Hero Background Image

Global Finance Leader Study: Optimaliseer de kracht van advanced analytics door het combineren van financedata met andere bronnen

Veel data betekent niet automatisch veel inzicht. Strategisch en nuttig data-driven inzicht vraagt om effectieve, geavanceerde analytics. Met de woorden van Rick Rodick, CFO van TELUS International: "Mijn grootste zorg is dat wat we niet weten. Zelfs als u toegang heeft tot de juiste data, kunt u verkeerde beslissingen nemen als u die data niet goed begrijpt."

Geavanceerde data-analytics transformeren de financefunctie in verschillende opzichten. Denk aan het mogelijk maken van continue monitoring, het vergroten van de nauwkeurigheid van forecasting en het verbeteren van de besluitvorming.

Maar in de praktijk maken niet alle financefuncties optimaal gebruik van data-analytics. Waar zijn er mogelijkheden voor CFO's om deze capaciteit effectiever te gebruiken en welke barrières weerhouden CFO's ervan om analytics op een waardevolle manier te adopteren?

Ruimte voor verbetering

Vanuit een internationaal perspectief is het duidelijk de adoptie van data-analytics door de financefunctie om verbetering vraagt. Ons internationale onderzoek 'Finance Redefined', waarin de opvattingen van meer dan 670 CFO's en senior finance leaders werden gepeild, toonde aan dat slechts een klein deel van de CFO's 'uitgebreid' gebruikmaakt van geavanceerde analytics op de belangrijkste gebieden van finance. Met 'geavanceerde' analytics bedoelen we complexe benaderingen en tools die diepere inzichten opleveren, aanbevelingen genereren en gebruikmaken van voorspellende technieken.

Uit de survey is gebleken dat financial reporting het gebied is waarin CFO's het meest geneigd zijn om gebruik te maken van data-analytics: meer dan een derde gebruikt het voor rapportage (zie de onderstaande tabel 'Bedrijfsprocessen binnen finance waar geavanceerde analytics wordt ingezet').Aan de andere kant van het spectrum stelde slechts een kwart van de respondenten dat ze uitgebreid gebruik van data-analytics om selfservicedata aan business executives te verschaffen.

Bedrijfsprocessen binnen finance waar geavanceerde analytics wordt ingezet (op volgorde van prioriteit)

 1. Financial reporting
 2. Planning, budgettering en forecasting
 3. Kansen voor kostenverlaging identificeren
 4. Risicomanagement
 5. Winstgevendheidsanalyse
 6. Operationele besluitvorming
 7. Concurrentiedreigingen identificeren, bijvoorbeeld van verticale disruptors
 8. Selfservicedata voor business executives

Respondenten gaven aan dat ze wel van plan zijn om in de toekomst meer gebruik te maken van geavanceerde analytics. De verwachtingen zijn echter bescheiden: over drie jaar denkt 39% uitgebreid gebruik te maken van geavanceerde analytics voor risicomanagement, wat nu nog 31% is.

Het probleem met integratie

Als geavanceerde analytics zoveel te bieden heeft, waarom hebben veel CFO's dat potentieel nog niet volledig benut? Op de vraag naar de barrières die de ontwikkeling van data-driven bedrijfsinzichten in de weg staan, identificeerden CFO's de uitdagingen bij het integreren van financiële en niet-financiële data als het primaire struikelblok. Op de tweede plaats kwam het probleem van systeeminefficiëntie. Volgens respondenten zorgden systeemproblemen ervoor dat hun finance teams veel tijd kwijt waren aan het verzamelen en afstemmen van data.

De integratie van financiële en niet-financiële data is, naarmate finance executives inzichten willen verwerven uit steeds groter wordende datapools, steeds belangrijker geworden. Door het samenbrengen van financiële en niet-financiële data krijgen CFO's een holistische kijk op de business en profiteren ze van betere operationele inzichten. Niet-financiële data omvat bijvoorbeeld informatie over klanten, verkooppunten of verzekeringsclaims. Of meteorologische data, wat zeer relevant is binnen sectoren waar de vraag positief of negatief wordt beïnvloed door het weer, zoals retail en hospitality.

"Veel bedrijven proberen data op verschillende manieren te gebruiken," zegt Naved Qureshi van IBM. "Finance gebruikt van oudsher haar eigen financedata, maar maakt in toenemende mate gebruik van andere databronnen uit het bedrijf, en van ongestructureerde, externe databronnen."

Deze aanpak kan aanzienlijke voordelen opleveren. Onderzoek van FSN over 'The Future of Planning, Budgeting, and Forecasting' (in samenwerking met Workday) wees uit dat CFO's en senior executives die beter gebruikmaken van niet-financiële data profiteren van snellere en nauwkeurigere forecasting. Zij kunnen effectiever reageren op veranderingen in de markt dan degenen bij wie dit niet is toegenomen. Bij professionals die effectief gebruikmaken van niet-financiële data is het tweemaal zo waarschijnlijk dat ze voorbij een forecasthorizon van 12 maanden kunnen kijken.

Maar hoewel deze aanpak veel voordelen biedt, verloopt de integratie van de traditionelere financiële data met andere databronnen niet probleemloos. Niet-financiële data is vaak niet (of slechts gedeeltelijk) gestructureerd vergeleken met de zeer gestructureerde financedata. Het is dus mogelijk dat dit soort data eerst moeten worden verwerkt voordat het goed kan worden geïntegreerd.

Ook het simpelweg verkrijgen van de benodigde data is soms een uitdaging. Organisatiesilo's zorgen ervoor CFO's effectief moeten communiceren met verschillende onderdelen van de business om toegang te krijgen tot niet-financiële data, die zich vaak in verschillende systemen bevindt. Daarnaast is belangrijk om vast te stellen welke wettelijke beperkingen van toepassing zijn op bepaalde databronnen, zoals klantinformatie.

CFO's zullen bepaalde uitdagingen moeten overwinnen als ze het meeste uit de data willen halen, van het overtuigen van de business dat toegang tot hun data het bedrijf ten goede zal komen tot het aanpakken van technische integratieproblemen.

Datademocratisering

Een andere opmerkelijke bevinding uit ons onderzoek was dat slechts een kwart van de financeteams op grote schaal gebruikmaakt van selfservicedata voor business leaders. CFO's zonder focus op dit gebied missen wellicht een kans, aangezien het concept van datademocratisering de afgelopen jaren aan kracht heeft gewonnen. Door de hele organisatie, op grote schaal, te laten beschikken over data hebben individuen eenvoudig toegang tot de informatie die ze nodig hebben, zodat ze nauwkeurigere beslissingen kunnen nemen. Dit is een krachtig instrument om verschillende delen van de organisatie te engageren en hen aan te moedigen om actief deel te nemen aan strategische initiatieven.

In de context van finance bieden datademocratisering en de adoptie van selfservice-analytics business leaders in de hele organisatie meer mogelijkheden. Door deze aanpak stellen CFO's hun peers in staat om verschillende datasets te combineren voor het nemen van betere beslissingen die de bottom line beïnvloeden.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de financeteams op al van deze mogelijkheden gebruikmaakt, waren er aanzienlijke verschillen tussen de vertegenwoordigde branches. Zo bevestigde 41% van de finance leaders binnen investment management dat ze uitgebreid gebruikmaken van selfservice-analytics. En hoewel er ook onder verzekeraars een relatief hoge respons is, blijven andere branches achter:

 • Investment management: 41 procent
 • Verzekeraars: 40 procent
 • Softwareontwikkeling: 28 procent
 • Gezondheidszorg: 26 procent
 • Hospitality: 24 procent
 • Retail: 24 procent

Rodick van TELUS International is een finance executive die gelooft dat selfservice-analytics de snelheid en effectiviteit van de besluitvorming transformeren. Zo werkt zijn team aan een selfservice scorecard voor het executive team. "De informatie zal binnen handbereik zijn en vragen om meer onderzoek," legt hij uit. "Dus als iemand iets ongewoons ziet in de KPI's, kan hij of zij finance vragen om dit uit te zoeken, voor zover wij dit nog niet aan het doen zijn. Maar het idee is dat een deel van de data onmiddellijk voorhanden is."

 

De volledige resultaten van het internationale onderzoek 'Finance Redefined' leest u  hier.

Over de Workday Global Finance Leader Survey

Tussen september 2017 en januari 2018 werden meer dan 670 finance leaders ondervraagd uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika en uit 10 verschillende branches. Meer dan een derde van de ondervraagden (38 procent) werkte bij een organisatie met een omzet van > 1 miljard dollar per jaar, 35 procent bij organisaties met een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar en 27 procent tussen 250 miljoen en 500 miljoen dollar. Meer dan een derde van de ondervraagden had de functie van Chief Financial Officer (CFO), Finance Director of Chief Accounting Officer/Controller. De resterende ondervraagden zijn personen in senior financerollen, zoals Head of Financial Planning & Analysis of VP Financial Operations.