Kennisgeving over het Data Privacy Framework

Ingangsdatum: 18 augustus 2023

EU-VS en Zwitserland-VS Data Privacy Framework en de uitbreiding naar het VK

Workday, Inc. en haar dochterondernemingen Adaptive Insights LLC, Scout RFP LLC, VNDLY LLC, en Zimit LLC (voor dit gedeelte gezamenlijk aangeduid als 'Workday') voldoen aan het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF), de uitbreiding naar het VK van het EU-VS DPF, en het Zwitserland-VS Data Privacy Framework (Zwitserland-VS DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce.  Workday heeft aan het Amerikaanse Department of Commmerce gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework (de EU-VS DPF-beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen uit de Europese Unie op grond van het EU-VS DPF en uit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op grond van de uitbreiding naar het VK van het EU-VS DPF.  Workday heeft aan het Amerikaanse Department of Commerce gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van het Zwitserland-VS Data Privacy Framework (Zwitserland-VS DPF-beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen uit Zwitserland op grond van het Zwitserland-VS DPF.  Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in deze Kennisgeving over het Data Privacy Framework en de EU-VS DPF-beginselen en/of de Zwitserland-VS DPF-beginselen, dan hebben de Beginselen prioriteit.  Ga voor meer informatie over het DPF-programma en onze certificering naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Workday is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het bedrijf ontvangt onder het DPF en vervolgens overdraagt naar een externe partij die namens Workday handelt.  Workday voldoet aan de DPF-beginselen voor alle overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, waaronder de overdracht van aansprakelijkheidsbepalingen.

De Federal Trade Commission heeft rechtsbevoegdheid over de naleving door Workday van het EU-VS DPF, de uitbreiding naar het VK van het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF.  In bepaalde situaties kan Workday, als reactie op wettelijke aanvragen door openbare instanties, verplicht zijn om persoonsgegevens openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is om aan de vereisten voor nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de uitbreiding naar het VK van het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF verbindt Workday zich ertoe onopgeloste klachten met betrekking tot onze behandeling van niet-HR-persoonsgegevens ontvangen op grond van het EU-VS DPF, de uitbreiding naar het VK van het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF, door te verwijzen naar TRUSTe, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Voor de duidelijkheid: niet-HR-gegevens omvatten alle persoonsgegevens die door Workday namens klanten worden verwerkt. Als u niet tijdig een bevestiging van ons ontvangt met betrekking tot uw klacht aangaande DPF-beginselen, of als we uw klacht in verband met de DPF-beginselen niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, ga dan naar https://feedback-form.truste.com/watchdog/request voor meer informatie of om een klacht in te dienen.  Aan de diensten van TRUSTe zijn voor u geen kosten verbonden.

Verder verbindt Workday zich ertoe samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU, het Information Commissioner's Office (ICO) van het VK en de Gibraltar Regulatory Authority (GRA), en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van persoonsgegevens die zijn ontvangen op grond van het EU-VS DPF, de uitbreiding naar het VK van het EU-VS DPF, en het Zwitserland-VS DPF.

Voor klachten met betrekking tot de naleving van DPF die niet via een van de andere DFP-kanalen zijn opgelost, hebt u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een beroep te doen op bindende arbitrage. Ga naar de officiële DPF-website voor meer informatie.


TRUSTe