Blue Cross and Blue Shield of North Carolina

Hoe Blue Cross NC tot een slimmer beloningsbeheer komt.

Met de Annual Compensation Review-app neemt deze grote ziektekostenverzekeraar datagebaseerde beslissingen over vergoedingen, die evenwichtiger en eerlijker zijn.

Meer consistentie, zichtbaarheid en rapportage

Afzonderlijke systemen en de noodzaak om Workday-data te verplaatsen geëlimineerd

Zelfvoorzienend geworden om snel en veilig apps te bouwen

Waarom Blue Cross NC koos voor Workday Extend.

Blue Cross NC wilde de prestatiebeoordeling verbeteren toen het overstapte van een classificatiesysteem naar een niet-classificatiesysteem. Het proces bestaat uit een formele jaarlijkse evaluatie die een salarisaanpassing (merit) en jaarlijkse prestatiebeloningen omvat. In het verleden maakten managers gebruik van een aangepaste externe oplossing met een beslissingsgids om de beloningen te bepalen. Maar er was geen rapportage over gebruik, het ontbrak aan zichtbaarheid voor leaders en momentopnamen van data werden van en naar Workday verplaatst. Managers wilden ook meer van de Workday-technologie benutten.

App geïmplementeerd: Annual Compensation Review—Decision Guide.

Gebruikmakend van Workday Extend bouwde het HRIT-team, met de hulp van een implementatiepartner, de Annual Compensation Review―Decision Guide-app. Managers kunnen nu een beslisboom volgen die rechtstreeks is gekoppeld aan de jaarlijkse 'compensation grid' in Workday.

Het scherm van de BlueCross NC Workday Extend-app toont een algemene beslissingsgids voor beoordelingen door managers.

Voordelen en resultaten.

Blue Cross NC is een vroege gebruiker van Workday Extend. De organisatie zag onmiddellijk de mogelijkheid om zijn bestaande oplossing in Workday te integreren. Niet alleen is er geen apart systeem meer nodig, maar er is ook een consistenter proces ontstaan, zodat alle managers hun beloning en bonussen aanpassen op basis van dezelfde factoren. En the manager experience is gestroomlijnd met de mogelijkheid om alle werknemersaanpassingen in de compensation grid te bekijken.

Omdat de app volledig is geïntegreerd met Workday, hoeven managers niet langer data op te zoeken om consistente en rechtvaardige beslissingen te nemen. 

Executives hebben direct inzicht in de beslissingen van een manager, hoe de beslissingsbegeleiding eruitzag en welke beloningen zijn toegekend, om de rechtvaardiging voor de beloning te begrijpen. En dit alles zonder de data naar meerdere spreadsheets te exporteren.

Het HRIT team is ook meer zelfvoorzienend geworden en heeft extra apps gemaakt met behulp van Workday Prism Analytics. Deze apps controleren op COVID-19-symptomen en breiden de totale beloningen uit.


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?