Hero Background Image

Global Finance Leader Study: hoe finance risk analytics transformeert

 

Deze blog, geschreven door Christy Sasser, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn hebben wij hieronder voor u vertaald.

Organisaties worden op meerdere vlakken met risico's geconfronteerd (van wijzigingen in wet- en regelgeving tot cyberdreigingen) die de waarde en groeistrategie van de business ondermijnen. Finance executives spelen een cruciale rol door te zorgen dat hun functie bijdraagt aan enterprise risk management door het implementeren van doeltreffende en duurzame functionaliteiten, processen en tools. Uit ons recente onderzoeksrapport, 'Finance Redefined', bleek echter dat slechts 39% veel vertrouwen heeft in hun vermogen de belangrijkste risico's beheersbaar te maken.

We hebben een internationale survey uitgevoerd onder meer dan 670 CFO's en senior finance executives om te begrijpen wat het vertrouwen op het gebied van risicomanagement ondermijnt. Data en technologie bleken de belangrijkste hindernissen te zijn die tussen finance en beter risicomanagement staan. Bij grote organisaties was het belangrijkste obstakel een gebrek aan data. Voor middelgrote ondernemingen was het de afwezigheid van up-to-date systemen. In het algemeen zijn de belangrijkste hindernissen voor finance executives wereldwijd:

 

Een gebrek aan data en informatie

Omdat finance executives bang zijn dat ze data en informatie missen om risico's beter te beheren, zijn er een aantal prioriteiten voor organisaties die hun risicoweerstand willen verbeteren:

Profiteren van hedendaagse kansen. Bij veel bedrijven zit waardevolle data vast in legacysystemen en organisatiesilo's, waardoor het moeilijk wordt voor finance executives om risico's te identificeren en het benodigde inzicht te verkrijgen om een complex risicolandschap te managen. Robynne Sisco, Co-President en Chief Financial Officer bij Workday legt uit dat, hoewel data altijd belangrijk is geweest, de technologie om de juiste toegang en de juiste analytics te bieden om data optimaal te benutten vaak ontoereikend was.

Vandaag de dag kunnen organisaties dankzij het toenemend verwerkingsvermogen van de cloud en nieuwe tools voor analytics steeds grotere datavolumes omzetten in waardevolle inzichten, zoals:

  • Risk analytics tools die, gebruikmakend van in- en externe databronnen, een unieke kans bieden om inzicht te krijgen in de belangrijkste risico's, van realtime portfoliocontrole tot machine learning-algoritmen en het identificeren high-risk klanten.
  • Het gebruiken van niet-gestructureerde en gestructureerde data om inzichten te verwerven uit nieuwe informatiebronnen, zoals social media.
  • Predictive analytics om patronen in verschillende soorten data te evalueren en zo risico's op te sporen. Bedrijven kunnen zo bijvoorbeeld beoordelen welke klanten hun facturen waarschijnlijk op tijd betalen of tekenen van fraude identificeren.

Maar, we hebben hier ook een belangrijke onbenutte kans geïdentificeerd. Onze survey ontdekte dat slechts 31 procent van finance executives uitgebreid gebruik maakt van geavanceerde data-analytics voor risicomanagement. Zoals hierboven besproken hebben velen het gevoel dat hun inspanningen ondermijnd worden door de huidige data en systemen. Er zijn verschillende prioriteiten die ze moeten aanpakken om deze kans te grijpen, zoals het ontwikkelen van de benodigde risicoanalysevaardigheden en het overwinnen van organisatorische barrières of weerstanden.

Krijg actuele data in de handen van de juiste mensen. Net zo belangrijk is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot realtime-data en deze aan de juiste mensen te leveren. Technologische vooruitgang maakt dit mogelijk, aldus Sisco: „Finance in de cloud biedt wereldwijd toegang tot realtime-data, wat zowel de verwerkings- als reactiesnelheid bevordert, zodat finance teams tijdig relevante data beschikbaar kunnen stellen aan degenen die ze nodig hebben om zakelijke beslissingen te nemen."

Rick Rodick, Chief Financial Officer bij TELUS International, richt zich specifiek op een beter gebruik van data binnen de financefunctie. Rodick hoopt dat data een rol gaat spelen bij het effectiever maken van risicomanagement. "Mijn grootste zorg is dat wat we niet weten," zegt hij. "Hoe meer data en informatie, des te beter."

Natuurlijk is het niet alleen nodig mensen toegang te geven tot data. Zij moeten ook beschikken over het talent en de vaardigheden om de implicaties ervan te begrijpen. Aldus Rodick: "Niet weten is één ding. Maar als mensen de informatie onjuist interpreteren worden de verkeerde beslissingen genomen."

Suboptimale IT is een zorg voor de nieuwe generatie finance executives

Als we kijken naar de survey in zijn geheel, blijkt dat legacytechnologie een belangrijke barrière vormt. We vonden echter enkele opmerkelijke verschillen op basis van de profielen van de finance leaders die op onze survey hebben gereageerd, zowel wat betreft hun leeftijd als hun loopbaanachtergrond:

  • Een groep respondenten die we de de volgende generatie finance leaders noemen (39 jaar of jonger zijn met aanzienlijke ervaring in functies buiten de financiële wereld) benoemt het 'gebrek aan systemen en technologie om het auditproces te vereenvoudigen' als veruit het grootste probleem.
  • Traditionalisten (personen van 50 jaar of ouder die het grootste deel van hun loopbaan in de financiële sector hebben doorgebracht) daarentegen beschouwden een breder scala aan factoren als belemmeringen voor risicomanagement, waaronder kennis, vaardigheden en stimulansen die niet in overeenstemming zijn met de risicodoelstellingen.

Dit suggereert dat de jongere generatie finance executives ontvankelijker is voor de impact van nieuwe technologieën - en er dus meer op gebrand zijn de kansen die deze technologieën bieden om risicomanagement te optimaliseren te benutten. Dit betekent op de hoogte blijven van innovatieve technologieën die het potentieel hebben om risk analytics naar een hoger niveau te tillen, zoals technieken voor machine learning.

Middelgrote ondernemingen maken zich zorgen over risicocultuur

Ons onderzoek heeft ook enkele opmerkelijke verschillen aan het licht gebracht in de barrières waar middelgrote en grote ondernemingen mee te maken hebben. Het ontbreken van een risicocultuur en -mentaliteit neemt de tweede plaats in als we kijken naar belangrijke hindernissen voor middelgrote bedrijven. Voor grote bedrijven is dit echter het minst belangrijke probleem. Finance executives in middelgrote organisaties moeten een cruciale rol spelen in het consequent overbrengen van een duidelijke boodschap over het gedrag en de waarden die zij van hun mensen verwachten op het gebied van risicomanagement.

Voor meer informatie over de belangrijkste risico's waar CFO's mee te maken krijgen, leest u het artikel bij dit stuk: Global Finance Leader Study: finance leaders vertellen over de belangrijkste risico's.

De volledige resultaten van het internationale onderzoek 'Finance Redefined' leest u in dit rapport.

Over de Workday Global Finance Leader Study

Tussen september 2017 en januari 2018 werden meer dan 670 finance leaders ondervraagd uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika en uit 10 verschillende branches. Meer dan eenderde van de ondervraagden (38 procent) werkte bij een organisatie met een omzet van > 1 miljard dollar per jaar, 35 procent bij organisaties met een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar en 27 procent tussen 250 miljoen en 500 miljoen dollar. Meer dan eenderde van de ondervraagden had de functie van Chief Financial Officer (CFO), Finance Director of Chief Accounting Officer/Controller. De resterende ondervraagden zijn personen in senior financerollen, zoals Head of Financial Planning & Analysis of VP Financial Operations.