Hero Background ImageDe vier pijlers voor succes voor medium enterprises.

Waarom medium enterprises in Europa voor Workday kiezen
Ontdek meer
Hoe 5 Europese medium enterprises profiteren van Workday
Ontdek meer
Voeg meer waarde toe aan uw bedrijf
Ontdek meer

De uitdagingen waar medium enterprises tegenwoordig mee te maken hebben zijn zeker niet middelmatig te noemen. Om te beginnen staan veel medium enterprises voor uitdagingen op het vlak van financiële resources en financiering. Andere bedrijven zijn actief in explosief groeiende markten waardoor zij snel moeten schalen. Tenslotte zijn er bedrijven die te maken hebben met uitdagingen die van invloed zijn op hun concurrentievermogen, hun winstgevendheid, hun vermogen om te voldoen aan nieuwe richtlijnen en het reduceren van operationele kosten.

Bij Workday hebben we veel ervaring met organisaties in heel Europa, waaronder Heraeus Kulzer, IMC, Baumann, OVO Energy, Northern & Shell en Sky Betting & Gaming. Wij bieden hen de tools die zij nodig hebben om zakelijke uitdagingen aan te gaan. Workday helpt deze bedrijven met het verminderen van de complexiteit en het verbeteren van de efficiency om zo succesvol te zijn én te blijven, in een continu veranderend bedrijfsklimaat.

Wat uw uitdagingen ook zijn, op deze pagina bespreken we de vier belangrijkste aandachtsgebieden van medium enterprises die hun bedrijfsprestaties willen verbeteren.

 

 

"Net zoals Southampton FC grote investeringen heeft gedaan in spelers, het stadion en bijbehorende faciliteiten, is het noodzakelijk dat wij over de juiste technologie beschikken om onze groei te ondersteunen. Met het overzetten van HR en financiën naar Workday zijn we niet alleen in staat om onze belangrijkste personeels- en financiële procedures te digitaliseren en standaardiseren, maar hebben we nu ook een tool dat met ons meegroeit en aan onze toekomstige behoeften kan voldoen."

—Matthew Reynolds, IT Director, Southampton FC

Leg de basis voor succes.

Met de juiste technologie kunnen medium enterprises procedures stroomlijnen om productiviteit te verbeteren, nieuwe resources aan te boren en het bedrijf effectiever en winstgevender te maken.

Workday biedt één systeem voor HR en finance dat niet alleen eenvoudig is en de productiviteit verhoogt, maar ook kan worden opgeschaald om aan uw veranderende bedrijfsprocessen en personeelsbehoeften te voldoen. Deze technologische basis zet u op de juiste weg richting beter beheersbare, voorspelbare en duurzame groei.

Hoe beantwoordt u de volgende vragen?

 • Hoe ziet ons huidige technologische landschap er uit?
 • Biedt dit een goede basis voor onze bedrijfsactiviteiten?
 • Biedt het voldoende steun voor onze toekomstige bedrijfsactiviteiten?
 •  

"Workday sluit perfect aan op onze strategie. Door HR en finance samen te brengen in de cloud hebben we meer inzicht in het bedrijf gekregen, zodat we sneller betere beslissingen kunnen nemen."

—Jan Willem Kohne, Head of Europe, IMC

Zorg dat elke beslissing telt.

In een medium enterprise kunnen de kosten van een foute beslissing aanzienlijk oplopen. De foutmarge is simpelweg klein. Omdat elke beslissing telt, telt ook de kwaliteit van de data. Bedrijven hebben tegenwoordig realtime gegevens nodig, geen anekdotische of gedateerde. De effectiviteit van analytics hangt af van de kwaliteit van de gebruikte data.

Workday legt alle transacties van HR en finance vast en combineert deze met de belangrijkste bedrijfsprocessen, operationele data, rapportage en dashboards. Dit resulteert in 'one single source of truth' waarmee u inzicht in actie kunt omzetten.

Hoe beantwoordt u de volgende vragen?

 • Hebben we inzicht in alle aspecten van de onderneming, zelfs waar nodig tot in de kleinste details?
 • Kunnen we de vragen beantwoorden die ons managementteam of onze investeerders ons stellen?
 • Betalen we onze mensen op tijd en in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen?
 • Kunnen we effectief plannen voor de toekomst?

 •  

"Van alle leveranciers die we hebben onderzocht, bood Workday het meest bewezen systeem wat betreft features, informatiesecurity en continue upgrades naar nieuwe functionaliteiten die nodig zijn om onze HR-werkzaamheden te digitaliseren. We waren ook onder de indruk van de hoge mate van tevredenheid wanneer we met andere klanten spraken over hun ervaringen met Workday."   

—Marie Ågren, Head of HR, Skandia    

Beschermen tegen risico's en fraude.

Net zoals grotere ondernemingen moeten medium enterprises compliance garanderen en alert blijven op fraude. Maar ze hebben mogelijk niet dezelfde resources of ervaring om up-to-date te blijven met alle veranderende richtlijnen of ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot gevoelige informatie.

Workday helpt medium enterprises te voldoen aan de regels van de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR), specifiek ontworpen om de verschillende dataprotectieverordeningen binnen Europa op één lijn te brengen. Het business process framework van Workday is een centrale tool waarmee u procesworkflows kunt configureren en visualiseren en verantwoordelijkheden over meer dan een persoon kunt spreiden (segration of duties). Workday helpt ook om fraude te voorkomen door ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot de voor hun bestemde informatie. Een always-on audit trail bewaakt continu procesveranderingen en de daarbij behorende toegangsrechten.

Het aantonen van financiële en operationele compliance is nog nooit zo eenvoudig geweest, zelfs als u met in- en externe auditpartners werkt. Een groeiend aantal medium enterprises, waaronder Skandia en CPA Global, kiezen deels voor Workday omdat het bijdraagt aan het kunnen voldoen aan de General Data Protection Regulation.

Hoe beantwoordt u de volgende vragen?

 • Zijn we ons bewust van alle implicaties van de GDPR? Kunnen we met onze huidige systemen aan deze nieuwe verordening voldoen?
 • Hoe gaan we in de backoffice met deze nieuwe verordening om?
 • Controleren we of onze teams alle procedures correct volgen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot gevoelige informatie?Verander mee met het bedrijfsklimaat.

Naarmate uw bedrijf verder evolueert het niet de vraag óf u uw strategieën moet aanpassen, maar wanneer—en of uw bedrijf kunt aansporen deze veranderingen om te zetten in positieve voordelen.

Succesvolle medium enterprises hebben een aantal dingen gemeen. Ze zijn flexibel. Ze zijn in staat om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en nieuwe producten en services aan te bieden. En ze beschouwen snelle innovatie als een langetermijnstrategie, niet als een oplossing voor de korte termijn.

Workday biedt u de mogelijkheid om de data van de belangrijkste bedrijfsfuncties samen te brengen om procedures te vereenvoudigen en aan continu veranderende wettelijke vereisten tegemoet te komen. Met één systeem voor finance en HR kunt snel en flexibel reageren op veranderingen.

Hoe beantwoordt u de volgende vragen?

 • Kunnen onze backofficesystemen goed met elkaar communiceren en zijn ze flexibel genoeg ons ook in de toekomst goed te ondersteunen?
 • Kunnen onze bedrijfssystemen en -procedures explosieve groei aan, ongeacht of deze groei organisch is of ten gevolge van een acquisitie?
 • Kunnen onze systemen voor HR en finance snel en eenvoudig aangepast worden als wij onze organisatiestructuur veranderen of een acquisitie plegen?
 • Moet ons bedrijf snelle groei kunnen ondersteunen of is het verbeteren van de efficiency van onze procedures een grotere uitdaging?

Bekijk de resultaten.

Medium enterprises staan voor grote uitdagingen. Efficiënter opereren, betere beslissingen nemen, nieuwe richtlijnen naleven en een business runnen in disruptieve omgeving zijn belangrijke prioriteiten.

Met één systeem voor HR en finance kan Workday u helpen om betere beslissingen te nemen, risico's te vermijden en soepel in te spelen op veranderingen. Kortom: één systeem van Workday vormt de juiste basis voor uw succes, vandaag en in de toekomst.