Hero Background Image

19 september 2018 door Steve Dunne over Finance

Global Finance Leader Study: Europese CFO's delen hun prioriteiten

Workday heeft onlangs zijn internationale studie 'Finance Redefined' gepubliceerd, uitgevoerd door Longitude. Meer dan 670 finance executives uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika is gevraagd naar hun visie op de toekomst van de financefunctie en finance leadership.

Op basis van onze onderzoeksbevindingen hebben we vier prioriteiten geïdentificeerd die een aanzienlijke impact hebben op de toekomst van finance en haar vermogen de business te ondersteunen: veerkracht, intelligentie, leadership en talent. We concentreren ons in dit artikel op de antwoorden van CFO's uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waarbij we analyseren hoe hun meningen overeenkomen met die van hun collega's in andere delen van de wereld.

Veerkracht

In overeenstemming met de internationale resultaten noemden finance executives in Duitsland, Frankrijk en de UK de toenemende regulerende wetgeving en de snelheid van technologisch verandering/digitale disruptie als hun twee grootste zorgen. In Frankrijk en de UK scoorde ook cyberbeveiliging hoog, terwijl Duitse executives zich ook zorgen maakten over politieke risico's en onzekerheid. Volgens de studie zijn de zorgen van de Duitse CFO's mogelijk een afspiegeling van onzekerheid over wie het land op de lange termijn zal regeren, nu Angela Merkel aan haar vierde, en mogelijk laatste, termijn als kanselier begint (ten tijde van het onderzoek had Angela Merkel nog niet aangeven afscheid te willen nemen).

Wat betreft het verbeteren van risicomanagement was het duidelijk dat systemen en data hier de grootste hindernissen vormen:

  • In Duitsland en de UK noemden finance executives een gebrek aan systemen en technologie om het auditproces te vereenvoudigen als belangrijkste barrière.
  • In Frankrijk waren CFO's vooral bezorgd over het feit dat hun organisatie niet over de data en informatie beschikt om risico's aan het licht te brengen.

Intelligentie

Wat betreft de inzet van geavanceerde data analytics is voor CFO's in al deze drie landen werk aan de winkel. Toen we de respondenten vroegen of zij uitgebreid gebruikmaakten van geavanceerde analytics voor planning, budgettering en forecasting, gaf minder dan de helft van de Britse en Duitse CFO's aan dit te doen (beide 43%). Voor de Franse respondenten steeg dit percentage naar 50%. Dit is wel beter dan het internationale gemiddelde, waar slechts 39% van de finance leaders uitgebreid gebruikt maakt van analytics op dit gebied.

Vele finance teams werken nog steeds met aparte systemen en spenderen veel tijd aan het verzamelen en afstemmen van data in plaats van deze te analyseren.

Wanneer het op het uitgebreide gebruik van geavanceerde analytics voor financiële verslaglegging aankomt, is het beeld gemengd. Frankrijk en Duitsland zitten met respectievelijk 54% en 50% ruim boven het internationale gemiddelde van 40%. Het Verenigd Koninkrijk loopt echter achterop met 38%.

Wat houdt finance executives tegen? Internationale respondenten zeiden dat ze de integratie van financiële en niet-financiële data als hun grootste uitdaging zagen, op de voet gevolgd door systeeminefficiëntie. Er was hier een duidelijk verschil tussen Europa en Noord-Amerika. Britse en Duitse CFO's noemen zorgen over dataprivacy als een enorme barrière in de ontwikkeling van data-driven business insights. In de VS baart dit minder zorgen.

Niet-financiële informatie is vaak niet of gedeeltelijk gestructureerd vergeleken met financiële informatie. Dit betekent dat het meer werk kost om data uit andere bronnen dan die van finance te ontsluiten. Bovenop deze uitdagingen op het gebied van datatransformatie werken veel finance teams nog met aparte systemen en spenderen ze veel tijd aan het verzamelen en afstemmen van data in plaats van het analyseren.

Leadership

CEO's kijken naar finance om data-driven besluitvorming in hun organisaties te stimuleren. Dit betekent dat samenwerking binnen de hele C-suite essentieel is. Surveyresultaten tonen een tweedeling op dit gebied: Internationaal zegt slechts een derde van de finance leaders dat de samenwerking met de belangrijkste C-suite peers optimaal verloopt.

In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, lijkt de relatie tussen CFO's en CIO's van bijzonder belang voor digitale innovatie. Wij ontdekten dat 75% of meer van de CFO's in Frankrijk, Duitsland en de UK het ermee eens zijn dat CFO's en CIO's moeten samenwerken om technologische innovatie binnen hun organisaties te stimuleren.

Ze zien zich echter geconfronteerd met flinke uitdagingen. We ontdekten dat 65% van de finance leaders wereldwijd zegt dat effectieve samenwerking tussen CIO's en CFO's wordt beperkt door het feit dat IT en finance niet dezelfde terminologie of hetzelfde jargon gebruiken. Anders gezegd, ze spreken niet dezelfde taal. Dit probleem met taal en terminologie wordt als significant beschouwd in Frankrijk (65%) en Duitsland (66%). Hoewel het een minder groot probleem is in de UK, bleek uit ons onderzoek toch dat meer dan de helft (52%) van de respondenten dit als een grote barrière beschouwt.

Ze zien zich echter geconfronteerd met flinke uitdagingen. We ontdekten dat 65% van de finance leaders wereldwijd zegt dat effectieve samenwerking tussen CIO's en CFO's wordt beperkt door het feit dat IT en finance niet dezelfde terminologie of hetzelfde jargon gebruiken. Anders gezegd, ze spreken niet dezelfde taal. Dit probleem met taal en terminologie wordt als significant beschouwd in Frankrijk (65%) en Duitsland (66%). Hoewel het een minder groot probleem is in de UK, bleek uit ons onderzoek toch dat meer dan de helft (52%) van de respondenten dit als een grote barrière beschouwt.

In Europa staan de huidige prioriteiten, zoals omgaan met veranderingen in accountingstandaarden of compliance, evenals een gebrek aan mensen en vaardigheden, in de weg van verbeterde prestaties en innovatie in finance. In Frankrijk wordt transformatie verder beperkt door budgettaire beperkingen.

Talent

Hoewel data en nieuwe technologieën kansen bieden om efficiëntie te verbeteren en diepere inzichten te verwerven, blijkt uit de surveyresultaten dat finance leaders moeite hebben om de skills en het talent te vinden om dit effectief te benutten. Respondenten uit zowel grote als middelgrote bedrijven gaven in de survey aan dat een gebrek aan relevante skills binnen finance de belangrijkste barrière was voor innovatie en prestatieverbetering.

Europese finance executives wezen op een aantal expertisegebieden die essentieel zijn voor de financefunctie van de toekomst. In Europa is de vraag naar data scientists het grootst, gevolgd door statistici en databeveiligingsprofessionals. Deze rollen zijn belangrijk om finance in staat te stellen geavanceerde, predictive analytics voor de organisaties te produceren.

Finance executives proberen deze skills op het gebied van digital en analytics op te bouwen via training en development.

Het vinden van deze skills is zeer belangrijk voor finance executives. Meer dan driekwart (79%) van de Franse finance executives zegt dat ze te maken hebben met zware concurrentie om de beste talenten op het gebied van digital & analytics te werven. Dit is ook een belangrijk probleem in Duitsland (71%) en de UK(69%).

Finance executives zeggen dat ze deze hiaten in hun huidige team proberen op te vullen via training en development, om zo digitale- en analyticsvaardigheden op te bouwen. Wat betreft de focus op het vlak van development, de Franse en Duitse CFO's concentreren zich op het maximaliseren van hun bestaande systemen. De UK week hierbij af van de Europese en internationale respondenten door de nadruk te leggen op online en mobile learning (54%).

Voor meer informatie over deze bevindingen en alle surveyresultaten, leest u de studie 'Finance Redefined'.

Over de Workday Global Finance Leader Survey

Tussen september 2017 en januari 2018 werden meer dan 670 finance leaders ondervraagd uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika en uit 10 verschillende branches. Meer dan een derde van de ondervraagden (38 procent) werkte bij een organisatie met een omzet van > 1 miljard dollar per jaar, 35 procent bij organisaties met een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar en 27 procent tussen 250 miljoen en 500 miljoen dollar. Meer dan een derde van de ondervraagden had de functie van Chief Financial Officer (CFO), Finance Director of Chief Accounting Officer/Controller. De resterende ondervraagden zijn personen in senior financerollen, zoals Head of Financial Planning & Analysis of VP Financial Operations.