Hero Background Image

Internationaal onderzoek: Doen financiële dienstverleners genoeg aan organisatorische agility?

Er bestaat geen twijfel dat financiële dienstverleners ook in het digitale tijdperk succesvol willen zijn. De wereldwijde pandemie heeft op grimmige manier duidelijk gemaakt dat men veranderingen in het bedrijf moet kunnen doorvoeren op het moment dat dit nodig is. Het is geen gebrek aan motivatie wat financiële dienstverleners ervan weerhoudt om organisatorische agility te bereiken. Het probleem ligt in de aanwezigheid van verouderde technologie en de bureaucratische cultuur. Financiële dienstverleners die agility integreren in de bedrijfsvoering, van het planningsproces tot de besluitvormingsstructuur en meer, hebben de toekomst.

Dat is een van de bevindingen voor de financiële sector in ons internationale onderzoek onder 998 executives: Schaalbare agility: de sleutel tot digitale groei. De meerderheid erkent dat het stimuleren van digitale groei fundamenteel is voor succes op de lange termijn. Zo vonden we een sterk verband tussen digitale omzetgroei en organisatorische agility.

We hebben vijf belangrijke voorwaarden geïdentificeerd die van cruciaal belang zijn voor organisatorische agility. Vervolgens hebben we de respondenten ingedeeld in categorieën op basis van de mate waarin ze de dit in de praktijk omzetten: 'leaders' (15% van de respondenten) pasten alle voorwaarden efficiënt toe, 'aspirers' (30% van de respondenten) vier van de vijf voorwaarden en 'laggards' (55%) drie of minder voorwaarden.

Dit zijn de vijf voorwaarden voor organisatorische agility:

  • Continue planning. Continue en realtime planning geeft organisaties de benodigde snelheid, agility en dynamiek om met succes te innoveren.
  • Vloeiende structuren en processen. Leidende organisaties bouwen vloeiende organisatiestructuren en -processen. Bijna de helft claimt te beschikken over de mogelijkheid om mensen snel daar in te zetten waar hun vaardigheden nodig zijn.
  • Bouwen aan de workforce van de toekomst. Leaders hebben vaker dan laggards plannen om de meerderheid van hun werknemers bij te scholen en om specifieke initiatieven te introduceren die bijdragen aan het employee engagement.
  • Geïnformeerde en inzichtvolle besluitvorming. Bij 80% van de organisaties in de leaderscategorie hebben alle werknemers toegang tot tijdige en relevante data om de juiste beslissingen te nemen.
  • Meten en bijsturen. Leaders hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van tools en metrics om de resultaten van digitale innovaties te meten. Dit geeft hun een 'fail fast'-mentaliteit: 94 procent zegt in staat te zijn om snel weg te sturen van mislukte projecten.

Ons onderzoek toont ook verschillen in organisatorische agility in verschillende branches. In de financiële dienstverlening (zie infographic hier) was het percentage leaders, aspirers en laggards vergelijkbaar met de onderverdeling in het totale onderzoek: 14% werd geïdentificeerd als leader, 28% als aspirer en 58% als laggard.

agile leaders

Andere opvallende bevindingen met betrekking tot hoe de leaders in de financiële dienstverlening agility in hun organisaties stimuleren, zijn:

  • Meer inkomsten uit digitale stromen. Meer dan de helft van de financiële dienstverleners verwacht dat over drie jaar meer dan 50% van hun omzet digitaal zal zijn. Dit onderzoek is eind 2019 uitgevoerd en daarom is de kans groot dat dit aantal nu hoger ligt, aangezien de pandemie de focus op digitale omzet zal versnellen.
  • De digitale strategie ontwikkelt zich steeds verder. Eenenzeventig procent zegt dat hun benadering van voor het bepalen van een strategie voor groei door middel van digitale innovatie voortdurend in ontwikkeling is.
  • Hoge mate van responsiviteit. Drieënzestig procent zegt dat ze snel mensen kunnen inzetten op gebieden waar hun vaardigheden nodig zijn om van nieuwe kansen te profiteren wanneer ze zich voordoen.
  • Carrièregroei door bijscholing. Vijfenzeventig procent van de leiders in de financiële sector zegt dat werknemers worden aangemoedigd om te groeien door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
  • Toegang tot digitale tools. Vijfenzeventig procent zegt dat hun bedrijf over de tools beschikt om de prestaties van nieuwe digitale producten en servicelijnen te meten.

 

Financiële dienstverleners noemen verouderde technologie en een bureaucratische cultuur de belangrijkste barrières voor organisatorische agility.

 

Barrières voor het realiseren van organisatorische agility

Deze bevindingen tonen aan dat financiële dienstverleners het gedrag omarmen dat nodig is om organisatorische agility te realiseren. Uit ons onderzoek blijkt echter ook dat bedrijven worstelen met een aantal van de belangrijkste voorwaarden.

Organisaties moeten bijvoorbeeld dynamisch kunnen plannen om snel in te spelen op veranderende marktomstandigheden en op mogelijke bedreigingen. Maar sommige financiële dienstverleners hebben moeite om dit te realiseren als gevolg van inflexibele legacytechnologieën (wat aansluit bij wat we hebben gezien uit andere onderzoeken), de bureaucratische organisatiecultuur en een gebrek aan relevante werknemervaardigheden.

Agile structuren en processen zijn belangrijke aspecten van organisatorische agility. Toch noemen bedrijven in financiële dienstverlening legacytechnologie en een bureaucratische cultuur als voornaamste barrières voor dit doel. Het gebrek aan inzicht in data en markintelligentie werd ook genoemd als obstakel.

Een andere uitdaging voor het bereiken van organisatorische agility is het gebrek aan prestatie-indicatoren (KPI's) die het digitale tijdperk weerspiegelen, zoals genoemd door 56% van de financiële dienstverleners in ons onderzoek.

Toegang tot data om digitale groei te sturen

Datatransparantie voor de hele organisatie is de meest impactvolle verandering die financiële dienstverleners kunnen doorvoeren om organisatorische agility te realiseren. De financiële dienstverleners in ons onderzoek geven toe dat de data, hoewel tot op zekere hoogte toegankelijk, zich vaak in silo's bevindt binnen functionele teams, of dat ze verouderd zijn. Dit komt overeen met de algemene uitkomsten van ons onderzoek.

Maar executives bij financiële dienstverleners erkennen ook dat data de sleutel is tot het ontsluiten van digitale groei: tweederde van de financiële dienstverleners noemen vrije datastromen en gestandaardiseerde processen de twee grootste enablers van gedelegeerde besluitvorming. En twee op de vijf rapporteren noemen volledige toegang tot data in hun organisatie.

Waar het op neerkomt: financiële dienstverleners moeten agility integreren in alles wat nodig is voor het runnen van hun business. Alleen dan zullen meer financiële dienstverleners de organisatorische agility bereiken die ze nodig hebben om te slagen.

Bekijk een overview van 'Schaalbare agility: de sleutel tot digitale groei' of download het volledige rapport.