Hero Background Image

Internationaal onderzoek: lopen zakelijke dienstverleners achter op het gebied van organisatorische agility?

Ons onderzoek is uitgevoerd voor Covid-19: de uitdagingen op het gebied van realtime planning die zakelijke dienstverleners benoemd hebben zijn door de pandemie alleen maar versterkt.

COVID-19 heeft waarschijnlijk verergerd wat we ontdekten in onze wereldwijde studie, uitgevoerd vóór de crisis: de meerderheid van de professionele dienstverleners ondervindt problemen bij de overgang naar realtime planning, zoals een gebrek aan relevante vaardigheden, een bureaucratische cultuur en inflexibele legacytechnologieën. Zakelijke dienstverleners beschouwen 'een bureaucratische bedrijfscultuur' vaak als een belemmering voor het aanpassen van processen aan veranderende zakelijke behoeften.

In ons internationale onderzoek onder 998 executives, 'Schaalbare agility: de sleutel tot digitale groei' stelt de meerderheid van de ondervraagden dat organisatorische agility een belangrijke rol speelt bij het realiseren van digitale groei. Zo vonden we een sterk verband tussen digitale omzetgroei en organisatorische agility.

We zagen ook dat zakelijke dienstverleners de laatste plaats innemen als we kijken naar 'digitale omzet over een periode van drie jaar'. Dit houdt mogelijk verband met het persoonlijke karakter van zakelijke dienstverlening. Maar, het kan ook betekenen dat zakelijke dienstverleners sneller moeten schakelen om hun positie te verbeteren. Op dit moment zijn we ons onderzoek aan het actualiseren, maar we vermoeden dat zakelijke dienstverleners zich veel sneller dan verwacht op digitale inkomstenstromen moesten focussen om het hoofd boven water te houden.

We hebben vijf belangrijke kenmerken geïdentificeerd die belangrijk zijn voor organisatorische agility. Vervolgens hebben we de respondenten ingedeeld in categorieën op basis van de mate waarin ze de dit in de praktijk omzetten: 'leaders' (15% van de respondenten) pasten alle kenmerken efficiënt toe, 'aspirers' (30% van de respondenten) vier van de vijf en 'laggards' (55%) drie of minder kenmerken.

Dit zijn de vijf kenmerken van organisatorische agility:

  • Continue planning. Continue en realtime planning geeft organisaties de benodigde snelheid, agility en dynamiek om met succes te innoveren.

  • Flexibele structuren en processen. Toonaangevende organisaties ontwikkelen flexibele organisatiestructuren en -processen. Bijna de helft beschikt over de mogelijkheid om mensen snel in te zetten waar hun vaardigheden nodig zijn.

  • Bouwen aan de workforce van de toekomst. Leaders hebben vaker dan laggards plannen voor om- en bijscholing en om specifieke initiatieven te introduceren die bijdragen aan het employee engagement.

  • Geïnformeerde besluitvorming, door iedereen. Bij 80% van de organisaties in de leaderscategorie hebben alle werknemers tijdig toegang tot relevante data om de juiste beslissingen te nemen.

  • Meten en bijsturen. Bedrijven die voorop lopen beschikken over de tools en metrics om de resultaten van digitale innovaties te meten. Dit geeft hun een 'fail fast'-mentaliteit: 94 procent zegt in staat te zijn om snel weg te sturen van mislukte projecten.

In ons onderzoek wordt organisatorische agility per branche onder de loep genomen. In de zakelijke dienstverlening bevindt 10% zich in de leadercategorie, 66% in de laggardcategorie en de resterende 24% is een aspirer.

Hier vindt u een aantal belangrijke inzichten van respondenten uit de zakelijke dienstverlening:

  • Groeiplannen veranderen voortdurend. 67% zegt dat hun digitale groeistrategie voortdurend evolueert.

  • De deuren voor bijscholing zijn geopend. 68% geeft aan dat hun medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te leren.

  • Er wordt geïnvesteerd in de frontlinie. 65% geeft aan dat werknemers die in direct contact staan met klanten in staat zijn om zelf beslissingen te nemen die de klantervaring verbeteren.

  • Toegang tot digitale tools. 72% zegt dat ze over de benodigde tools beschikken om de prestaties van nieuwe digitale product- en servicelijnen te meten.

De uitdagingen voor organisatorische agility

Hoewel zakelijke dienstverleners al veel puzzelstukjes gelegd hebben is het niet altijd eenvoudig om organisatorische agility op schaal te realiseren.

In deze nieuwe realiteit is het belangrijker dan ooit om in realtime te kunnen plannen. Veel zakelijke dienstverleners willen overstappen naar realtime, geïntegreerde planning, maar worden hierin beperkt door een gebrek aan relevante vaardigheden, een bureaucratische bedrijfscultuur en inflexibele legacytechnologie.

Ze willen ook bedrijfsprocessen hervormen om beter in te spelen op de veranderende behoeften van hun business. Ook hier hebben ze te maken met deze barrières.

48% van de zakelijke dienstverleners stelt dat hun KPI's niet overeenkomen met het huidige digitale tijdperk.
Met de juiste data de juiste dingen meten

Voor organisatorische agility hebben zakelijke dienstverleners twee dingen nodig: de juiste KPI's (met name op het gebied van recruiting en billing) en toegang tot relevante data.

48% van de zakelijke dienstverleners stelt dat hun KPI's niet passen bij het huidige digitale tijdperk. Dit versterkt het idee dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat u aan de juiste dingen werkt en de juiste dingen meet. Alleen door te beginnen op de juiste plaats kunt u op weg naar leiderschap in het digitale tijdperk.

Het tweede kenmerk van organisatorische agility is het ervoor zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste data. Executives stellen in ons onderzoek dat slechts 40% toegang heeft tot relevante data op het juiste moment.

Om echte vooruitgang te boeken op het gebied van organisatorische agility moeten zakelijke dienstverleners de juiste doelen kunnen bepalen en ervoor zorgen dat stakeholders toegang hebben tot de data die ze nodig hebben.

Bekijk alle bevindingen uit 'Schaalbare agility: de sleutel tot digitale groei' door het volledige rapport te downloaden.