Hero Background Image

Global Finance Leader Study: Vaardigheden op het gebied van datascience belangrijkste opkomende expertise voor het finance team van de toekomst

Technologie transformeert de manier van werken. Dit maakt dat finance executives het begrip 'financetalent' opnieuw moeten definiëren. Succesvolle financiële professionals zullen in de toekomst skills nodig hebben die vandaag nog niet gebruikelijk zijn. Om welke vaardigheden vraagt de toekomstige financefunctie?

Ons internationale onderzoek 'Finance Redefined', waarin de opvattingen van meer dan 670 CFO's en senior finance leaders werden gepeild, wees op data-analytics als belangrijkste driver van talentbehoeften. Volgens de survey is datascience de belangrijkste opkomende rol voor de toekomstige financefunctie in Europa, Noord-Amerika, Azië en Oceanië, waarbij statistici en databeveiligingsprofessionals als tweede en derde worden genoemd. De respondenten noemden roboticists (d.w.z. mensen die verantwoordelijk zijn voor finance automation) als de minst belangrijke opkomende rol:

  1. Datascientists
  2. Statistici
  3. Databeveiligingsprofessionals
  4. IT-specialisten
  5. Gedragswetenschappers
  6. Systeemspecialisten
  7. Roboticists

Toekomstige financerollen

Data scientist. Voert statistische analyses uit op grote hoeveelheden complexe data om inzicht te verkrijgen, kansen te identificeren en besluitvorming te ondersteunen.

Gedragswetenschapper. Analyse om beter inzicht te krijgen in hoe mensen reageren in bepaalde situaties, waaronder het modelleren van veranderingen in het gedrag van klanten en concurrenten.

Roboticist. Ontwerpt, bouwt en programmeert software die financetaken automatiseert, waaronder robotic process automation.

Data-analyse nodig

Zowel gevestigde als opkomende technologieën transformeren de financefunctie. Cloud computing kan de kosten verlagen, de productiviteit verbeteren en de efficiëntie verhogen. Artificial intelligence en blockchain bieden realtime data-analytics en helpen bij het stroomlijnen van processen zoals reconciliations.

"Bedrijven zijn op zoek naar manieren om data op verschillende manieren te gebruiken en nieuwe bedrijfsmodellen op te zetten," zegt Naved Qureshi, associate partner, finance transformation bij IBM. "Finance moet de overstap maken naar een snellere en meer digitaal georiënteerde dienstverlening om de business te ondersteunen."

Maar het kunnen beschikken over de juiste technologieën alleen is onvoldoende. Finance executives moeten ook over de juiste talent beschikken om de technologie effectief te gebruiken.

Naarmate finance zich verder ontwikkelt als business partner, neemt de behoefte aan vaardigheden op het gebied van data-analyse toe, wat resulteert in nieuwe rollen binnen de financefunctie. Volgens het Accenture-rapport 'Meet the Finance 2020 workforce' zal de traditionele financefunctie evolueren waardoor nieuwe rollen zoals datascientists, scenarioplanners, market makers en sociale/gedragswetenschappers belangrijker worden. Een onderzoek van EY, 'Is the future of finance new technology or new people?', benadrukte de essentiële skills voor het toekomstige finance team: 57% van de respondenten stelde dat vaardigheden op het gebied van predictive en prescriptive analytics van cruciaal belang zijn voor de toekomst, terwijl 55% het ontwikkelen van digitale technologische vaardigheden op gebieden als mobiliteit, cloud en SaaS opmerkte.

"Het wordt steeds belangrijker om te beschikken over skills op het gebied datascience, of in ieder geval een algemeen begrip hiervan," zegt Qureshi. "Als je cognitieve automatisering gaat gebruiken voor predictive analytics, heb je binnen de organisatie statistische vaardigheden nodig om de data te interpreteren."

Sommige financeteams zetten al stappen in deze richting. Lena Shishkina, head of finance, EMEA en APJ bij Workday, zegt dat ze het belang van financiële data inzag toen ze bij het bedrijf kwam werken en heeft een groep genaamd 'Data Science and Management' opgezet. Ze vertelt dat een collega die in finance is getraind heeft besloten om een masteropleiding in datascience te volgen.

Finance executives focussen ook op het ontwikkelen van deze vaardigheden in hun huidige teams. "Ik kan ervoor kiezen een data scientist te recruiten," zegt Rick Rodick, CFO van TELUS International. „Maar, ik kijk liever eerst naar mijn bestaande finance team om te zien wat ze kunnen doen met betere tools, om daarna eventueel te bekijken wat de toegevoegde waarde van een data scientist is."

Deze veranderingen in finance gaan gepaard met een algemenere verbreding van digitale vaardigheden in de hele organisatie, volgens Bill Briggs, CTO bij Deloitte. "We vertellen de technologen al decennialang dat ze bedrijfsmatiger moeten denken en de taal van de business moeten spreken," zegt hij. "En nu zien we een interessante verschuiving waarbij de business juist technologischer onderlegd moet worden."

De robots komen eraan

Volgens het onderzoek 'Finance Redefined' rapporteerden de ondervraagden dat de rol van roboticists binnen finance nog niet zo belangrijk is. Dit zal waarschijnlijk veranderen naarmate technologieën zoals artificial intelligence en robotic process automation (RPA) verder evolueren.

"Veel mensen hebben het over RPA vanuit het oogpunt van efficiëntie. Slechts weinigen verkennen op dit moment de mogelijkheden van artificial intelligence op gebieden als FP&A en tijdige forecast warnings," zegt Qureshi. Hij merkt op dat RPA handmatig werk met 70% kan verminderen, terwijl artificial intelligence 15 tot 20% aan productiviteitswinst kan genereren. Hij voegt er echter aan toe dat de echte businesscase niet ligt in productiviteit, maar in het nemen van betere beslissingen.

RPA en artificial intelligence kunnen tijd vrijmaken voor finance teams om meer werk met toegevoegde waarde te doen. Accenture's 'Death by digital' voorspelt dat in 2020 robotica 40% van het transactionele boekhoudwerk zal automatiseren of elimineren, waardoor financeteams meer tijd kunnen besteden aan beslissingsondersteuning, voorspellende analytics en performance management.

Voorbereiden op talentbehoeften

Hoe moeten finance executives zich voorbereiden op deze veranderende behoefte aan talent?Volgens Rob Dicks, financial services industry leader for Human Capital bij Deloitte, gaat het erom nieuwe en opkomende vaardigheden in balans te brengen met traditionelere functies in finance. "Het komt vaak voor dat klanten naar de financefunctie kijken en het gevoel hebben dat ze meer van alles nodig hebben: meer analytics, meer data scientists, meer mensen die nadenken over het programmeren van bots," zegt hij. "Maar ze erkennen ook dat ze nog steeds hun belastingrapportage moeten doen, dus het is belangrijk om de behoefte aan alle financiële vaardigheden en expertise in evenwicht te brengen."

Wanneer het aankomt op het voorspellen van de toekomstige talentbehoefte moeten finance executives afwegingen maken op subfunctioneel niveau, zoals crediteuren, debiteuren, belasting en investor relations, zegt Dicks. "Veel functies op de crediteurenafdeling omvatten enorm veel verwerking en repetitive taken,” zegt hij. "Dus dat is een gebied waar RPA, cognitive en machine learning het verschil kunnen maken. Als je specifiek naar bepaalde gebieden binnen finance kijkt zal blijken dat het niet nodig is om over meer van alles te beschikken."

Last but not least, het is belangrijk om met bestaande medewerkers te praten over de toekomst.

"We moeten open zijn over de invloed van technologische ontwikkelingen op het team," zegt Robynne Sisco, CFO bij Workday. "Sommige finance professionals zijn misschien bezorgd dat automatisering ze vervangbaar zal maken. CFO's moeten strategieën aansturen die het teamleden heel duidelijk maken dat hun rollen niet zullen verdwijnen wanneer de administratieve onderdelen van hun functie worden geautomatiseerd. In plaats daarvan zullen ze ander, interessanter werk krijgen dat hen zal helpen te ontwikkelen en scherp te blijven."

 

De volledige resultaten van het internationale onderzoek 'Finance Redefined' leest u hier

Over de Workday Global Finance Leader Survey

Tussen september 2017 en januari 2018 werden meer dan 670 finance leaders ondervraagd uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Zuid-Afrika en uit 10 verschillende branches. Meer dan een derde van de ondervraagden (38 procent) werkte bij een organisatie met een omzet van > 1 miljard dollar per jaar, 35 procent bij organisaties met een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar en 27 procent tussen 250 miljoen en 500 miljoen dollar. Meer dan een derde van de ondervraagden had de functie van Chief Financial Officer (CFO), Finance Director of Chief Accounting Officer/Controller. De resterende ondervraagden zijn personen in senior financerollen, zoals Head of Financial Planning & Analysis of VP Financial Operations.