan de financefunctie nu profiteert. "Sinds we Workday Financials gebruiken, worden onze maandafsluitingen ongeveer 25% sneller afgerond dan voorheen en duren onze externe auditcycli twee weken korter."

Deze voordelen zijn echter ondergeschikt aan de grotere aspiraties van ambitieuze bedrijven zoals Kainos. McManus: "Het ideale moment om te beginnen met een financetransformatie bestaat niet. Het bedrijfsklimaat en de overkoepelende macro-economische omgeving zijn altijd in beweging. Wacht dus niet tot alles perfect is. Zet de stap en groei met Workday."

Een schaalbaar platform voor stabiele groei.

Damien Taylor, CTO van de Workday-afdeling bij Kainos, heeft de belangrijke taak om te zorgen dat deze snelgroeiende afdeling met meer dan 700 collega's continu wordt ondersteund naarmate de vraag toeneemt.

Taylor: "We staan als groeiend bedrijf voor de uitdaging om onze ontwikkeling te handhaven, maar wel in het juiste tempo voor de business."

Dat is waar cloudbased Workday om de hoek komt kijken.

"Onze cloudinfrastructuur is flexibel en kan daardoor schaalbaar meebewegen met de belasting op het platform", zegt Taylor. "Maar er zijn meer voordelen. We kunnen dankzij de cloud energie besparen, kosten verminderen en onze CO2-voetafdruk verkleinen."

Wacht niet tot alles perfect is. Zet de stap en groei met Workday.

Matt McManus, Group Head of Finance

Gemoedsrust voor de CTO.

Elke CTO maakt zich voortdurend zorgen over databeveiliging en privacykwesties. Die zorgen groeien als het betreffende bedrijf een naamloze vennootschap (NV) is. En ze worden nog groter als het bedrijf via de geleverde services ook verantwoordelijk is voor de databeveiliging en de privacy van klanten.

Dat is precies de situatie waarin Taylor zich bevindt. Maar zoals Taylor zegt: "We vertrouwen op Workday, omdat die zich voor ons ontfermt over de beveiliging."

Het vertrouwen van het bedrijf in de beveiligingsinfrastructuur van Workday gaat echter nog verder. Taylor vervolgt: "We hebben momenteel meer dan 350 klanten die onze producten in het Workday-ecosysteem gebruiken. Daaruit blijkt wel hoezeer we overtuigd zijn van de inherente veiligheid."

Gerelateerde content


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar om in te spelen op een veranderende wereld?