Hero Background Image

Global Finance Leader Study: finance leaders vertellen over de belangrijkste risico's

 

Deze blog, geschreven door Christy Sasser, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn hebben wij hieronder voor u vertaald.

CFO's opereren in een volatiel ondernemingsklimaat gekenmerkt door o.a. de geopolitieke onzekerheid en de universele dreiging van cybercriminaliteit. Deze en andere risico's worden groter omdat de wereld snel veranderd. Dit maakt risicomanagement steeds ingewikkelder.

"Ik constateer momenteel méér veranderingen in het politieke, economische en juridische landschap dan in al mijn 30+ jaar in finance bij elkaar," zegt Robynne Sisco, Chief Financial Officer bij Workday. "Daarom moeten CFO's en hun teams meer dan ooit in staat zijn zich snel aan te passen om in te kunnen spelen op veranderingen."

Welke risico's vinden finance executives het meest zorgwekkend? We hebben deze vraag gesteld in ons internationale onderzoek 'Finance Redefined', waarbij we wereldwijd meer dan 670 CFO's en senior finance executives uit verschillende branches hebben ondervraagd. Het onderzoek toont aan de toenemende wet- en regelgeving gezien wordt als een zeer groot risico. Dit zijn de zeven belangrijkste risico's:

  1. Toenemende wet- en regelgeving
  2. Tempo van technologieverandering/digital disruption
  3. Politieke risico's en onzekerheid
  4. Cyberbeveiligingsrisico
  5. Onzekere economische omstandigheden/geringe vraag
  6. Dataprivacyrisico
  7. Volatiliteit in financiële markten

Laten we hier eens dieper op ingaan.

Risico 1: Toenemende wet- en regelgeving

Met steeds complexer wordende wet- en regelgeving en toenemende controle is het geen wonder dat finance executives overal ter wereld 'regulatory scrutinity' aanmerken als het grootste risico. Wijzigingen in wet- en regelgeving hebben blijvend impact op bedrijven wereldwijd, van belastinghervormingen in de Verenigde Staten tot meer aandacht voor cyberbeveiliging in Azië, zoals de Singapore Cybersecurity Bill, gericht op de informatie-infrastructuur. Andere ontwikkelingen zijn onder meer de PSD2 en MiFID II in Europa, evenals de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR), die sinds mei 2018 van kracht is. Omdat wet- en regelgeving, en de controle hierop, blijft toenemen moeten finance executives begrijpen wat de impact hiervan op hun organisatie is en zorgdragen voor flexibele processen en technologieën zodat ze zich snel aan veranderingen kunnen aanpassen.

Risico 2: Tempo van technologieverandering/digital disruption

Het tweede belangrijke risico wat werd genoemd was het tempo van technologieverandering/digital disruption. Voor finance executives heeft dit op twee gebieden impact.

Allereerst ontstaan er, door geen gelijke tred te houden met technologische veranderingen, risico's voor het bedrijf in bredere zin. Het bedrijf kan bijvoorbeeld niet snel en efficiënt genoeg beslissingen nemen om de concurrentie een stap voor te blijven, wat een bedreiging is voor het businessmodel en de waarde van het bedrijf. Het is belangrijk dat CFO's samenwerken met de rest van business, zowel om te begrijpen hoe het technologielandschap verandert als om beslissingen te nemen over investeringen die innovatie en groei stimuleren.

Ten tweede wordt de financefunctie zelf geconfronteerd met risico's als deze geen gelijke tred houdt met nieuwe technologieën zoals automation en data analytics. Dit soort technologieën stellen finance executives in staat hun operationele prestaties te verbeteren, het vertrouwen in data en cijfers te optimaliseren en innovaties, zoals geavanceerde analytics, te stimuleren. Als we kijken naar de toekomst zullen innovaties op gebieden als artificial intelligence (AI) en robotic process automation (RPA) resulteren in een aanzienlijke afname van handmatig werk. Daarnaast zullen finance executives hierdoor in staat gesteld worden om effectievere beslissingen te nemen.

Er is een grotere behoefte aan geavanceerde risk analytics om inzichten uit data te verkrijgen en snelle besluitvorming te ondersteunen.

Om gelijke tred met veranderingen te houden, moeten finance executives hun kennisniveau over de nieuwste technologieën op peil houden. Daarnaast moeten ze de digitale vaardigheden van hun team opbouwen door nieuw talent aan te trekken en het ontwikkelen van de vaardigheden van hun bestaande team.

Risico 3: Politieke risico's en onzekerheid

Hoewel van CFO's niet wordt verwacht dat ze politieke experts zijn wordt geopolitiek een steeds belangrijker onderwerp voor de C-suite-agenda. In het recente KPMG-rapport The CEO as Chief Geopolitical Officer werd opgemerkt: "De huidige geopolitieke omgeving lijkt in geen enkel opzicht op wat we in het verleden hebben gezien. CEO's zitten vast aan de output van een steeds complexer, snel veranderend geopolitiek systeem."

Er zijn in elk geval voldoende ontwikkelingen om in de gaten te houden in de huidige markt, waaronder de dreiging van toenemend territoriumgedrag door nationale overheden. Met minder dan een jaar te gaan voor de Brexit komt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU rap naderbij: De CFO Survey (4e kwartaal 2017) van Deloitte identificeerde de effecten van de Brexit als het belangrijkste risico voor Britse CFO's. Bijna driekwart (73 procent) voorspelde dat het algemene ondernemingsklimaat zal verslechteren als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Begin 2017 was dat nog 60 procent.

Risico 4: Cyberbeveiligingsrisico

Deelnemers aan de Workday-survey noemden het cyberbeveiligingsrisico als het vierde urgentste risico. Er zijn de afgelopen jaren diverse geruchtmakende aanvallen geweest. Van de Bangladesh Bank-roof, waarin 81 miljoen dollar werd gestolen, tot de WannaCry-ransomwareaanval van vorig jaar, waardoor ruim 200.000 computers in 150 landen getroffen werden.

Als bedrijven het slachtoffer van een cyberaanval worden brengt ingrijpende verstoringen, torenhoge kosten en reputatieschade met zich mee. Vorig jaar liepen verschillende grote multinationals kosten op, die in zijn totaal tot in de honderden miljoenen dollars liepen, na een reeks aanvallen met NotPetya-malware. De 'Cost of Cybercrime Study' (2017) van Accenture toont aan dat de globale gemiddelde kosten van cybercriminaliteit in 2017 11,7 miljoen dollar bedroegen, een stijging van 27,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het managen van de impact van een mogelijke aanval is niet eenvoudig. 'The Intelligence Disconnect', een rapport van BAE Systems, onthulde een interessante disconnect in de vraag wie verantwoordelijk wordt geacht voor beveiligingsinbreuken: 35 procent van de C-Suite-respondenten zei dat de verantwoordelijkheid bij het IT-team lag, terwijl slechts 19 procent van de IT-besluitvormers daar hetzelfde over dachten. Zoals het rapport aangeeft, is het "van essentieel belang dat organisaties werken aan het verkleinen van deze kloven in begrip, intelligentie en verantwoordelijkheid."

Risico 5: Onzekere economische omstandigheden/geringe vraag

Over het geheel genomen zijn de globale economische omstandigheden de afgelopen jaren verbeterd, waarbij de globale economische groei vorig jaar 3 procent bedroeg, het hoogste percentage sinds 2011. De stabiliteit en de marktomstandigheden variëren echter en zijn in sommige gebieden onzekerder dan in andere.

De 'Q4 2017 Global Economic Conditions Survey' van ACCA en IMA constateerde dat het mondiale plaatje gemengd is: het vertrouwensniveau is het hoogst in Midden- en Zuid-Amerika, gevolgd door Noord-Amerika en Zuid-Azië, en het laagst in het Caribisch gebied en het Midden-Oosten. Het rapport zag ook een daling van het vertrouwensniveau in China (hoewel het vertrouwen daar historisch gezien hoog blijft) in de context van tragere expansie, met een groei van net onder de 7 procent in 2017.

Risico 6: Dataprivacyrisico

In verband met de cyberdreiging bestaat het risico dat gevoelige of vertrouwelijke data wordt geschonden. In het rapport van BAE Systems werd vastgesteld dat de diefstal van klantinformatie of persoonlijke data bij een cyberaanval de grootste bron van zorg is voor IT-besluitvormers, en de een-na-grootste voor C-suite-respondenten. Ondertussen worden bedrijven geconfronteerd met grotere uitdagingen als gevolg van de steeds strenger wordende wetten voor dataprotectie, waaronder de GDPR.

Risico 7: Volatiliteit in financiële markten

Volatiliteit in financiële markten was het laagst genoemde risico, vanwege de lage volatiliteit van de afgelopen jaren. Voor CFO's is het echter nog steeds van essentieel belang om toegang te hebben tot data en informatie over volatiliteit teneinde belangrijke investeringsbeslissingen te ondersteunen.

Gebrek aan veerkracht

Terwijl CFO's grotere risico's moeten beheersen dan ooit tevoren, heeft slechts 39% 'veel vertrouwen' in hun vermogen de belangrijkste risico's beheersbaar te maken, aldus de Workday-survey. Om dit gebrek aan veerkracht aan te pakken, moeten finance executives ervoor zorgen dat risicobeoordelingen deel uitmaken van besprekingen over bedrijfsplanning. Dit maakt dat er een grotere behoefte is aan geavanceerde risk analytics om inzichten uit data te verkrijgen en snelle besluitvorming te ondersteunen. Het beschikken over de juiste technologie (en de juiste vaardigheden) is hierbij van cruciaal belang.

De volledige resultaten van het internationale onderzoek 'Finance Redefined' leest u in dit rapport.

Over de Workday Global Finance Leader Study

Tussen september 2017 en januari 2018 werden meer dan 670 finance leaders ondervraagd uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika en uit 10 verschillende branches. Meer dan eenderde van de ondervraagden (38 procent) werkte bij een organisatie met een omzet van > 1 miljard dollar per jaar, 35 procent bij organisaties met een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar en 27 procent tussen 250 miljoen en 500 miljoen dollar. Meer dan eenderde van de ondervraagden had de functie van Chief Financial Officer (CFO), Finance Director of Chief Accounting Officer/Controller. De resterende ondervraagden zijn personen in senior financerollen, zoals Head of Financial Planning & Analysis of VP Financial Operations.