WAT IS VERANTWOORDE AI?

Verantwoorde en betrouwbare AI.

AI biedt eindeloos veel innovatiekansen, maar deze technologie moet wel op veilige, ethische en verantwoorde wijze worden ontwikkeld en gebruikt. Bekijk hoe we vertrouwen en transparantie opbouwen voor een betere toekomst.

Afbeelding van een glimlachende vrouw.

ONZE AANPAK

De pijlers voor verantwoorde AI waarop wij vertrouwen.

Afbeelding van een man die iemand de hand schudt.

Principes

AI moet een positieve kracht zijn waarbij mensen centraal staan.

Ons doel: onze waarden toepassen.

Verantwoorde AI is niet alleen goed voor de business, het is ook moreel gezien de juiste keuze. We willen AI-oplossingen ontwikkelen die het menselijk potentieel versterken, transparantie en eerlijkheid bevorderen en dataprivacy en -bescherming bieden.

Ontdek hoe onze principes zijn afgestemd op onze kernwaarden.

Afbeelding van mensen die met elkaar discussiëren en samenwerken.

Praktijken

We creëren en volgen best practices om risico's te beperken.

Governance: risico's identificeren en beperken.

We hanteren een risicogebaseerde aanpak van verantwoorde AI, waarbij we het gevoeligheidsniveau van elke nieuwe AI-applicatie bepalen. Vervolgens pakken we tijdens het ontwikkelen en onderhouden van elke app de risico's van onvoorziene gevolgen aan.

Ontdek hoe we potentiële risico's beperken.

Afbeelding van lachende mensen aan een bureau.

Mensen

Voor de ontwikkeling en handhaving van het beheer vertrouwen we op verschillende experts.

Productexperts en uiteenlopende perspectieven verenigen.

Ons RAI-beheer wordt gehandhaafd door onze Chief Responsible AI Officer en een speciaal team van sociale en datawetenschappers, engineers en technologie-experts. Een raad van C-suite-executives stuurt dit werk aan en onze Responsible AI Champions dragen zorg voor de adoptie.

Ontdek hoe je de mens centraal stelt in AI.

Afbeelding van mensen die vergaderen en samenwerken.

Openbaar beleid

We zetten ons in voor AI-regelgeving die vertrouwen schept en innovatie bevordert.

Pleiten voor verantwoorde AI.

We zijn trots op de leidende rol die we spelen in AI-beleidsdiscussies op federaal, staats- en lokaal niveau in de VS, Europa en Azië.

Daarnaast hebben we samengewerkt met marktleiders om best practices te ontwikkelen voor AI op de werkvloer. 

Lees meer over deze activiteiten.

Afbeelding van mensen die samenwerken.

BELANGRIJKSTE PRAKTIJKEN

Verantwoord ontwikkelen, bij elke stap.

Onze principes vormen een solide basis voor onze aanpak. Maar daar blijft het niet bij: we passen ze toe bij elke ontwikkelingsfase. Lees meer over onze belangrijkste praktijken.

Pleiten voor doordachte frameworks.

We zijn actief in de ontwikkeling van toonaangevende frameworks en regelgeving, zoals het AI Risk Management Framework van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) en de AI Act van de Europese Unie.

Ontwerpen voor verantwoorde AI.

Gedurende het hele ontwikkelings- en bouwproces van onze producten houden we rekening met de mogelijkheid van onvoorziene gevolgen en zorgen we dat veiligheid en beveiliging worden gewaarborgd. Dit houdt in dat we richtlijnen hanteren voor eerlijkheid, transparantie, verklaarbaarheid, betrouwbaarheid en meer.

Onze klanten inzicht bieden.

Om klanten te helpen verantwoorde AI binnen hun eigen organisatie te faciliteren, leggen we uit hoe onze AI-oplossingen zijn ontwikkeld, hoe ze werken en hoe ze worden getraind en getest. Alle klanten hebben toegang tot factsheets, inclusief beschrijvingen van relevante risico-evaluaties en -beperkingen.

"Transparantie over hoe AI- en ML-modellen worden getraind is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen. Systemen die niet geavanceerd genoeg zijn om dat te ondersteunen, blijven achter. Workday heeft de resources en de denkkracht om ons allemaal vooruit te helpen."

—SVP, Chief Information Officer

Afbeelding van een persoon aan een bureau.

DE VOORUITZICHTEN

Vormgeven aan een eerlijke, transparante toekomst voor AI.

Het technologielandschap verandert en dat geldt ook voor hoe we verantwoord gebruik van AI stimuleren. We verheugen ons op het ontdekken van nog meer innovatieve toepassingen én op het waarborgen van eerlijkheid en transparantie voor iedereen.

Onze adviesraad uitbreiden.

We verrijken ons team met kennis uit verschillende disciplines en expertisegebieden.

Meer investeren.

We blijven zoeken naar mogelijkheden voor doorlopende training in verantwoorde AI en samenwerking met klanten, partners en wetgevers.

Samenwerken met onze klanten.

We zoeken voortdurend met onze klanten naar nieuwe kansen om verantwoorde implementatie van AI voor hen te faciliteren.

RAPPORT OVER ARTIFICIAL INTELLIGENCE

De AI-vertrouwenskloof dichten.

Leaders en werknemers zijn het erover eens dat AI veel zakelijke kansen biedt, maar het gebrek aan vertrouwen in een verantwoorde implementatie vormt een obstakel. Wat is de oplossing? Samenwerking en regelgeving. 

62%

van de leaders juicht de adoptie van AI in hun organisatie toe.

23%

van de werknemers gelooft dat hun werkgever mogelijk de eigen belangen boven die van werknemers stelt bij het adopteren van AI.

70%

van de businessleaders vindt dat menselijke tussenkomst mogelijk moet zijn bij AI.

4 op de 5

werknemers zeggen dat hun bedrijf geen richtlijnen verstrekt voor het gebruik van AI.


Onze aanpak van vertrouwen.

Klaar voor een gesprek? Neem contact met ons op.