Aurecon stroomlijnt HR-activiteiten in de hele organisatie.

"We zijn nu in staat om de toonaangevende experts binnen Aurecon te identificeren en onze toekomst beter te plannen." —Chief People Officer

Uitdagingen.

Door een reeks fusies en acquisities was Aurecon blijven zitten met gefragmenteerde HR-technologiesystemen en verschillende procesdisciplines. Als gevolg hiervan beschikte Aurecon over onvolledige, onnauwkeurige, verouderde en ontoegankelijke personeelsdata, waardoor het moeilijk was om toptalenten aan klanten te koppelen.

Waarom Workday?

Aurecon wilde zijn HR-data combineren in één wereldwijd systeem. Bovendien wilde het bedrijf uniforme processen introduceren die de data-integriteit zouden handhaven en een hoogwaardige user experience voor zijn werknemers zou realiseren.

Workday heeft ons echt de mogelijkheid gegeven om uitmuntendheid te leveren op alle fronten, in het bijzonder onze experience voor klanten en werknemers.

Chief Information Officer

Voordelen en resultaten.

Organisatieontwikkeling. 

Het internationale prestatie- en ontwikkelingsproces werd in april/mei uitgevoerd en Aurecon kon bogen op compliancepercentages van meer dan 99 procent, resultaten die nog niet eerder in een bedrijfsproces waren gezien, laat staan ​​in een HR-proces. Het werk is naar schatting met 50% verminderd, zodat de meeste tijd nu wordt besteed aan waardevolle interactie in plaats van aan terugkerende administratieve taken.

52%

verhoging van voltooiingspercentage voor performance management


User experience en organisatiemanagement. 

Aurecon zag een onmiddellijke boost in de employee experience, gemeten aan de hand van realtime feedback en frequentere updates van persoonlijke data. Omdat medewerkers controle hebben over hun eigen data, konden ze precies bepalen hoe ze vertegenwoordigd wilden worden. De functies voor vaardigheden en ervaring, voor het vinden van werknemers en voor de organisatiestructuur zorgden voor volledige zichtbaarheid van alle 7000 werknemers. Hierdoor konden technical directors hun zoekopdrachten voor resourcing over de grenzen heen openstellen voor een betere samenwerking.

24/7 mobiele toegang gekregen tot HR-info en -processen

Verhoogde employee engagement


Consolidatie en flexibiliteit van systemen.

Voor het eerst beschikte Aurecon over één wereldwijde HR-datastore, uniforme HR-processen voor elk land waarin het bedrijf actief is en consistent datamanagement in alle onderdelen de business. Alle andere HR-systemen werden buiten gebruik gesteld of afgeschaft, waardoor Workday als enige bron van HR-data overbleef en er één internationaal HR-platform ontstond met betrouwbare, accurate en actuele informatie. Rapportage (bijvoorbeeld over het totale aantal werknemers en de wettelijke vereisten inzake diversiteit en gelijkheid) is veranderd van periodieke publicaties na vele uren van handmatige compilatie en verificatie in realtime leveringen op basis van selfservice.

1

HR-systeem voor het hele bedrijf met nauwkeurige, realtime data

97%

minder tijd nodig voor het maken van een rapport


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?