Privacy Shield Notice

Met ingang van: 23 november 2020

EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield

Workday voldoet aan de Europees-Amerikaanse en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks, zoals uitgevaardigd door het U.S. Department of Commerce, betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke data die respectievelijk vanuit de Europese Economische Ruimte ('EER'), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Workday heeft een verklaring ingediend bij het Department of Commerce dat ze de beginselen van het Privacy Shield naleven.  

Ga naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse Department of Commerce voor meer informatie over de Privacy Shield Frameworks en om onze certificering te bekijken.

Workday is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data die het bedrijf ontvangt onder elk Privacy Shield Framework en vervolgens overdraagt naar een externe partij die namens Workday handelt.  Workday voldoet aan de Privacy Shield Principles voor alle overdrachten van persoonlijke data vanuit de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, waaronder de overdracht van aansprakelijkheidsbepalingen.

Hoewel Workday geen beroep meer doet op de respectievelijke Privacy Shield Frameworks als wettelijk mechanisme voor de overdracht, is Workday met betrekking tot persoonlijke data die worden ontvangen of overgedragen conform de Privacy Shield Frameworks onderworpen aan de wettelijk handhavingsautoriteit van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen we, als reactie op wettelijke aanvragen door openbare instanties, verplicht zijn om persoonlijke data openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is om aan de vereisten voor nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitvoeriger worden beschreven op de website van het Privacy Shield, kunt u gerechtigd zijn tot bindende arbitratie wanneer overige procedures voor het oplossen van geschillen niet langer mogelijk zijn.

TRUSTe