Hero Background Image

Dit verhaal, geschreven door Leighanne Levensaler, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

Digital disruption is als een perfecte storm. Hoe komt u sterker uit deze storm?

 

"Een halve eeuw geleden was de levensverwachting van een bedrijf in de Fortune 500 ongeveer 75 jaar. Tegenwoordig is het minder dan 15 jaar en dit wordt zelfs nog korter", schreef auteur Peggy Noonan in een artikel over de vraag waarom grote bedrijven verdwijnen. Dit roept misschien verbazing op, maar dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. We leven in een tijd van ongeëvenaarde technologische en zakelijke veranderingen, een tijdperk waarin 50 procent van de bedrijven uit de Fortune 500 uit 2000 niet langer bestaat. Een tijdperk waarin 40 procent van de bedrijven uit de huidige Fortune 500 binnen 10 jaar zal verdwijnen, volgens onderzoekers van Washington University. Wie nemen hun plaats in? Professor Richard Foster van Yale University schat dat 75% van de bedrijven die in 2020 in de Standard & Poor's (S&P) 500-index zullen staan, nog niet zijn opgericht.

Wat is er veranderd? Fusies, overnames en faillissementen hebben de samenstelling van internationale bedrijven zoals we ze nu kennen veranderd. Innovatieve nieuwkomers bedreigen op elke markt het bestaan van gevestigde bedrijven. De digitale revolutie én de veranderende aard van de moderne werknemer zijn twee nauw verweven factoren die verantwoordelijk zijn voor nieuwe machtsverhoudingen in het internationale bedrijfsleven. Dat zijn grote veranderingen voor bedrijven.

Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee betogen in hun boek The Second Machine Age dat technologie de belangrijkste katalysator is voor deze revolutie. Ongeëvenaarde niveaus van innovatie en technologische verbeteringen hebben tot een nieuwe golf van innovaties geleid die veel verder gaat dan het efficiënter werken of het automatiseren van processen.

 

De levensverwachting van een bedrijf in de Fortune 500 is inmiddels minder dan 15 jaar.

 

De ontwikkelingen zullen alleen maar sneller gaan en tot meer innovaties leiden. Klaus Schwab stelt in zijn boek The Fourth Industrial Revolution: "We staan aan de vooravond van een technologische revolutie die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan fundamenteel zal veranderen. De schaal, omvang en complexiteit van deze transformatie hebben we als mensheid nog nooit eerder meegemaakt." Bedrijven kunnen bijna niet meer om deze technologische vooruitgang – ofwel digital disruption – heen.

Van gevestigde marktleiders tot snel groeiende startups; op alle niveaus van het zakenleven zal de impact van digital disruption worden gevoeld. Maar wat bedoelen we eigenlijk met digital disruption? In eenvoudige woorden: digital disruption staat voor de veranderingen die worden veroorzaakt door een aantal langetermijntrends. Zo is de Wet van Moore verantwoordelijk voor hogere rekensnelheden, snellere netwerkwerkverbindingen en goedkopere opslag. Het effect van deze veranderingen is cumulatief, elke successievelijke innovatie bouwt voort op de vorige. Het tempo van de veranderingen komt steeds hoger te liggen. Een korte lijst met de belangrijkste factoren die bedrijven vandaag de dag beïnvloeden, begint met het bovenstaande, aangevuld met cloud computing, big data, mobiliteit, open-sourcesoftware, in-memory computing en de API-economie.

Deze innovaties hebben het speelveld voor zowel multinationals als start-ups radicaal veranderd. James McQuivey van Forrester beschrijft deze transformatie: "De kracht van digital disruption neemt niet alleen barrières weg, ze vaagt ze geheel uit. Dit maakt het de nieuwkomer mogelijk nieuwe ideeën op te pakken... en snel nieuwe klanten te werven, bijna gratis en binnen een paar dagen, in plaats van een paar jaar."

 

Bedrijven die werken met verouderde technologie zullen niet in staat zijn te concurreren met organisaties die de nieuwste technologie gebruiken.

 

Kleinere nieuwkomers op de markt kunnen ontwikkelde markten penetreren met ideeën voor het sneller, beter en goedkoper oplossen van problemen. Dat is ook onze ervaring bij Workday. Bedrijven hoeven niet langer enorme bedragen te investeren in technologie, hun infrastructuur of een groot personeelsbestand om te kunnen concurreren. Door digital disruption ontstaan geheel nieuwe businessmodellen en zijn nieuwe typen producten en services mogelijk. Daarnaast bestaat het huidige personeel uit meerdere generaties en is het mobieler en internationaler dan ooit tevoren.

Meg Whitman, CEO van Hewlett-Packard, zei hierover tijdens de Global Partner Conference van het bedrijf: "We leven in een tijdperk van continue, revolutionaire veranderingen voor bedrijven en overheden, die vragen om nieuwe businessmodellen. Geen enkel bedrijf overleeft zonder zich aan te passen, zonder de flexibiliteit dingen opnieuw te overdenken, te wijzigen en te vernieuwen."

"Sneller, beter en goedkoper" zijn kernelementen van digital disruption. Hieruit volgt dat bedrijven die opereren op basis van verouderde bedrijfsmodellen en technologie competitief achterlopen op de meer agile organisaties die gebruikmaken van de nieuwste technologieën. Ik geloof dat legacytechnologie en een ouderwetse cultuur de gevestigde organisaties hinderen en dat bedrijven uit de 20e eeuw slecht zijn toegerust om het volledige potentieel van hun mensen te benutten.

Nu digitale technologieën de economie steeds verder transformeren, blijken veel bedrijven moeite te hebben met het bepalen van hun digitale strategie en het aanpassen van organisatiestructuren. Zo worden de drempels die bedrijven beletten optimaal te profiteren van nieuwe technologieën, niet geslecht. Toch zijn er ook vele gevestigde bedrijven die tegen dit vermeende onvermogen zich aan te passen weten in te gaan. Zij omhelzen digital disruption, voordat ze erdoor worden overvallen. Zij zullen deze perfecte storm overleven en er beter uitkomen. Omhelst u digital disruption en wordt u diegene die de branche op zijn kop zet, of wacht u tot uw branche op zijn kop gezet wordt? Ik hoor het graag van u.

Lees ook Leighanne Levensaler's tweede en derde blog in de reeks over digital disruption.