Hero Background Image

Workday-podcast | De CFO van Aon over risicomanagement, slimme fusies & overnames en data-driven inzichten

 

Deze blog is geschreven door Mary Hayes Weier en verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn, treft u hieronder een Nederlandse vertaling aan.

Sinds haar indiensttreding in 2017 was Christa Davies, Executive Vice President en CFO van Aon, betrokken bij enkele van Aon's grootste overnames. Daarnaast is Davies ook board member bij Workday.

Tijdens een podcast, opgenomen op Workday Rising, bespraken Davies en ik de belangrijkste 'lessons learned' van die overnames, zoals het zorgen voor een culturele match. Davies vertelde ook over risicomanagement in het huidige ondernemingsklimaat en de data-driven inzichten die worden verkregen wanneer internationale finance- en HR-data op één cloudplatform worden ondergebracht. Luister hier naar de podcast: De CFO van Aon over risicomanagement, slimme fusies & overnames en data-driven inzichten

Als u liever leest, vindt u hier de volledige transcriptie.

Mary Hayes Weier: Kunt u zich de tijd nog herinneren dat de Chief Financial Officer vooral over de cijfers ging? Dat is nu wel anders. De cijfers zijn nog steeds belangrijk, maar de rol van CFO is veel breder geworden. Risicobeheersing, groei realiseren via fusies & overnames, technologische beslissingen en manieren vinden om meer inzichten uit data te halen zijn slechts enkele van de zaken die de aandacht van de CFO vereisen.

Ik ben Mary Hayes Weier van Workday. Vandaag is Christa Davies, Executive Vice President en CFO van Aon, te gast op de Workday-podcast. Christa is ook lid van de board van Workday. We zijn erg benieuwd naar haar mening over hoe een internationale CFO vandaag de dag successvol kan opereren. Welkom, Christa.

Christa Davies: Bedankt Mary, ik ben erg blij hier te zijn.

Hayes Weier: U bent veel bezig met risicomanagement. Wat zijn volgens u de grootste economische risico's waar business leaders vandaag de dag mee te maken krijgen?

Davies: De wereld is volop aan het veranderen, wat maakt dat mensen vandaag de dag met risico's te maken krijgen die 10 jaar geleden nog niet bestonden. Ik denk dat technologische veranderingen het belangrijkste zijn. Dit zorgt voor

Een ander belangrijk risico betreft wet- en regelgeving. We krijgen wereldwijd te maken met toenemende regelgeving, evenals economisch nationalisme. Denk alleen maar aan zaken als de Brexit, Amerikaanse importheffingen en de hierbij horende reactie van China. Dit maakt het moeilijk navigeren in het internationale bedrijfsleven.

Bij Aon voeren we jaarlijks een 'risk survey' uit onder de risicomanagers van onze duizend grootste klanten, en zes van de top tien risico's zijn vandaag de dag niet verzekerbaar. Mensen zouden actiever aan de slag kunnen met risicomanagement. En daar ligt volgens mij een echte toekomstkans voor CFO's.

Hayes Weier: Is er iets wat business leaders specifiek kunnen doen om hun risico's te managen?

Davies: Ik denk dat het nuttig is om jaarlijks met het senior management en het bestuur een risicomanagementproces te doorlopen. Dit zorgt dat iedereen op dezelfde lijn zit wat betreft de belangrijkste risico's. En als volgens een van uw collega's het grootste risico voor het bedrijf veranderingsmanagement is, of cyberbeveiliging, of veranderende regelgeving, dan verandert dat de manier waarop dagelijks wordt omgegaan met dit soort zaken. En als het executive team op één lijn zit wat betreft de belangrijkste risico's, kunt u die risico's beter managen en een plan implementeren om hier effectiever mee om te gaan.

"Data in de cloud zorgt voor een duidelijke afbakening en ijzersterk centraal management van die beveiliging." — Christa Davies, CFO, Aon

Hayes Weier: Dat is uitstekend advies. Laten we het nu over iets anders hebben, namelijk groei via fusies en overnames. Uw groeistrategie omvatte de afgelopen 20 jaar meer dan 500 overnames. Hoe bewaart u het evenwicht tussen risicomanagement en groei?

Davies: Fusies en overnames bieden ons de kans om innovatievere oplossingen voor klanten te ontwikkelen en om nieuwe vaardigheden in het bedrijf te brengen, in een tijd waarin de wereld snel veranderd dankzij nieuwe en opkomende technologie. Zo hebben we bijvoorbeeld assets op het gebied van data analytics binnengehaald, wat ons daadwerkelijk geholpen heeft om oplossingen voor data analytics te ontwikkelen voor onze klanten.

We hebben tijdens de overnames heel wat geleerd, maar ik ga niet doen alsof we perfect zijn. Ik denk dat we steeds beter worden in het ontwikkelen van een consistente aanpak voor due diligence en integratie van fusies en overnames. Maar wat wellicht nog belangrijker is, is dat we het strategische werk niet uit de weg gaan. We stelden onszelf belangrijke vragen, zoals de vraag op welk gebied we nieuwe vaardigheden moesten verkrijgen. Of de vraag waar we het beste konden investeren om ons bedrijf te laten groeien. Toen we dat werk gedaan hadden stelden we voor elk van de gebieden waarin we wilden investeren een lijst op met geschikte bedrijven voor eventuele overname. Vervolgens bouwden we relaties met die ondernemingen op. Want pas dan kun je echt bepalen of beide CEO's op dezelfde manier naar de wereld kijken. Of de bedrijfsculturen matchen. We werken in een business waarin talenten komen en gaan. We kunnen de meest geweldige bedrijven overnemen, als de bedrijfsculturen niet bij elkaar passen, stappen nieuwe medewerkers gewoon op. Die culturele match ligt dus in de kern van waardecreatie voor onze klanten.

Hayes Weier: Dat is heel interessant. Ik denk dat maar weinig bedrijven tijdens een due diligence van een overname kijken naar de bedrijfscultuur. Vind jij dat dit een vast onderdeel moet uitmaken van een due diligence?

Davies: Absoluut. Daarom doen we aan culturele due diligence en proberen we de cultuur van Aon uit te leggen. We praten over hoe een integratie eruit zou zien en hoe we het bedrijf runnen. Aon United speelt daarin een belangrijke rol. We proberen dus vanaf het begin expliciet te zijn over de cultuur. We willen hun cultuur echt begrijpen, niet alleen vanuit het standpunt van de CEO, maar ook vanuit het standpunt van de senior executives. We willen goed begrijpen hoe zij dag in dag uit in hun bedrijfscultuur leven om te zien of we wel compatibel zijn.

Hayes Weier: Is daar onderzoek voor nodig, zowel online als via persoonlijke gesprekken? Heeft u hiervoor een bepaalde strategie ontwikkeld?

Davies: Het zijn echt heel veel gesprekken, want het hart van Aon's cultuur is het belang van de klant. Het draait om optimale klantenservice en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor klanten. Als we dus praten met een bedrijf dat we misschien willen overnemen, maar zij hebben niet dezelfde passie hebben voor hoogwaardige klantenservice, dan is het wellicht geen goede match. Een groot deel is dus intuïtief. Het is niet zo simpel als een vakje aanvinken of onderzoek verrichten: het zijn talloze gesprekken over een lange periode met veel medewerkers van het bedrijf om te zorgen dat de cultuur consistent is in de gehele organisatie.

Hayes Weier: Christa, u bent ook een Workday-klant.

Davies: Het is nu al enkele jaren geleden dat we live zijn gegaan met Workday Human Capital Management, en die beslissing was echt gebaseerd op de total cost of ownership. We gebruikten een aantal verschillende, dure systemen en met Workday konden we de totale kosten drastisch verlagen. Bovendien kregen we ook toegang tot talloze functies die onze werknemers met Workday via hun telefoon of iPad kunnen regelen. Zaken waarvoor ze vroeger naar hun HR-executives moesten. Zo konden onze collega's dingen sneller en efficiënter gedaan krijgen.

Hayes Weier: Fantastisch. En daarna koos u ook voor Workday Financial Management. Wanneer was dat?

Davies: Dat was begin 2017. De beslissing om live te gaan met Workday Financial Management verliep anders dan Workday HCM. Ons bestaande ERP-platform was aan het einde van zijn levenscyclus, dus het was tijd voor een verandering. We overwogen Workday als optie. Aangezien rendement op kapitaal aan de basis van onze bedrijfsvoering ligt, was de mogelijkheid om HR en finance te combineren erg interessant. Het was essentieel om die HR-kosten en personeelsinzichten (onze grootste kostenfactor) samen te voegen met onze financiële data. Zo konden we het rendement op kapitaal simultaan managen voor HR en finance, in lijn met onze bedrijfsvoering. We managen het portfolio actief en we beginnen hier echt de vruchten van te plukken.

Hayes Weier: Heeft u enkele specifieke voorbeelden die laten zien hoe u HR- en financedata heeft gecombineerd om inzichten te verkrijgen?

Davies: We staan nog maar aan het begin van dat traject, maar wat betreft finance kunnen we onze data nu veel beter, en in realtime, volgen. Dankzij de 'close dashboards' is onze time-to-close nu veel korter, voor elk land, elke accountcode en elke persoon. Dat heeft ons erg geholpen. Door in te zoomen op de data over expenses in HR, en deze te combineren met financedata, kunnen we onze winstgevendheid diepgaand analyseren. Dit geeft ons optimaal inzicht in wat ons resultaat drijft, omdat we alle transactiedata hiervoor kunnen gebruiken. Dat is de manier waarop we het platform voor nu gebruiken, maar we staan nog maar aan het begin van onze reis.

Hayes Weier: Bij Workday hebben we het over de Power of One-community, en het lijkt erop dat onze klanten hier echt de meerwaarde van inzien. Wat betekent de Power of One voor u?

Davies: De combinatie van HR en finance op één platform is erg belangrijk voor ons, want we hoeven niets zelf in elkaar te knutselen. We hoeven geen interfaces te combineren. Het is één platform. Om de business op basis van cashflow en rendement op kapitaal te managen, is het voor ons belangrijk dat we alle berekeningen en analyses, gebruikmakend van alle onderliggende transactiedata, binnen hetzelfde platform kunnen uitvoeren. Op die manier kunnen onze financemedewerkers wereldwijd hun zaken direct en zelfstandig managen, want ze hoeven niet te wachten tot IT (of iemand anders) een rapport voor ze maakt. Het stelt onze finance executives in staat om in nauwe samenwerking met de business onze belangen te behartigen. Dat was vroeger niet mogelijk.

Hayes Weier: OK, en hoe gaat dat in zijn werk bij nieuwe overnames? Vereenvoudigt ons platform dit proces?

Davies: Zeker. Eén cloudplatform zorgt voor consistentie op alle internationale locaties. We zijn actief in meer dan 100 landen. In de tijd dat we met een on-premise financesysteem werkten had elk land zijn eigen implementatie. Wanneer we nu een bedrijf overnemen, kunnen we het meteen op een consistent platform onderbrengen. Dit maakt integratie veel sneller en gemakkelijker, met minder fouten.

Hayes Weier: Workday is cloudbased, en mensen denken soms onterecht dat de cloud meer risico's met zich meebrengt dan on-premise datacentra voor finance en HR. We krijgen soms de indruk dat er, met name onder CFO's, veel bezorgdheid is over de risico's van de cloud. Hoe staat u hier tegenover?

Davies: Zoals u zou verwachten hebben we een uiterst grondige veiligheidsbeoordeling van Workday uitgevoerd. Alle data is gevoelig, maar bij HR ligt dit misschien nog gevoeliger. En uiteraard geldt dit ook voor finance. De beveiliging van Workday bleek beter dan de beveiliging van onze on-premise systemen. Voor ons is veiligheid dus een essentieel onderdeel van Workday. Zij moeten dit beveiligingsniveau bieden en het is echt fenomenaal beter dan waar wij over beschikten.

De cloud zorgt voor een duidelijke afbakening en ijzersterk centraal management van die beveiliging. Dit betekent dat er minder plekken zijn waar mensen kunnen binnendringen om de data te stelen.

Hayes Weier: Dat was Christa Davies, Executive Vice President en CFO van Aon. Christa, bedankt dat u hier bij ons was voor de Workday-podcast.

Davies: Bedankt, Mary.

Hayes Weier: Ik ben Mary Hayes Weier van Workday. Bedankt voor het luisteren.

 

Wilt u meer weten? Lees "Internationale uitdagingen oplossen met Workday: Q&A met de VP of Finance Solutions van Aon".