Hero Background Image

Drie belangrijke financiële inzichten voor business recovery

Leiders hebben data van goede kwaliteit nodig om realtime beslissingen te nemen en hun bedrijf op weg te helpen naar normaliteit. Dit artikel bespreekt drie belangrijke inzichten die financeleaders moeten leveren aan de business en waarom deze juist nu zo belangrijk zijn.

Nu de wereldeconomie langzaam weer opkrabbelt kijken business leaders naar hun CFO om ze te begeleiden naar herstel, om op basis van inzichten de beste beslissingen te nemen. Met deze wereldwijde economische onzekerheid zijn weinig dingen vanzelfsprekend. Dus welke datagedreven inzichten hebben bedrijven nodig om optimaal te reageren op aanhoudende verandering? In dit artikel bespreken we drie belangrijke gebieden die finance moet adresseren om het bedrijf weer te laten bloeien.

Meer inzicht in het werkkapitaal

Het beheren van de liquide middelen blijft een topprioriteit voor CFO's, ook in 2021. Veel organisaties hebben tijdens de COVID-19-pandemie hun inkomsten zien dalen, wat een negatief effect heeft gehad op de cashflow. Volgens Fortune heeft 94 procent van de Fortune 1000-bedrijven te maken met verstoringen in de supplychain als gevolg van het coronavirus. Deze bedrijven zijn geconfronteerd met de realiteit: ze moeten wendbaarder worden als het gaat om voorraadbeheer. Kwetsbaarheid in de procure-to-pay-cyclus kan een negatieve invloed hebben op het werkkapitaal en de manier waarop organisaties dit beheren.

Het probleem is dat veel bedrijven slechts beperkt inzicht hebben in (en beperkte controle over) cash inflows en outflows. Dit belemmert hun vermogen om cruciale bedrijfsinitiatieven te financieren en heeft gevolgen voor hun blootstelling aan schulden. Het gebrek aan agility en de afhankelijkheid van legacytechnologie zijn twee van de belangrijkste factoren die verhinderen dat bedrijven 360-graden zicht op het werkkapitaal hebben.

In een eerder artikel hebben we het snelle verloop van de pandemie besproken, waardoor de behoefte aan snelle toegang tot realtime financedata nog groter is geworden. Finance moet in staat zijn om met de bredere organisatie directe inzichten te delen in de kaspositie, evenals in cash inflows en outflows. En business leaders moeten snel inzicht kunnen krijgen in de kaspositie van het bedrijf om bedrijfsinitiatieven te financieren, het niveau van bestaande investeringen aan te passen of het risiconiveau in de hele organisatie te verlagen.

Het verbeteren van inzicht in het werkkapitaal betekent ook dat het bedrijf systemen en processen nodig heeft om de betalingsvoorwaarden, cash collection goals en de voorraadbehoeften aan te passen, om zo het werkkapitaal te optimaliseren. Uiteindelijk komt het neer op optimaal spend management, waarbij finance de mogelijkheid heeft om de aankopen te analyseren en buitensporige uitgaven te verminderen. Uitdagingen in de supplychain kunnen ertoe leiden dat bedrijven, vaak in paniek, aanzienlijke uitgaven doen bij niet-preferente leveranciers. En ondanks dat dit gebruikelijk is in turbulente tijden vermindert dit het besparingspotentieel van contractuele kortingen.

Finance moet in staat zijn om het bedrijf te voorzien van realtime en up-to-date rapportages over kostenbesparingen per uitgavencategorie, volledig inzicht in de projectpijplijn en uitgaven en (wat cruciaal is in de huidige omgeving) inzichten in de algemene condities en prestaties van de leveranciersrelaties.

Hoewel finance een sleutelrol speelt in een beter management van het werkkapitaal, is het niet alleen de taak van de CFO. In de McKinsey-podcast 'Make Working Capital Work Harder for You' beschrijft Matt Stone, een associate partner bij McKinsey in Londen, de noodzaak van crossfunctionele samenwerking. 'Werkkapitaal is niet iets wat alleen een CEO of CFO kan veranderen. De te betalen posten worden beheerd door inkoop, de te ontvangen posten door de commerciële teams en voorraad door operations, supplychain en andere business leaders. Om te zorgen voor een ommekeer in de prestaties van al deze onderdelen moeten mensen op alle niveaus van de organisatie overtuigd worden om hun dagelijkse gedrag te veranderen". 

"Het is belangrijk dat investeerders zich bewust zijn van een aantal potentiële uitkomsten, dus het gebruik van what-if-scenario's om het bedrijf te sturen is echt belangrijk. 
- Barbara Larson
General Manager,
Workday Financial Management

De business datagedreven beslissingen laten nemen

Het leveren van de juiste inzichten aan de business, zodat er datagedreven beslissingen genomen kunnen worden, is uitdagend in tijden van continue verandering. Tijdens de wereldwijde pandemie, waarin het landschap per dag veranderde, bleek het vermogen om snel opnieuw te kalibreren en beslissingen te nemen cruciaal. Maar zelfs in stabielere tijden wordt het steeds belangrijker om de business in staat te stellen om datagedreven beslissingen te nemen.

In feite zijn datagedreven inzichten absoluut noodzakelijk voor een betere besluitvorming. Dit bleek duidelijk uit een internationaal Workday-onderzoek onder business leaders . Hierin verklaarden 'technology laggards' (degenen met een gebrek aan organisatorische agility) dat verouderde informatie en geïsoleerde teams een grote belemmering vormen voor de democratisering van de besluitvorming. Aan de andere kant van het spectrum stelde 80 procent van de leaders bij agile bedrijven dat alle werknemers toegang hebben tot tijdige en relevante data zonder gatekeepers die toegang tot dergelijke informatie verhinderen. In de categorie 'laggards' is dat slechts bij 24 procent van de respondenten het geval.

Deze mismatch is logisch. Bedrijven hebben tijdens hun groei en ontwikkeling verschillende technologieën en systemen verzameld die vaak versnipperd zijn en een vlotte integratie ontberen. Hetzelfde geldt voor data, waarbij bedrijven vaak afhankelijk zijn van meerdere databronnen en rapportagetools om het volledige beeld te schetsen. Dit maakt het voor finance ingewikkeld om snel en vol vertrouwen te rapporteren over de prestaties, afwijkingen te identificeren en risico's op te sporen - drie vitale componenten die de bedrijfskritische besluitvorming kunnen vertragen.

Barbara Larson, general manager, Workday Financial Management, wijst op het belang van het afbreken van technologie- en cultuursilo's om te zorgen dat finance de business in staat stelt om datagedreven beslissingen te nemen. ”Finance moet snel inzicht krijgen om de impact van veranderingen op het bedrijf te begrijpen. Dit vraagt om realtime toegang tot data op verschillende detailniveaus en dimensies, rechtstreeks vanuit hun boekhoud- en planningsysteem", zegt ze. "Prestaties, variantie en risico's zijn drie van de belangrijkste inzichten die finance moet kunnen leveren, waarbij de mogelijkheden voor selfservice-toegang tot plannen, actuele informatie, workforcedetails en operationele analyses veel krachtiger zijn wanneer alles in één enkel systeem staat."

'Manage expectations' van investeerders met periodieke guidance

Voor veel bedrijven is een van de moeilijkste onderdelen van de COVID-19-crisis de onzekerheid en de instabiliteit die de pandemie heeft gecreëerd rond de langetermijntoekomst. Financiële markten zijn heen en weer geslingerd. Dit heeft geleid tot druk van de investeerdersgemeenschap en de behoefte aan een meer strategische benadering van communicatie met investeerders. In veel bedrijven heeft finance de taak om, naast de geplande winstrapporten, doordachte en proactieve communicatie te verzorgen over de manier waarop de managementteams met de crisis omgaan.

Op de korte termijn zal finance de gevolgen van de situatie voor de guidance moeten overwegen en bekijken of deze moet worden ingetrokken, herzien of herbevestigd. Volgens Deloitte (zie het artikel "Investor Relations: Adapting to the COVID-19 Next Normal" ) kan kwantitatieve informatie - de voorkeur van de meeste investeerders - niet altijd beschikbaar zijn tegen de achtergrond van een zich snel ontwikkelende omgeving. "In die gevallen moeten de getroffen bedrijven mogelijk overwegen hoe belangrijk de verstoring voor hun bedrijf is - een steeds moeilijkere taak omdat er onzekerheid bestaat over de gevolgen en de duur van de pandemie - en moeten zij dienovereenkomstig reageren", aldus het rapport.

In het artikel beveelt Deloitte verschillende CFO's en professionals in investor relations aan, naast het herevalueren van de guidance en de disclosures. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden is het uitvoeren van scenarioplanning om de potentiële effecten en de gevolgen voor investeerders te voorspellen.

Larson herhaalt dit advies. "Het is belangrijk dat investeerders zich bewust zijn van een aantal potentiële uitkomsten, dus het gebruik van what-if-scenario's om het bedrijf te helpen sturen is echt belangrijk," zegt ze. "Finance moet zich ook focussen op de stabiliteit van het bedrijf door de nadruk te leggen op de langetermijndoelstellingen en de metrics die deze voortgang demonstreren. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, is de planning van risicobeperking belangrijk om het beleggersvertrouwen te verbeteren, aangezien de paraatheid in dergelijke onzekere tijden een zekere mate van controle aantoont."