Hero Background Image

Internationaal onderzoek: Organisatorische agility is cruciaal tijdens een pandemie

Uit het tweede deel van onze internationale survey, 'Organizational Agility At Scale: The Key to Driving Digital Growth', is gebleken dat de pandemie zakelijke leiders wereldwijd heeft gedwongen om naar binnen te kijken. Wat gaat er goed? Wat moeten we doen om onze organisatie te verbeteren?

Het jaar 2020 was het jaar waarin elke expert die adviezen gaf over 'wat ons dit jaar te wachten staat' het fout had. Het was het jaar waarin we, in plaats van vooruitkijken, gedwongen werden om naar binnen te kijken. Zo bleek uit het tweede deel van onze internationale enquête, 'Organizational Agility At Scale: The Key to Driving Digital Growth', dat business leaders over de hele wereld gedwongen werden om vooral te kijken naar hun eigen organisatie. Wat gaat er goed? Wat moeten we doen om digitale groei te bevorderen?

Uitgevoerd tussen eind juni en begin augustus 2020 onder 1024 senior business executives (C-suite of hun directe ondergeschikten) bleek uit het onderzoek dat de meeste leaders het eens zijn over een ding: het versnellen van digitale groei is niet langer een optie. En agile organisaties, dat wil zeggen wendbare organisaties die snel en effectief kunnen reageren op kansen, zijn nog nooit zo sterk gepositioneerd geweest.

De grootste verandering ten opzichte van het onderzoek uit 2019 is dat digitale omzetgroei nog belangrijker is geworden. Meer dan een derde van de bedrijven verwacht dat binnen drie jaar minstens 75% van hun inkomsten voortvloeien uit digitale activiteiten. Dit percentage is verdrievoudigd sinds 2019, toen slechts één op de tien bedrijven die voorspelling deed.

Snel reageren

Hoewel de verwachtingen voor digitale omzetgroei blijven stijgen, moet u uw hoofd in moeilijke tijden allereerst boven water weten te houden. En hier hebben de bedrijven die we eerder in ons onderzoek hebben geïdentificeerd als 'fast responders' een voordeel. Zij reageerden het snelst op de enorme disruptie door COVID-19.

De pandemie is dé businesscase voor agility. Organisaties moesten tenslotte op zoek naar innovatieve manieren om omzetstromen te garanderen. We ontdekten dat organisaties die het snelst reageerden op de pandemie vooroplopen op het gebied van agility, bijvoorbeeld door het faciliteren van bedrijfsbrede toegang tot data en samenwerking.

Laten we dit eens nader bekijken. In ons onderzoek vroegen we bedrijven of zij in staat waren om snel en op schaal te reageren op de coronapandemie. We konden met de antwoorden op deze vraag twee groepen onderscheiden: de bedrijven die snel reageerden (73%) en de bedrijven die langzaam reageerden (27%). We ontdekten dat de bedrijven die snel reageerden een kleine voorsprong hadden in hun digitale transformatie. Het was bemoedigend om te zien dat zo veel bedrijven nu wel de gelegenheid aangrijpen om hun wendbaarheid te verbeteren, vooral nu we gezien hebben dat zelfs een beetje vooruitgang een wereld van verschil kan maken.

Wat hebben bedrijven die snel reageren nog meer gemeen?

  • Iets meer aandacht voor digitale groei in deze tijd. Zo beschouwen 35% van de 'fast responders' snellere digitale groei als de belangrijkste factor om weerbaarder te worden, tegenover 32% van het totaal. Hoewel de meningen over het belang van digitale groei niet veel verschilden, constateerden we wel dat de 'fast responders' een hogere digitale omzetgroei hadden tijdens de pandemie.
  • Meer dan een derde (36%) van de 'fast responders' zorgt dat accurate data tijdig toegankelijk is voor iedereen dit nodig heeft, terwijl data bij 50% van de 'slow responders' nog helemaal niet, of slechts in beperkte mate, inzichtelijk is.
  • 'Fast responders' kennen ook een hogere mate van alignment tussen de CEO en de rest van de C-suite. Bovendien zijn werknemers eerder geneigd om zich te organiseren in teams.
  • Ruim 50% van de 'fast responders' heeft continue planning uitgerold, vergeleken met 43% van het totaal.

Maar voor de duidelijkheid, ook de 'fast responders' werden verrast. Het is hun vermogen om snel te reageren dat lof verdient, niet zozeer de mate van paraatheid. Een overweldigende meerderheid (84%) van alle ondervraagde business leaders gaf aan dat er belemmeringen waren om werken op afstand mogelijk te maken op het moment dat de pandemie uitbrak. Het onderzoek dat dit jaar werd uitgevoerd omvatte ook interviews met business leaders in verschillende regio's en branches. Veel van de ondervraagden gaven aan dat de pandemie hun organisatie heeft gedwongen om de tijdlijnen voor snelle digitalisering naar voren te schuiven, terwijl ze tegelijkertijd worstelden met een geheel nieuwe reeks prioriteiten.

De belangrijkste conclusie van de soms zeer kleine verschillen tussen 'fast responders' en 'slow responders' is dat zelfs een klein beetje vooruitgang al een wereld van verschil maakt.

Werken aan een roadmap

In 2019 identificeerden we in dit onderzoek de belangrijkste kenmerken van organisatorische agility en de rol die digitale transformatie hierbij speelt. Hieruit bleek dat agile organisaties beter in staat zijn om nieuwe digitale inkomstenstromen te realiseren, digitaal te innoveren en om snel te reageren op externe marktverschuivingen.

In 2020 wilden we begrijpen hoe bedrijven omgaan met deze kenmerken en hoe ze deze incorporeren in hun roadmap voor transformatie. We zagen dat bedrijven dit doen op zes manieren:

  • Slimme technologieën
  • Een aanpasbare cultuur
  • Analytische en technische vaardigheden
  • Toegankelijkheid van data
  • Crossfunctionele teams
  • Geïntegreerde cloudsystemen

Het komt erop neer dat agility, het vermogen om snel en productief te reageren in een veranderende wereld, niet langer een 'nice to have' is, maar een 'must have', voor iedereen.