Hero Background Image

Dit verhaal, geschreven door Robynne Sisco, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

Waarom flexibiliteit cruciaal is voor de rol van CFO

 

Wanneer ik kijk naar wat er de komende tijd voor mij als CFO bovenaan mijn lijstje staat, springt er één woord uit. Ik constateer momenteel méér veranderingen in het politieke, economische en juridische landschap dan in al mijn 30+ jaar in finance bij elkaar. Meer dan ooit moeten CFO's en hun teams in staat zijn zich snel aan te passen en te reageren op veranderingen.

Denk aan de Amerikaanse regering die opeens wijzigingen doorvoert in de wetgeving op het gebied van immigratie en gezondheidszorg, of de introductie van de GDPR.

Tegelijkertijd hebben bedrijven te maken met de grootste veranderingen in financiële regelgeving van de laatste decennia. De nieuwe revenue recognition standards (ASC 606/IFRS 15) worden voor de meeste beursgenoteerde bedrijven dit jaar van kracht. Deze standaarden kunnen vergaande consequenties hebben, zoals een potentiële impact op financiële verslaglegging. Ook worden er nieuwe standaarden voor lease accounting geïntroduceerd die voor beursgenoteerde bedrijven in 2019 van kracht worden. De implementatie van deze wijzigingen brengt veel voorbereiding met zich mee, wat het voor veel organisaties tot een topprioriteit maakt.

 

CFO's bevinden zich in een positie om verandering niet alleen te omarmen, maar ook aan te sturen, dankzij de unieke zakelijke en financiële inzichten die zij ter tafel brengen.

 

CFO's en hun teams moeten hun bedrijf door de woelige wateren van verandering navigeren. Hoe doen we dat? De sleutel is zowel organisatorische als individuele behendigheid.

Ik definieer behendigheid op verschillende manieren. Allereerst is het belangrijk een flexibele en open mindset te hebben. Executives moeten bereid zijn zich keer op keer aan te passen. Dit geldt vooral voor CFO's. Wij bevinden ons in een positie om verandering niet alleen te omarmen, maar ook aan te sturen, dankzij de unieke zakelijke en financiële inzichten die wij ter tafel brengen. Zo moeten onze teams een leidende rol innemen wanneer onze bedrijven potentiële veranderingen beoordelen. We moeten deze veranderingen modelleren, de impact bepalen en dit met investeerders bespreken. Finance leaders moeten daarnaast actief een open mentaliteit binnen hun teams aanmoedigen en koesteren, niet alleen door gerichte werving en open discussies over verwachtingen, maar vooral door zelf het goede voorbeeld te geven.

Eén gebied waar behendigheid vooral van belang is, is bij het budgetterings- en forecastingproces. De bedrijfsomgeving verandert constant en een traditionele aanpak van planning, zoals statische jaarlijkse budgetten, voldoet niet langer. Planning moet het hedendaagse tempo in de bedrijfswereld weerspiegelen. Het moet een doorlopend samenwerkingsproces zijn dat organisaties de flexibiliteit geeft om op veranderingen in te spelen, om op basis van de output uit te breiden of in te krimpen waar nodig. Dit maakt een groot verschil op het gebied van risicobeperking en het benutten van nieuwe kansen.

Continue planning werkt echter alleen als de hele organisatie dit omarmt, niet alleen finance. Alle bedrijfsonderdelen moeten snel van richting kunnen veranderen om recruitingplannen en uitgaven direct aan te passen waar nodig.

Flexibele technologie en systemen spelen ten slotte een belangrijke rol in het vermogen van een bedrijf om in te spelen op verandering, of het nu gaat om een wijziging in bedrijfsprocessen om wetswijzigingen te ondersteunen, het opzetten van nieuwe entiteiten in het kader van groei, of het verkrijgen van de benodigde data en inzichten om plannen aan te passen. Zonder deze vaardigheden wordt er te veel tijd verspild aan handmatige inspanningen en administratieve taken waardoor het moeilijk wordt snel te reageren en strategisch te handelen.

Continue verandering kan beangstigend en moeilijk zijn, maar ook een kans om te verbeteren, te groeien of te evolueren in iets beters. Aanpassings- en reactievermogen, of dat nu in mentaliteit, planning of gebruikte technologie zit, zal u en uw organisatie helpen op de weg die voor u ligt, waar die ook naartoe gaat.