Hero Background Image

Global Finance Leader Study: Drie manieren waarop CFO's de benodigde finance skills kunnen ontwikkelen - Workday Blog

 

Deze blog, geschreven door Steve Dunne, is oorspronkelijk in het Engels verschenen op de blog van Workday. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn, treft u hieronder een Nederlandse vertaling aan.

 

Digitale technologieën creëren nieuwe mogelijkheden voor finance om strategische waarde toe te voegen. Deze technologieën zijn van cruciaal belang voor CFO's die innovatie binnen hun functie willen stimuleren. Alleen, een gebrek aan het juiste talent maakt het soms moeilijk voor CFO's om hun innovatiedoelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

 

Ons onderzoek 'Finance Redefined: Workday Global Finance Leader Survey', waarin de opvattingen van meer dan 670 CFO's en senior finance executives wereldwijd werden gepeild, toonde aan dat, binnen finance, het ontbreken van een aantal relevante skills als de belangrijkste uitdaging wordt gezien voor het stimuleren van innovatie in deze functie. Deze uitdaging stak daarmee uit boven andere uitdagingen, van budgettaire beperkingen tot de terughoudendheid van managementteams om de status quo aan de kaak te stellen. Deze talent gap wordt ook besproken in het onderzoek 'The DNA of the CFO 2016' van EY, waarin bijna de helft (47%) van de respondenten zegt dat hun huidige financefunctie niet over de juiste vaardigheden beschikt om aan toekomstige prioriteiten te voldoen.

 

Hoe gaan finance leaders om met dit talentvraagstuk? In het kader van ons onderzoek spraken we met finance executives, zowel extern als binnen Workday, om inzicht te krijgen in hoe zij hun teams voorbereiden op de toekomst. We ontdekten dat de skills die in finance nodig zijn snel evolueren en dat finance executives hun aanpak van het werven en opleiden van talent zullen moeten herzien als ze de kloof tussen de huidige en toekomstige skills willen overbruggen.

 

Welke skills zijn er nodig?

 

De rol van finance evolueert van een backofficefunctie tot een strategische business partner. Finance teams focussen op de toekomst, en maken steeds veelvuldiger gebruik van data om planning en besluitvorming te ondersteunen.

 

Slechts een derde van de finance leaders vindt dat hun finance teams over de strategische soft skills (zoals strategisch denken of onderhandelen) beschikken om effectief samen te werken met de business.

Terwijl traditionele financiële vaardigheden altijd belangrijk blijven, vereist de zich ontwikkelende rol van finance een focus op data en analyse. Dit vraagt om nieuwe skills, zowel analytisch als op het gebied van strategisch denken en communicatie. Zoals Hamilton opmerkt, vereisen bedrijven tegenwoordig een finance professional die niet alleen ervaring heeft met accountancy, maar ook bredere ervaring op andere zakelijke gebieden.

Er kunnen ook nieuwe rollen binnen finance ontstaan om de behoefte aan deze vaardigheden te ondersteunen. Volgens het onderzoek 'Finance Redefined' zijn data scientists de belangrijkste opkomende rol voor de toekomstige financefunctie, waarbij statistici en data security professionals als tweede en derde worden genoemd.

Hoe kunnen finance leaders hun teams voorbereiden op de toekomst en de skills en het talent vinden die ze nodig hebben? In ons onderzoek identificeerden de respondenten drie manieren waarop ze deze kloof overbruggen: talent sources heroverwegen, het recruiten van medewerkers met andere skills en bestaand personeel omscholen.

1. Talent sources heroverwegen

Hoewel finance leaders misschien een duidelijk beeld hebben van het talent en de vaardigheden die ze in hun teams nodig hebben, kan het vinden van de juiste kandidaten nog een hele opgave zijn. Volgens de survey van Workday stelt 71% van de finance executives dat ze te maken hebben met zware concurrentie om de beste talenten op het gebied van digital en analytics te recruiten.

Finance leaders zullen wellicht hun recruitmentbenadering moeten herzien, evenals de bronnen die ze aanboren om talent te vinden. Een traditionele recruitmentaanpak levert waarschijnlijk niet de mensen met de opkomende vaardigheden die finance zoekt. Volgens de survey van Robert Walters, 'Bridging the skills gap in finance functions', heeft 61% van de CFO's moeite met het vinden van kandidaten uit traditionele talentpools.

"Onlangs vertelde een klant dat ze van hun stagiaires verwachtten dat ze cutting-edge waren en echt nadachten over onderwerpen als visualisatie en analytics. Maar ze wierven hun stagiairs op dezelfde plaatsen als hun registeraccountants," zegt Matte Schwenderman, Principal bij Deloitte.

2. Het recruiten van medewerkers met andere skills

Finance leaders realiseren zich dat nieuwe werknemers met diploma's in uiteenlopende vakgebieden, zoals economie of psychologie, voor meer diversiteit in hun teams kunnen zorgen.

Het beoordelen van soft skills (zoals communicatie of kritisch denken) als onderdeel van de sollicitatieprocedure kan ook helpen om geschikte kandidaten te identificeren die de rol van business partner kunnen vervullen. De Robert Walters-survey merkt op dat recruiters de soft skills van kandidaten voorafgaand aan het sollicitatiegesprek kunnen beoordelen door middel van psychometrische tests, presentatieoefeningen en het voorbereiden van casestudy's.

Gezien de huidige expansie en diversiteit van benodigde skills voor finance is het belangrijk dat finance executives nadenken over de traditionele financeloopbaan en hoe ze teamleden kunnen opleiden en behouden. Dit werd weerspiegeld in het onderzoek 'Finance Redefined', waarbij 76% van de CFO's aangaf dat financiële loopbanen en incentives moeten worden heroverwogen om aan de verwachtingen van jonge finance talenten te voldoen en om de strategischere aanpak te realiseren die nodig is. Samenwerking met HR kan helpen om een langetermijnstrategie te definiëren voor het werven en behouden van finance talent.

Finance leaders die de skills gap willen overbruggen moeten samenwerken met HR om een innovatieve talentstrategie voor de lange termijn te definiëren. Soms schiet deze samenwerking tekort. In ons onderzoek rapporteerde slechts 31% van de respondenten een 'optimale' samenwerking met de CHRO, terwijl 58% over 'incidentele' of 'weinig tot geen' samenwerking sprak.

Robynne Sisco, Co-President en CFO van Workday, wijst op het belang van samenwerking tussen finance- en HR-executives bij het nemen van beslissingen over talentinvesteringen. "Finance en HR moeten nauw samenwerken om inzicht te krijgen in de recruitmentplannen en waar geïnvesteerd moet worden om de business vooruit te helpen," zegt ze.

3. Bestaand personeel omscholen

Om de skills gap aan te pakken moet er niet alleen nieuw talent worden geworven: de focus moet ook liggen op het verbeteren van de vaardigheden van bestaand personeel. Maar hoe? Schwenderman beschrijft de complexiteit rondom het opleiden van bestaande teams. "Naarmate ons bedrijfsmodel meer geïntegreerd wordt, moeten onze mensen mee-integreren," aldus Schwenderman. "Maar hoe ontwikkel je vaardigheden op het gebied van samenwerking, analytics en inzichten als ze grootboekadministratie, belastingen en treasury gewend zijn? Hoe worden ze business partners, in plaats van order-takers, toezichthouders of technici?

Het snelle tempo van de veranderingen maakt het uitdagend om het bestaand personeel klaar te stomen voor nieuwe technologieën. "Er zijn mensen die hun organisatie goed kennen, maar die niet zijn opgegroeid in het digitale tijdperk," zegt Schwenderman. "Zij zijn gewend om ruim de tijd te hebben om nieuwe instrumenten en technologieën aan te leren en toe te passen, wat met het snelle innovatietempo van vandaag niet meer mogelijk is."

Een van de oplossingen is het bieden van betere trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden om de benodigde vaardigheden aan te leren. Meer dan de helft van de respondenten in de survey 'Finance Redefined' noemde "een trainingscurriculum dat gericht is op digitale en geavanceerde analytische vaardigheden" als prioriteit voor de komende drie jaar. Dit benadrukt hoe belangrijk het is dat teams worden opgeleid om aan de eisen van nieuwe technologieën te voldoen.

Een andere aanpak is het rouleren van personeel in verschillende onderdelen van de organisatie, zoals operations of sales, zodat zij meer kennis van de business verwerven en de mogelijkheid krijgen om relaties op te bouwen.

De volledige resultaten van het onderzoek 'Finance Redefined' leest u hier.

Over 'Finance Redefined: Workday Global Finance Leader Survey'
Tussen september 2017 en januari 2018 werden meer dan 670 finance executives ondervraagd uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika en uit 10 verschillende branches. Meer dan een derde van de ondervraagden (38 procent) werkte bij een organisatie met een omzet van > 1 miljard dollar per jaar, 35 procent bij organisaties met een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar en 27 procent tussen 250 miljoen en 500 miljoen dollar. Meer dan een derde van de ondervraagden had de functie van Chief Financial Officer (CFO), Finance Director of Chief Accounting Officer/Controller. De resterende ondervraagden zijn personen in senior financerollen, zoals Head of Financial Planning & Analysis of VP Financial Operations.