Hero Background Image

Door Steve Dunne, Workday Staff Writer

Internationaal onderzoek: Medium enterprises zoeken naar flexibelere processen voor performance management

Om bij te blijven met concurrenten en het evoluerende talentlandschap, werken middelgrote bedrijven wereldwijd aan hun strategie voor employee performance management. Dit heeft een goede reden: In het internationale onderzoek 'Employee Performance Management Needs A Promotion', uitgevoerd door Forrester Consulting namens Workday, stelde 60% van de respondenten uit middelgrote bedrijven zich zorgen te maken over het feit dat ze achterlopen op het gebied van employee performance management.

Uit het onderzoek, waarin meer dan 600 employee-performance decision makers uit 14 landen verspreid over Noord-Amerika, Europa, Azië en Oceanië werden ondervraagd, blijkt ook dat traditionele, periodieke performance reviews plaats maken voor meer continue en betrokken methoden.

Vier op de vijf respondenten (82%) zijn de performance management-processen in hun bedrijf aan het herzien en zijn het erover eens dat ze flexibelere processen nodig hebben om bij te blijven met zakelijke en technologische ontwikkelingen. Voor middelgrote bedrijven is het aantrekken, behouden en ontwikkelen van werknemers van vitaal belang voor succes. Veel bedrijven beschouwen performance management echter als kostenpost in plaats van een strategische investering waar ze op de lange termijn de vruchten van plukken.

Jaarlijkse performance reviews hebben geringe waarde

Volgens het rapport Global Human Capital Trends van Deloitte zijn 70% van de bedrijven bezig met het herzien van hun HR-processen voor performance management, maar uit de Forrester-survey blijkt dat er voor middelgrote bedrijven nog werk aan de winkel is.Forrester ontdekte dat bijna twee derde van de middelgrote bedrijven (64%) nog steeds jaarlijkse of halfjaarlijkse performance reviews uitvoert. Zo vindt een derde van de respondenten (33%) dat werknemers en managers niet genoeg waarde uit het proces halen in vergelijking met de tijd die ze erin steken, en 32% vindt dat hun huidige processen te tijdrovend zijn.

Hoewel continue coaching bijdraagt aan het succes van werknemers, prestatieproblemen in realtime aanpakt en de administratieve processen van periodieke reviews stroomlijnt denkt 36% van de respondenten dat de managers in hun bedrijf niet over de juiste vaardigheden voor coaching en employee development beschikken.

'Peer Fear' motiveert medium enterprises concurrerend te blijven

Zestig procent van de middelgrote bedrijven is bang achter te lopen op het gebied van employee performance management. Maar welke specifieke doelstellingen drijven deze ontwikkeling? 44% van de besluitvormers in middelgrote bedrijven zegt dat ze employee performance beter moeten koppelen aan meetbare bedrijfsdoelstellingen, en 46% is van mening dat verbeteringen in performance management positief bijdraagt aan het behoud van medewerkers.

De juiste visie op performance management realiseren vraagt om de juiste technologie en een cultuuromslag

Evoluties op het gebied van technologie zijn van cruciaal belang voor de introductie van continuous performance management (CPM). Drie van de vier middelgrote bedrijven geven in het onderzoek aan dat ze op zoek zijn naar technologieën die analytics bieden over team- en bedrijfsprestaties. Ondertussen stelt 74% dat integratie met learning, opvolgingsplanning en loopbaanontwikkelingssystemen, evenals het vermogen om managers te voorzien van contextuele begeleiding voor betere coaching (73%), ook gewenste eigenschappen van performance management-technologie zijn.

Hoewel technologie een belangrijke enabler is, heeft het onderzoek ook het belang van een cultuuromslag voor middelgrote bedrijven aan het licht gebracht. Bijna de helft van de respondenten was van mening dat het definiëren van een prestatiegerichte filosofie en dito doelstellingen een van de belangrijkste eerste stappen is om hun processen te ontwikkelen.

Een andere belangrijke stap (volgens 44%) is het ontwikkelen van betere coachingvaardigheden bij managers. Om werknemers te motiveren voor nieuwe processen pleit 38% voor het opzetten van sterkere beloningsprogramma's. Besluitvormers begrijpen ook dat performance management van invloed is op het hele bedrijf, en 45% onderstreepte het belang van duidelijke en transparante communicatie bij de ontwikkeling van hun performanceprogramma's.

Betere employee engagement, betere customer experiences

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties die hun performance management-processen met succes herzien hier ruimschoots de vruchten van plukken. Van de middelgrote bedrijven die de afgelopen twee jaar in hun performance management-programma's hebben geïnvesteerd rapporteerde 60% betere employee engagement en rapporteerde 53% een hogere werknemersproductiviteit als voordeel van hun inspanningen. Nog interessanter is dat een betere employee experience impact heeft op de customer experience: 42% noemt een betere customer experience het gevolg van verbeteringen in hun performance management.

Meer over deze bevindingen en de surveyresultaten leest u in 'Employee Performance Management Needs A Promotion', een onderzoek uit 2018 uitgevoerd namens Workday door Forrester Consulting.

Lees hoe grote ondernemingen denken over performance management in de derde blog uit deze serie.

Over het Forrester onderzoek 'Employee Performance Management Needs a Promotion

In december 2017 gaf Workday Forrester Consulting opdracht verschillende benaderingen van performance management in medium en large enterprises (respectievelijk 500 tot 3.499 werknemers en > 3.500 werknemers) te evalueren en een manier te vinden waarop organisaties effectiever kunnen worden door werknemers centraal te stellen. Forrester hield hiertoe een online survey onder 600 respondenten en vijf interviews met employee performance decision makers uit 14 landen verspreid over Noord-Amerika, Europa, Azië en Oceanië.