Hero Background Image

Dit verhaal, geschreven door Pete Schlampp, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

Hoe Workday haar inzet op data en analytics verdubbelt

We leven in een tijd waarin we worden overspoeld met data, maar over beperkte mogelijkheden beschikken om deze data te vertalen naar betrouwbare informatie. Net zoals de zeeman in het gedicht van Samuel Taylor Coleridge verzucht: "Water, water, overal, en toch geen druppel te drinken", zit het probleem niet in de hoeveelheid data. Het probleem is dat de data niet gemakkelijk te consumeren is. Vaak zijn de definities verschillend of is de data losgekoppeld van essentiële bedrijfsprocessen, waardoor het moeilijk wordt om op het juiste moment over de juiste data te beschikken.

Bij Workday zijn onze producten dusdanig ontworpen dat ze onze klanten méér inzicht geven – in HR, finance, recruiting en meer. We breiden dit inzicht nu uit met twee nieuwe producten: Workday Benchmarking en Workday Prism Analytics. Het eerste product maakt het mogelijk om de prestaties van uw bedrijf te vergelijken met die van peers en met het tweede kunt u inzoomen op alle relevante informatie voor uw business – en dus niet alleen de data in het Workday-systeem.

Waarom is dit belangrijk? Door het verkrijgen van actuele, data-driven inzichten in uw belangrijkste business metrics, en deze KPI’s te vergelijken met bedrijven van gelijke omvang of in dezelfde sector, kunnen decisionmakers begrijpen welke issues de markt betreffen en welke specifiek zijn voor het bedrijf. Met andere woorden, de metrics waar u over beschikt zijn mogelijk robuust en informatief, maar zonder diepere analytische inzichten, die u verkrijgt via een bredere context en peer comparisons blijft het 'waarom' ongrijpbaar.

Dit is waar onze nieuwe oplossingen waarde toevoegen: Additionele context rondom data zal business leaders helpen met het diagnosticeren van bepaalde cijfers. Deze contextuele inzichten kunnen er bovendien toe leiden dat bedrijfsinitiatieven, best practices en resourcetoewijzing beter geprioriteerd worden.

Laten we eens wat dieper ingaan op de manier waarop deze twee nieuwe producten de kracht van Workday's geïntegreerde analytics uitbreiden om onze klanten te helpen met het verkrijgen van nog betere inzichten in hun data.

Peer Comparisons

Workday Benchmarking, onze eerste Data-as-a-Service (DaaS) oplossing, is nu algemeen beschikbaar. Workday Benchmarking geeft u de broodnodige context door het geven van inzicht in de sterke en de zwakke punten van uw bedrijf in vergelijking met andere organisaties.

Wanneer klanten ervoor kiezen deel te nemen aan de Workday Benchmarking-service selecteren zij de data die zij willen bijdragen. Deze wordt vervolgens geanonimiseerd en aan de veilige, geaggregeerde dataset toegevoegd. In ruil krijgen zij toegang tot benchmarks die representatief zijn voor de deelnemende customer community van Workday. Ze kunnen bekijken hoe hun bedrijf zich verhoudt tot peers met een gelijksoortige demografie, zoals branche of bedrijfsomvang.

Traditionele benchmarkingservices leveren rapporten die al zijn verouderd op het moment dat ze ontvangen worden, omdat ze zijn gebaseerd op data die al maanden eerder is verzameld. Vergelijk dat met Workday, waar gebruik gemaakt wordt van betrouwbare, up-to-date data. En, de benchmarkingresultaten worden weergegeven in de vertrouwde Workday-applicaties en -dashboards die dagelijks worden gebruikt.

Workday Benchmarking bevindt zich in hetzelfde systeem als uw HR- en financiële data, waardoor onze klanten kunnen putten uit de gebundelde kracht van de omvangrijke Workday-community, die uit meer dan 26 miljoen werknemers in meer dan 1800 internationale organisaties bestaat. Gewapend met deze inzichten kunnen business leaders direct actie nemen en contextuele, data-driven beslissingen nemen om prestaties te optimaliseren.

Onze benchmarkcatalogus wordt steeds groter en omvat op dit moment HR-benchmarks over de samenstelling van het personeelsbestand, verloop en vertrekrisico, effectiviteit van leadership en management en het gebruik van Workday, met toekomstplannen voor benchmarks rondom financial management.

Met Workday Benchmarking en Workday Prism Analytics geven we bedrijven de tools in handen om beter inzicht in de business te krijgen én te ontdekken hoe dit zich verhoudt tot industry peers.

Krijg een dieper inzicht in uw eigen business

Workday Prism Analytics is nu beschikbaar. Dit geeft business leaders de noodzakelijke tools in handen om diepere inzichten in HR en finance te verkrijgen. Workday Prism Analytics maakt het mogelijk externe, niet-Workday-data en Workday-data samen te brengen en analytics toe te passen op de gecombineerde data om een beter inzicht te krijgen in de specifieke drivers van uw belangrijkste metrics. Uiteindelijk gaat het erom dat uw weet waar u staat, zodat u beter kunt plannen voor de toekomst.

Workday Prism Analytics omvat data-integratie, selfservice datavoorbereiding, datagovernance en datatoegang via Workday’s rapporten, dashboards en scorecards door middel van een nieuwe, geavanceerde analyticsengine. Deze bedrijfsinzichten kunnen in de hele organisatie worden gedeeld, zodat gebruikers snel toegang krijgen tot relevante informatie om betere beslissingen te nemen.

Onze selfservice datatools zijn ontworpen om de business leaders die beslissingen nemen over finance en HR te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. En dit alles gebeurt binnen Workday, een oplossing waar gebruikers al dagelijks mee werken.

Conclusie: Onze klanten willen beschikken over meer manieren om besluitvormers snel toegang te geven tot de data die hen helpt de organisatie naar een betere toekomst te leiden. Zij willen ook beter inzicht krijgen in hoe hun prestaties zich verhouden tot die van andere bedrijven. Met Workday Benchmarking en Workday Prism Analytics geven we bedrijven de tools in handen om beter inzicht in de business te krijgen én te ontdekken hoe dit zich verhoudt tot industry peers. Data is, net als water, overal. Bij Workday is het ons doel om u te helpen de data te kanaliseren en te vertalen naar actiegerichte inzichten, zodat u er niet in verdrinkt.