Privacyverklaring

Met ingang van: 30 juni 2021
 

Vorige privacyverklaring van Workday

TRUSTe


Inleiding

In deze Workday-privacyverklaring ('Privacyverklaring') staat beschreven hoe we uw persoonlijke data verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan voor de onderstaande activiteiten, wanneer u een Workday-website bezoekt die verwijst naar deze privacyverklaring ('Website'), onze marketing- of educatieve evenementen bijwoont, zowel online als offline ('Evenementen'), en voor ons business account management. Deze privacyverklaring beschrijft uw keuzes en rechten wat betreft uw persoonlijke data.

Een verwijzing naar “Workday,” “we/wij”, “onze, ons” of het “Bedrijf” is een verwijzing naar Workday, Inc. Workday is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke data die in deze Privacyverklaring wordt besproken, behalve zoals vermeld in de sectie “Workday als Serviceprovider” hieronder.

 

Workday als serviceprovider

Workday-klanten zijn organisaties die gebruikmaken van onze services voor het beheren van werknemers, studenten en sollicitanten. Workday verwerkt persoonlijke data in deze services alleen volgens de instructies van onze klanten. Als u vragen heeft over persoonlijke data die u heeft ingevoerd in een Workday-service die door een van onze klanten wordt gebruikt of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke data wilt uitoefenen, vereist ons contract met onze klant dat we uw vraag terugsturen naar de betreffende klant van Workday.

TRUSTeTRUSTe
 

Persoonlijke data die we verzamelen

Persoonlijke data die we rechtstreeks van u verzamelen

Website

Als bezoeker van de website kunt u ervoor kiezen om ons persoonlijke data te verstrekken, zoals:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functieniveau
 • Functionele rol
 • Adres

U heeft een account met inloggegevens nodig om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website, waaronder de Workday Community. Als onderdeel van uw account kunt u ervoor kiezen om ons additionele data te verstrekken, zoals:

 • Een foto
 • Profielen voor sociale media
 • Vakgebieden

Evenementen
Als u zich registreert voor deelname aan een evenement dat door Workday wordt gesponsord, hebben we in sommige gevallen gegevens nodig zoals:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon voor noodgevallen (in sommige gevallen)
 • Dieetvoorkeuren (in sommige gevallen)
 • Facturatiegegevens (tenaamstelling factuur, factuuradres en creditcardnummer)

Account Management
Wij verzamelen zakelijke contactgegevens voor accountmanagement-doeleinden gerelateerd aan het gebruik van de software-as-a-service-applicaties of professionele services van Workday. Als u een gebruiker bent van Workday Strategic Sourcing (voorheen Scout RFP), behoren hiertoe de aanmeldingsgegevens van uw account (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres) en uw profielinformatie (bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf). Daarnaast verzamelen we de naam, het bedrijf en het e-mailadres voor het beheer van Workday Learning-registraties voor klanten en partners.

Cookies, web beacons en soortgelijke technologieën
Workday kan websitetracking-technologieën gebruiken om uw activiteiten, interacties, voorkeuren, transactiegegevens en andere informatie over uw computer en verbinding (zoals een IP-adres) met betrekking tot uw gebruik van onze websites en services te observeren. We kunnen ook gebruikmaken van logbestanden, cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u uitvoert bij het bekijken van onze website of e-mails.

Mobiele applicatie van Workday Events
Als u ervoor kiest om een mobiele applicatie van Workday Events te gebruiken kunnen we informatie uit uw apparaat verzamelen, zoals uw foto's, contactpersonen of geolocatiegegevens, om bepaalde functies in te schakelen overeenkomstig de privacyinstellingen van uw apparaat. 

Als Workday andere persoonlijke data van u verzamelt, zullen wij de doeleinden toelichten op het moment dat wij de data verzamelen.

Persoonlijke data verkregen uit bronnen van derden

Workday kan ook zakelijke gegevens over u verzamelen uit andere bronnen, waaronder van derden van wie we zakelijke contactgegevens hebben gekocht en van openbaar toegankelijke websites, zoals de website van uw bedrijf, professionele netwerkservices en persberichten. Zakelijke contactgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functieniveau
 • Functionele rol
 • Bedrijfsadres
 • Online identifier
 • Arbeidsverleden 

In sommige gevallen combineert Workday de persoonlijke data die u aan ons heeft verstrekt met persoonlijke data die we uit andere bronnen hebben verzameld, zoals hierboven beschreven. We verwerken deze data om onze bestaande marketingdata bij te werken, uit te breiden en te analyseren, om nieuwe klanten in kaart te brengen, om beter afgestemde advertenties of website-ervaringen te maken en om marketing e-mails te verzenden.

 

Hoe wij uw persoonlijke data gebruiken

Om contact met u op te nemen
Workday gebruikt de data die we over u verzamelen om Workday-websites, -services en -ondersteuning te bieden. Als u ons bijvoorbeeld data verstrekt via een contactformulier, zullen we uw data gebruiken om op de aanvraag te reageren. 

Workday gebruikt uw persoonlijke data en informatie over uw activiteiten op onze websites om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren, inclusief telefonische marketinggesprekken en marketing e-mails met mogelijk interessante content voor u zoals productaankondigingen, nieuwsbrieven, educatieve content en informatie over aanstaande evenementen. We gebruiken deze ook om administratieve informatie te verzenden, zoals berichten over producten, diensten of beleidswijzigingen.

Evenementen plannen en managen
Workday gebruikt uw data voor eventplanning en management, bijvoorbeeld voor registratie, facturatie, manieren om u in contact te brengen met andere deelnemers en om contact met u op te nemen over relevante producten en diensten. Informatie die u verstrekt over contactpersonen voor noodgevallen of dieetvoorkeuren wordt gebruik voor doeleinden gerelateerd aan uw veiligheid en gezondheid.

Om deelname aan een event te faciliteren
Workday gebruikt de informatie die bij het gebruik van mobiele applicaties voor Workday-evenementen is verzameld om de aangevraagde applicatieservices te leveren en om deelname aan een evenement te faciliteren, bijvoorbeeld door het bieden van agenda's en de mogelijkheid om contact op te nemen met deelnemers aan het evenement. Als u mobiele applicaties voor Workday-evenementen gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld toegang krijgen tot uw camera voor het uploaden van foto's naar de mobiele service, tot uw agenda, sociale media en contactdata zodat u met andere deelnemers aan het evenement kunt communiceren of tot de geografische locatie van uw apparaat zodat u contacten in de buurt kunt zoeken. Workday kan ook informatie verzamelen over uw gebruik van mobiele applicaties voor Workday-evenementen om evenementen en services te verbeteren, met u te communiceren over het evenement en de gerelateerde producten en services, en voor beveiligingsdoeleinden. U kunt het verzamelen van data beheren via de machtigingsinstellingen op uw apparaat.

Verbeteringsdoeleinden
Workday gebruikt de data die we verzamelen om inzicht te krijgen in de manier waarop onze websites en services worden gebruikt en om deze te verbeteren. We vragen u bijvoorbeeld om uw feedback over uw ervaring met onze services en manieren om deze services te verbeteren. Bovendien kunnen we de zoekopdrachten gebruiken die u heeft ingevoerd in de Workday Community om de zoekmogelijkheden en -resultaten te verbeteren. Bovendien kunnen we vragen of opmerkingen die in de Workday Community zijn geplaatst gebruiken om de inhoud te verrijken of als basis voor toekomstige verbeteringen van onze producten en diensten.

De mobiele applicatie van Workday verzamelt ook informatie voor het oplossen en verbeteren van problemen.  We gebruiken services van derden, zoals Google Analytics, om geaggregeerde informatie over het gebruik en de interacties door eindgebruikers te bekijken.  Workday neemt waar mogelijk stappen om de informatie die naar derde partijen wordt verzonden te minimaliseren of te maskeren (bijvoorbeeld met data-encryptie).

Beveiliging en onderzoek
We kunnen uw informatie gebruiken om technische problemen met de website in kaart te brengen en om mogelijke beveiligingsproblemen en frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen, detecteren, verminderen en onderzoeken.

Opleiding en training
Als u deelneemt aan een opleiding of training van Workday zal informatie over uw aanmelding en deelname worden geregistreerd om uw deelname en afronding bij te houden en mogelijk te rapporteren. Wanneer u bijvoorbeeld een Workday-certificaat behaalt bij een servicepartner dan is dit mogelijk zichtbaar voor Workday en onze klanten. Wanneer u een cursus voltooit dan is dit mogelijk ook zichtbaar voor de entiteit die de training mogelijk heeft gemaakt. Het registreren en volgen wordt mogelijk uitgevoerd door derden in opdracht van Workday.

Uw ervaring personaliseren
Workday kan uw data ook gebruiken om uw ervaring op onze websites te personaliseren. Workday of onze serviceproviders gebruiken websitetraceringstechnologieën om producten, functies en inhoud te tonen die afgestemd zijn op uw interesses en om advertenties op andere sites te laten zien. Lees voor meer informatie over deze technologieën de sectie 'Cookies en traceringstechnologieën' hieronder. Voor meer informatie over het beheren van uw keuzes met betrekken tot cookies klikt u op deze pagina in de footer op 'Cookievoorkeuren'.

 

Openbaarmaking van data.

Gelieerde partners en serviceproviders
Workday kan data delen met gelieerde partners van Workday en met externe serviceproviders of leveranciers die zijn gecontracteerd om namens ons services te leveren. Deze externe serviceproviders of leveranciers gebruiken de data die wij hen hebben verstrekt alleen zoals voorgeschreven door Workday.

Webinars, evenementen en overige activiteiten die betrekking hebben op het aanbod van Workday
Workday kan alleen of met derden de volgende diensten aanbieden: webinars, evenementen, whitepaperdownloads of andere diensten met betrekking tot aanbiedingen of services van Workday. We kunnen uw contactgegevens en interesses gerelateerd aan dit aanbod of deze services delen met deze goedgekeurde externe partijen om met u te communiceren over Workday.

Als u aan een evenement deelneemt (hetzij gesponsord door Workday of waarbij Workday als leverancier aanwezig is) en uw badge laat scannen, zal uw data worden gedeeld met Workday en met andere partners of externe partijen die aan het evenement deelnemen, en mogelijk met de entiteit die uw deelname aan het evenement sponsort. Als uw badge bijvoorbeeld gescand wordt wanneer u deelneemt aan een conferentie die gesponsord wordt door Workday, dan hebben Workday en de medepresentatoren toegang tot die informatie, zodat ze weten wie er aanwezig was. Mogelijk volgt er nog een follow-up met u over relevante producten of services. Als u niet wilt dat uw data op deze manier wordt gedeeld met Workday of partners, moet u uw badge niet laten scannen. Als uw badge gescand wordt door een partner of een externe partij, dan valt uw data onder de privacyverklaring van die partij.

Aanvullende informatie
Workday kan data vrijgeven wanneer wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie nodig is om (a) te voldoen aan wettelijke verplichtingen of juridische procedures, (b) onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen, (c) op de naleving toe te zien van de gebruiksvoorwaarden van de website en/of (d) te handelen om de belangen van onze gebruikers en anderen te beschermen.

Als Workday te maken krijgt met een zakelijke transitie, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle activa of een deel daarvan, kan uw persoonlijke data onderdeel uitmaken van de overgedragen activa.

Workday verkoopt geen persoonlijke data die we verzamelen of verwerken onder deze privacyverklaring.

 

Internationale overdracht van data

Workday opereert als internationaal bedrijf en kan uw persoonlijke data overdragen, opslaan of verwerken in een land dat buiten uw rechtsgebied ligt, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). We hebben echter adequate veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot de bescherming van uw privacy, fundamentele rechten en vrijheden, en tot het uitoefenen van uw rechten. Als we bijvoorbeeld persoonlijke data overdragen van de EER naar een land daarbuiten, zoals de Verenigde Staten, implementeren we een geschikte oplossing voor de gegevensoverdracht, zoals het aangaan van EU-standaardcontractclausules met de gegevensimporteur of het treffen van andere maatregelen om gegevens adequaat volgens de EU-wetgeving te beschermen.

 

Dataretentie

Workday bewaart uw persoonlijke data tenminste zo lang als nodig is om de service uit te voeren die u heeft aangevraagd, te voldoen aan wetten en regelgeving, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten na te leven. Workday kan uw data langer bewaren voor een rechtmatig zakelijk belang, waarvan het bedrijfsvoordeel niet in strijd is met uw persoonlijke rechten en vrijheden. Data ingevoerd in de Workday Enterprise Service blijft bewaard in overeenstemming met een van toepassing zijnde overeenkomst tussen de Workday-klant en Workday.

 

Cookies en tracking technologies

Workday of serviceproviders van Workday kunnen uw activiteiten, interacties, voorkeuren, transactiedata en andere informatie over uw computer en verbinding (zoals een IP-adres) met betrekking tot uw gebruik van onze websites en services observeren. We kunnen deze data verzamelen en opslaan en combineren met andere persoonlijke data die u aan Workday heeft verstrekt.

Workday maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals webbeacons, HTML5 Local Storage, local shared objects, tags en scripts op onze websites en in e-mailberichten. We gebruik deze technologieën om uw toegang tot verschillende onderdelen van onze websites te verifiëren, om uw interesses te begrijpen, om het webverkeer te analyseren, om fraude te bestrijden, om advertenties via internet aan te bieden, om onze producten en diensten te verbeteren zoals hierboven uiteengezet onder 'Gebruik' en om content op uw voorkeuren af te stemmen. We kunnen deze technologieën gebruiken in e-mails die we verzenden om de effectiviteit ervan te meten.

U kunt uw browserinstellingen configureren om bepaalde interacties met trackingtechnologie te beheren. Voor sommige trackingtechnologieën moet u mogelijk aanvullende stappen uitvoeren om het gebruik te beheren of om deze te verwijderen. Controleer de privacyinstellingen van uw browser.

Online advertenties gebruiken mogelijk data over uw surfgedrag op internet, zoals de pagina's die u heeft bezocht of de zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd. Deze data wordt mogelijk gebruikt om u relevantere advertenties en inhoud te tonen op websites die niet van Workday zijn. De data die voor targeted advertising wordt gebruikt kunnen afkomstig zijn van Workday of van advertentienetwerken van derden.

Klik in de footer van deze pagina op 'Cookievoorkeuren' voor extra informatie over de cookies en trackingtechnologieën die Workday op de workday.com-sites gebruikt. U kunt daar ook uw voorkeuren beheren. Informatie over de cookies en trackingtechnologieën die op AdaptivePlanning.com worden gebruikt, vindt u in de Adaptive Planning Cookie Statement.

Soort cookie Beschrijving
Vereist Deze cookies en gelijksoortige technologieën schakelen basisfuncties van de website in zodat deze functioneert en verzamelen statistische informatie over bezoekers om het gebruik van onze website te beheren. Alle informatie wordt anoniem verzameld en gebruikt.

Er zijn ook cookies waarmee we een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden. Indien dit is vereist door de plaatselijke wetgeving, worden deze cookies pas gebruikt als u deze functionaliteit heeft ingeschakeld.
Functioneel Functionele technologieën stellen de website van Workday in staat om informatie die u eerder heeft ingevoerd of keuzes die u maakt te onthouden en bieden verbeterde en gepersonaliseerde functies op basis van uw interactie met de website.
Advertenties Advertentietechnologieën worden gebruikt om advertenties te laten zien die relevant zijn voor uw interesses. Deze technologieën worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Nadat u onze website heeft bezocht ziet u mogelijk een advertentie voor Workday op een andere website.

Do Not Track
Omdat er geen gemeenschappelijke industriële of wettelijke norm is voor het interpreteren van Do Not Track-signalen (DNT), reageert Workday niet op DNT-signalen van de browser. We zullen de verdere ontwikkeling van een DNT-norm door de privacycommunity en -sector blijven volgen.

 

Uw rechten betreffende persoonlijke data

Afhankelijk van uw locatie heeft u, als onderdeel van lokale privacywetgeving, bepaalde wettelijke rechten betreffende de persoonlijke data die wij bewaren. Dit kan bestaan uit:

 • Toegang tot de persoonlijke data die wij over u bewaren
 • Onjuiste persoonlijke data bijwerken of verwijderen
 • Uw persoonlijke data verwijderen
 • De verwerking van uw persoonlijke data beperken
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke data uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen of voor directmarketingdoeleinden
 • Een kopie ontvangen van uw persoonlijke data in een elektronisch bestandsformaat
 • Niet onderworpen worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen heeft of op een andere manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft (”Automated Decision-Making"). Workday voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit als onderdeel van de verwerkingsactiviteiten die onder deze Privacyverklaring vallen. 
 • Informatie ontvangen over hoe wij uw persoonlijke data hebben verzameld
 • U kunt op elk moment afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de link 'Uitschrijven' of 'Afmelden' in de marketing e-mails die wij u sturen of door contact met ons op te nemen.
 • U kunt bij een autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens een klacht indienen over de manier waarop we uw persoonlijke data verzamelen en gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale databeschermingsautoriteit.

Workday zal u niet benadelen voor het uitoefenen van uw rechten. 

U (of een gemachtigde vertegenwoordiger waarvan we kunnen verifiëren dat deze namens u handelt) kunt de rechten die van toepassing zijn uitoefenen door contact met ons op te nemen. U vindt de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. U kunt ook een verzoek indienen via onze Request Portal

Als uw persoonlijke data aan ons is verstrekt door of namens een Workday-klant en u wilt de rechten die u eventueel heeft op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uitoefenen, dan kunt u dit rechtstreeks bij de betreffende klant navragen.

 

Wettelijke basis voor verwerking van persoonlijke data.

Onze rechtsgronden voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke data zoals beschreven in deze privacyverklaring vallen in de volgende vier categorieën.  

Toestemming: In sommige gevallen vragen we u om toestemming om uw persoonlijke data te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan het moment waarop uw toestemming werd ingetrokken. Als u uw toestemming wilt intrekken kunt u een e-mail sturen naar privacy@workday.com

Rechtmatig belang: Wij verwerken bepaalde data voor de rechtmatige belangen van Workday, onze dochterondernemingen, partners of onze klanten. Deze rechtmatige belangen bestaan bijvoorbeeld uit: contact met u opnemen om ondersteuning te bieden of u marketinginformatie sturen (onderworpen aan het toepasselijk recht), het signaleren, voorkomen en onderzoeken van illegale activiteiten en mogelijke veiligheidsproblemen en het onderhouden en verbeteren van de website en mobiele applicaties. Wij beroepen ons pas op onze rechtmatige belangen voor het verwerken van persoonlijke data nadat we onze belangen en rechten hebben afgewogen tegenover de impact van het verwerken op personen.

Uitvoering van een overeenkomst: Soms verwerken we persoonlijke data om onze verplichtingen na te komen onder een overeenkomst met u. We gebruiken bijvoorbeeld de betaalgegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een evenement om uw betaling te verwerken.  

Overige wettelijke grondslagen: In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonlijke data te verwerken, bijv. als gevolg van een gerechtelijk bevel. We kunnen uw persoonlijke data ook gebruiken om vitale belangen te beschermen of om juridische claims uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen.

 

Workday Forums

U kunt opmerkingen of vragen op onze website plaatsen, bijvoorbeeld een reactie op een blog of een bijdrage aan de community-website of het developerforum. Op sommige forums kunt u persoonlijke data verstrekken en een profiel aanmaken. Persoonlijke data die u via deze openbare sites verzendt kunnen worden gelezen en verzameld door anderen die er toegang toe hebben. Als u persoonlijke informatie op online forums plaatst, moet u er rekening mee houden dat de informatie beschikbaar zal zijn voor anderen op het forum. Opmerkingen die door personen op een online forum worden geplaatst, zijn van henzelf en mogen niet worden beschouwd als de mening van Workday.

 

Workday Extend

Workday Extend stelt partners en ontwikkelaars in staat om onafhankelijk van Workday applicaties te ontwikkelen. Lees de betreffende privacyverklaring en servicevoorwaarden, voordat u gebruikmaakt van deze applicaties.

 

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen die zorgen voor een passend veiligheidsniveau gezien de risico's die het verwerken van uw persoonlijke data met zich meebrengt. De beveiliging van informatie die verzonden wordt via internet kan echter nooit worden gegarandeerd. U bent verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de beveiliging van uw wachtwoord of andere vormen van authenticatie die horen bij het openen van beveiligde bronnen of bronnen die met een wachtwoord beveiligd zijn.

 

Certificeringen van derden

EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Statement

Workday houdt zich aan de beginselen van het EU-VS en het Zwitserland-VS Privacy Shield, hoewel Workday geen beroep meer doet op het EU-VS of Zwitserland-VS Privacy Shield als wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke data gezien het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-311/18. Kijk hier voor meer informatie over onze kennisgeving inzake het Privacy Shield.

TRUSTe

APEC-deelname

De in deze privacyverklaring beschreven privacymethoden van Workday voldoen aan het Cross-Border Privacy Rules (CBPR)-systeem van de APEC. Het APEC CBPR-systeem biedt bedrijven een framework om de bescherming van persoonlijke data die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-landen te garanderen. Meer informatie over de APEC-overeenkomst vindt u hier.

TRUSTe

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of herzien naar goeddunken van Workday. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website geplaatst en links naar de privacyverklaring geven aan dat de verklaring gewijzigd of bijgewerkt is. Indien we materiële veranderingen willen doorvoeren, plaatsen we een melding hiervan op deze pagina voordat de wijziging in werking treedt. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken.

 

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen via onze Request Portal. U kunt ook contact met ons opnamen via privacy@workday.com of een van de postadressen hieronder:

Contactgegevens van bedrijf/verwerkingsverantwoordelijke Contactgegevens van de Data Protection Representative van Workday Inc. in de EER
Workday, Inc.
Attn.: Privacy
6110 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
USA
Workday Limited
Attn.: Privacy
Kings Building
May Lane
Dublin 7, Ierland

Om contact op te nemen met onze Data Protection Officer stuurt u een e-mail naar privacy@workday.com.

Workday reageert op uw aanvraag binnen een redelijk tijdsbestek of zoals wettelijk vereist. 

Als u een probleem met betrekking tot privacy of datagebruik heeft dat we niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, verzoeken we u om (kosteloos) contact op te nemen met het in de VS gevestigde bureau voor geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.