Wat is ERP?

Wat is een enterprise resource planning-systeem?

Volgens Gartner bieden enterprise resource planning-systemen (ERP) een geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties die financieel management, procurement en HCM omvatten. Lees meer over ERP en ontdek hoe Workday u kan helpen om verder te gaan dan ERP.


illustratie van gloeilamp met hersenen

Een duik in ERP.

Niet alle ERP-systemen zijn hetzelfde. Ontdek wat u mag verwachten van een ERP-systeem en waarom Workday Enterprise Management Cloud een treetje hoger dan de rest staat.


ERP-SYSTEEM KIEZEN

Waar moet u op letten als u een ERP-systeem zoekt?

In het huidige technologielandschap valt er zo veel te kiezen dat u soms door de bomen het bos niet ziet. 

Veel cloud-ERP-systemen draaien nog steeds op traditionele technologieën en architecturen die simpelweg naar de cloud zijn verplaatst. Dit resulteert in datasilo's en losse deeloplossingen, waardoor het voor financeteams en controllers moeilijk wordt om efficiënt en wendbaar op basis van inzichten te opereren. 

Denk na over de volgende vragen bij het kiezen van een ERP-systeem:

 • Waar wilt u over zes maanden tot een jaar staan?

 • Hoe kan uw organisatie in de toekomst anders werken?

 • Welke zakelijke uitdagingen moet u oplossen?

 • Bent u in staat om bedrijfsproblemen met een technologiegerichte aanpak op te lossen?

 • Welke invloed hebben uw huidige strategie, activiteiten en technologie op uw keuze?

 

Voor uw accountingteam kunt u ook nadenken over de volgende vragen:

 • Hoe wilt u ervoor zorgen dat uw accountingteams meer kunnen bijdragen?

 • Hoe complex en tijdrovend is uw huidige afsluitings- en consolidatieproces momenteel? 

 • Hoeveel tijd besteedt uw team aan het aggregeren en afstemmen van data in vergelijking met rapporteren en analyseren?

 • Wat moet u doen om vertrouwen in uw cijfers te krijgen? Moet u uw data herstructureren om ze te analyseren en beslissingen te nemen?

 • Moeten accounting en FP&A samenwerken om afwijkingen op te lossen?

"Het is belangrijk te beschikken over het juiste technologieplatform om op voort te bouwen. Anders wordt het een heel lastig verhaal."

—John Diez, Executive Vice President en CFO

ERP heroverwegen

Verwacht meer van uw ERP-systeem.

Om te profiteren van de voordelen van een echt cloudsysteem is meer nodig dan alleen het migreren van een architectuur naar de cloud. Cloudgebaseerde ERP kan helpen om de operationele kosten te verlagen, maar een gefragmenteerde architectuur en een gebrek aan holistische data maken het bijna onmogelijk om wendbaar te opereren. Om maar te zwijgen over het tijdverlies door vertraagde implementatie en constant onderhoud. U hebt een systeem nodig dat u inzichten geeft met de snelheid die nodig is om in te spelen op veranderingen.

Maak kennis met Workday Enterprise Management Cloud. Ons systeem is vanaf het begin ontwikkeld in de cloud, heeft een in-memory objectarchitectuur en biedt de allerbeste finance- en HR-applicaties en een aanpasbare technologische basis. Wat betekent dat? U kunt externe operationele data eenvoudig combineren met financiële en HR-data van Workday in een systeem binnen een uniform datamodel, zodat u sneller slimmere beslissingen kunt nemen. En wanneer u veranderingen moet aanbrengen, zorgen onze flexibele processen en frameworks ervoor dat financegebruikers dit gemakkelijk kunnen doen zonder dat ze IT-resources nodig hebben. Dat is essentieel om voorop te blijven lopen in een veranderende wereld.

Workday Enterprise Management Cloud

 •  Continue innovatie

 •  Intelligente accounting

 •  Configureerbare bedrijfsprocessen

 • Open en aanpasbare architectuur

 • Uniform datamodel

 • Tijdige implementaties

ERP

 • Dure veranderingen waarvoor IT-ondersteuning nodig is

 • Trage en complexe financiële afsluiting

 • Ingewikkeld datamanagement

 • Te veel tijd nodig voor afstemming

 • Gebrek aan realtime rapportages

 • Trage analyses en acties

 • Kostbare en vertraagde implementaties

DE VOORDELEN VAN WORKDAY

Waarin Workday verschilt van legacy financiële ERP.

Als u kiest voor een enterprise management cloud, krijgt u een cloud-native systeem voor uw bedrijf, dus niet alleen een legacy-architectuur die naar de cloud is overgezet. Daardoor beschikt u over meer wendbaarheid, inzichten voor besluitvorming, tools om financieel toptalent aan te trekken en compliance waarop u kunt rekenen. Ontdek waarin Workday anders is op de volgende gebieden.

De effectiviteit vergroten door werk te stroomlijnen.

Legacy-ERP-systemen en hun starre bedrijfsprocessen kunnen uw organisatie vertragen en het moeilijk maken om u aan te passen. En als u meerdere systemen gebruikt om transacties af te sluiten, te consolideren en te registreren, moeten data tussen systemen worden verplaatst, wat leidt tot meer afstemming en meer werk.

Wat als u uw financeprocessen efficiënter en uw teams effectiever zou kunnen maken? Dat is precies wat Workday doet.

Voordelen in het kort:

 • Eenvoudig aan te passen aan nieuwe vereisten

 • Automatisch boekhoudkundige gegevens, intercompany eliminatieboekingen en valutaomrekeningen maken   

 • Snellere, efficiëntere afsluiting om te voldoen aan strategische prognosebehoeften

 • Geïntegreerde machine learning automatiseert bedrijfsprocessen op intelligente wijze om continu afwijkingen aan het licht te brengen en corrigerende maatregelen aan te bevelen

 • Meer tijd om te focussen op analyse en actie

Workday zorgt voor een efficiëntere afsluiting door financiële bedrijfsprocessen beter op elkaar te laten aansluiten.

In plaats van data tussen systemen te verplaatsen en data af te stemmen, gebruikt Workday machine learning om transacties vast te leggen, details te scannen, transacties tussen teamleden te routeren en te verdelen, de juiste boekhoudkundige verwerking aan te bevelen en afwijkingen te detecteren. En dat alles met behoud van de uitgebreide transactiegegevens die u nodig hebt.

Tijdens transacties worden automatisch boekhoudkundige gegevens, intercompany eliminatieboekingen en valutaomrekeningen gemaakt, waardoor het voor multinationals eenvoudig wordt om hun bedrijf wereldwijd te runnen. U kunt ook boekhoudkundige gegevens maken op basis van operationele datasets met behulp van een engine voor accountingregels in hetzelfde system of record.

Deze processen worden continu uitgevoerd, zodat finance het realtime inzicht krijgt dat nodig is voor rapportage en planning. En doordat handmatige data-invoer niet langer nodig is, kunt u meer tijd besteden aan analyse, werken in het tempo van het bedrijf en KPI's en metrics meten die ertoe doen, zoals DPO en DSO.

De bedrijfsvoering beschermen.

Controllers moeten het bedrijf beschermen tegen operationele risico's. Maar dat kan moeilijk zijn als separate oplossingen worden gebruikt, waardoor veranderingen niet standaard worden bijgehouden en gedocumenteerd. In Workday zijn integriteit en controles ingebouwd in de vorm van always-on audits, waarbij veranderingen continu worden gedocumenteerd. Daardoor kunnen controllers onweerlegbaar elektronisch bewijs verstrekken aan hun auditcommissie en precies aantonen wat er is veranderd en waarom.

Voordelen in het kort:

 • Ontwikkeld na Sarbanes-Oxley (SOX)

 • Always-on audit biedt onweerlegbaar elektronisch bewijs voor auditcommissies

 • Continu vastleggen wat er is veranderd en waarom

Er vinden voortdurend veranderingen plaats, dus u moet altijd zicht hebben op wat er speelt. Daarom documenteert Workday altijd en overal veranderingen, waarbij het wie, wat en wanneer worden vastgelegd. Dit beschermt niet alleen tegen operationele risico's, maar bewijst ook de degelijkheid van hun methoden.

Composability is de sleutel tot succes.

Gartner* zegt het volgende: "CFO's kunnen dankzij een composable technologiestrategie de wendbaarheid van finance verbeteren, zodat hun technologieportfolio modulair, flexibel en aanpasbaar is aan de bedrijfsbehoeften."1 Wij geloven dat composability essentieel is om veranderingen voor te blijven.

60%

van de financeorganisaties zal tegen 2024 bij nieuwe technologie-investeringen op zoek gaan naar composable finance-applicaties.**

30%

meer omzetgroei wordt verwacht voor organisaties die tegen 2024 een composable technologiestrategie hebben geïmplementeerd.**

1. "Drive Agility by Deploying a Composable Finance Technology Strategy"; Nisha Bhandare, 14 september 2022

* "How CFOs Should Champion Change for ERP Success"; Nisha Bhandare; 5 juli 2022.

** "Drive Agility by Deploying a Composable Finance Technology Strategy"; Nisha Bhandare, 14 september 2022.

Finance voorbereiden op een wendbare toekomst.

Organisaties hebben te maken met snelle veranderingen waarop ze moeten inspelen zonder dat de business daar last van heeft. Maar zonder de juiste technologie kunnen ze vaak slechts traag en reactief inspelen op veranderingen, waarbij ze ook nog eens hoge kosten moeten maken. Voor financeteams betekent dit dat ze achterop raken. Het signaleren van en reageren op de veranderende eisen van de markt en klanten is een dagelijkse bezigheid die geheel nieuwe manieren van werken en een nieuw bedrijfsmodel voor finance vereist.

Voordelen in het kort:

 • Risico's beperken met een echt aanpasbaar cloudgebaseerd systeem

 • Eenvoudig financiële bedrijfsprocessen bijwerken

 • Gebruikers in staat stellen om veranderingen te configureren, zodat IT zich kan richten op innovatie

Dankzij de aanpasbare architectuur van Workday kunt u processen eenvoudig aanpassen zodra dat nodig is. Configureer financiële processen om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften, bijvoorbeeld bij fusies, overnames en uitbreidingen, zonder dat u IT-resources nodig hebt. En u hoeft zich geen zorgen te maken over het aanbrengen van veranderingen in uw rapportages en data. Als er veranderingen worden aangebracht in de workflow, worden die onmiddellijk doorgevoerd in de rapportages. Zo krijgen gebruikers het meest recente en complete beeld van het bedrijf, op basis van één bron van waarheid.

Wist u dat

54% van de CFO's zegt dat hun legacy-ERP-systemen niet flexibel genoeg zijn om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse zakelijke omgeving.

Sneller datagedreven beslissingen nemen.

Betere data zorgen voor betere bedrijfsresultaten. Maar het kan complex en tijdrovend zijn om meerdere bronnen met grote hoeveelheden operationele data samen te voegen met financiële gegevens en informatie over medewerkers. Zonder een datamanagementstrategie die data omzet in toegankelijke inzichten, kunt u geen cruciale beslissingen nemen om het bedrijf te sturen.

Controllers hebben inzicht nodig in financiële, operationele en personeelsgegevens om allerlei besluitvormingsprocessen te ondersteunen. Ze moeten inzicht hebben in de winstgevendheid, de prestaties, het moreel van de medewerkers en demografische gegevens. Bovendien moeten ze de voortgang van initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) meten en bekendmaken.

Silosystemen leiden tot inefficiënt datamanagement, waardoor inzichten en acties vertraging oplopen. Dit is niet alleen een probleem voor financeteams als het gaat om winstgevendheid, maar ook bij het nemen van beslissingen in het belang van de organisatie.

Voordelen in het kort:

 • Realtime inzicht in actuele data

 • Transacties met context en dimensionaliteit voor diepere analyse

 • Richtlijnen voor de balans en winstgevendheid ter ondersteuning van strategisch partnerschap

 • Beter zicht op en overzicht over de operationele datapijplijn

 • Eén bron van waarheid voor accounting en FP&A

 • Op rollen gebaseerde inzichten voor elk team

Onze oplossing biedt een analytische basis voor het beheren van uw mensen en uw geld. Wij stellen u in staat operationele data en gegevens over milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te combineren om een gedetailleerder inzicht in de winstgevendheid te krijgen, te anticiperen op veranderende omstandigheden, sneller te reageren en consistente en zelfverzekerde besluitvorming te stimuleren.

Door grote hoeveelheden interne en externe data te integreren en te combineren, biedt Workday diepere inzichten in uw hele organisatie. Een senior technology director van Fannie Mae zegt: "Het gaat er niet alleen om dat ik de data heb. Het gaat erom hoe ik de data gebruik en hoe gemakkelijk ik er toegang toe kan krijgen om er optimaal van te profiteren. We hebben het over 500 miljoen debiteringen en crediteringen en meer dan 1 miljard saldi per maand. We zijn in staat om deze enorme volumes elke maand in ons afsluitingsproces te verwerken en de data zeer snel aan onze zakelijke klanten te leveren."

Bovendien maakt een uniforme databron het eenvoudig om eventuele fouten te vinden en op te lossen. Er gaat geen tijd meer verloren aan het afstemmen van data. Controllers houden toezicht op het verzamelen, organiseren, analyseren en beheren van data om meer structuur en discipline aan te brengen in de besluitvorming. Workday biedt inzicht in actuele data in realtime en toont transactiedetails voor diepere analyses. Controllers krijgen dus controle over hun operationele datapijplijn. Ze kunnen grote hoeveelheden data volgen en controleren terwijl ze binnenkomen en in het grootboek worden verwerkt. U kunt fouten opsporen, inzoomen op de brondata om die te onderzoeken en afwijkingen eenvoudig oplossen.

CUSTOMER SPOTLIGHT

Kijk wat Cushman & Wakefield bereikt met actiegerichte data.

Financieel toptalent aantrekken met gebruiksvriendelijke technologie.

Financeteams beginnen het belang in te zien van een aanpasbaar ERP-systeem. Maar het is net zo belangrijk om te beschikken over het juiste team dat deze systemen optimaal kan benutten. Net als de bedrijfsbehoeften zijn ook de vereiste financevaardigheden veranderd. Om uw organisatie vooruit te helpen, moet u technisch onderlegde kandidaten met analytische vaardigheden en scherpe zakelijke inzichten aantrekken en uw huidige personeel bijscholen.

Voordelen in het kort:

 • Innovatieve technologie voor hogere productiviteit en strategische analyse

 • Tools om een accountingcultuur te bevorderen die is geworteld in analytics

 • Voortdurende innovatie om accounting sneller en slimmer te laten werken

 • Verhoogde efficiëntie om toekomstige personeelsbehoeften te verminderen

Nu de concurrentiestrijd om financieel toptalent steeds heviger wordt, kunt u zich onderscheiden door intuïtieve, gebruiksvriendelijke technologie te bieden. Kandidaten voor financefuncties, waaronder accountants, willen overal waar ze werken strategische partners zijn en hebben daarvoor de juiste tools nodig. Cloudtechnologie geeft financemedewerkers de data en analytics die ze nodig hebben om zelf analist te worden (waarbij de beveiliging gewaarborgd blijft), zodat ze rapporten kunnen uitvoeren en inzichten kunnen ontdekken. Daardoor worden de financiële geletterdheid en accountability in het hele bedrijf verbeterd.

Voor intuïtieve en innovatieve technologie bent u bij Workday Enterprise Management Cloud aan het juiste adres.  We stroomlijnen financeprocessen drastisch met behulp van automatisering, waardoor resources vrijkomen, accountingteams meer tijd hebben voor analyses en de werktevredenheid en retentie verbeteren.

Wist u dat

48% van de CFO's is actief op zoek naar investeringen in gebruikersvriendelijke interfaces voor taken van financemedewerkers om hun toekomstige financeteam aan te trekken.

Hier zijn enkele redenen waarom Workday Financial Management aantrekkelijk is voor de volgende generatie financeprofessionals:

 • Gebruiksvriendelijke interface met zoeken in natuurlijke taal

 • Configureerbare bedrijfsprocessen waarvoor geen IT-resources nodig zijn

 • Geen batchverwerking: data is in realtime beschikbaar

 • Dashboards ontworpen voor mobiel en tablet

 • Workday Assistant met chatfunctie

 • Geïntegreerde ML om afwijkingen te detecteren en aanbevelingen te doen

Onze gestroomlijnde processen en gebruiksvriendelijke oplossingen zorgen ook voor een snellere, efficiëntere afsluiting. Aon's chief financial officer voor Azië, vertelt: "Een financiële afsluiting in 10 of 15 verschillende systemen zou een echte uitdaging zijn geweest. We hadden het geluk dat we met Workday beschikken over één platform dat we kunnen gebruiken voor het grootste deel van ons inkomstenportfolio."

"We willen waarde genereren en creëren, en dat betekent dat we niet moeten vasthouden aan oude gewoonten. Finance in mijn team is geen kijksport."

—Chief Accounting Officer & Corporate Controller

Wijs de weg naar blijvend bedrijfssucces.

Financeteams bevinden zich in een unieke positie om hun organisaties te helpen succesvol te zijn in een veranderende wereld. Workday Enterprise Management Cloud kan u daarbij ondersteunen met tools om een meer wendbare en analytische financefunctie op te bouwen waarmee u de veranderingen voorblijft.


Klaar om verder te gaan dan ERP?