Hero Background Image

Digitale transformatie vraagt om nieuwe finance skills

Door Rob Cools, Product Marketing Director bij Workday

De wereld van finance verandert. Wil je als organisatie in de voorhoede blijven meespelen, dan moet finance innoveren, accurater kunnen voorspellen, en inzichten leveren die de business helpen om in te spelen op veranderingen in de markt. Nieuwe technologie helpt finance om strategischer te opereren en een waardevolle, actieve partner van de business te zijn. Maar het vraagt ook om nieuwe vaardigheden op de afdeling finance.

Recent is het rapport Finance Transformation in the Digital Era gepresenteerd. Het is gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), financieel opleider Pluc!, het Finance Transformation Forum en Workday. Voor het onderzoek werden ruim 100 CFO’s en finance professionals uit het hogere kader digitaal bevraagd en namen meer dan 75 CFO’s en senior financials deel aan rondetafelgesprekken, forums en 1-op-1 conversaties. Het onderzoek spitste zich toe op de betrokkenheid van finance bij de digitale strategie van een organisatie, de toegepaste (nieuwe) technologie en de vaardigheden waarover de financiële professional zou moeten beschikken in deze tijd van digitale transformatie.

Behoefte aan analytisch talent

In een eerdere blog ben ik ingegaan op de technologische uitdagingen van de hedendaagse finance organisatie. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat veel teams zich – noodgedwongen - focussen op het oplossen van dagelijkse zaken (‘fixing daily issues’), ook vanwege de beperkingen van hun legacy-systemen en het feit dat veel data versnipperd door de organisatie waart. Behalve technologische beperkingen, zien organisaties ook het vinden en binnenhouden van financiële professionals met de juiste vaardigheden als een van de grootste uitdagingen.

Traditionele boekhoud-skills blijven belangrijk – al kan een gedeelte van het traditionele data-entrywerk prima geautomatiseerd worden - maar er is behoefte aan mensen met analytisch talent. Mensen die cijfers begrijpen, kunnen interpreteren en daar conclusies uit kunnen trekken en op basis daarvan gefundeerde voorspellingen kunnen doen die de business helpt. Zo krijgt finance nog meer waarde voor de business en voor de strategische besluitvorming. Het rapport ziet dat nieuwe vaardigheden enerzijds met nieuwe mensen binnenkomen, anderzijds door bestaande medewerkers worden aangeleerd. De onderzoekers geven als aanbeveling mee dat het verstandig kan zijn om hier een ‘team-based approach’ te kiezen. Dus niet van alle medewerkers alle vaardigheden verwachten, maar ervoor zorgen dat het team gezamenlijk alle benodigde vaardigheden bevat.

Innige samenwerking met de business

De samenwerking tussen finance en de business zal in de toekomst nog inniger worden. Zelf heb ik kunnen constateren dat er een aantal organisaties is waarbij de diverse business-onderdelen een eigen financieel analyticus hebben, die als een soort schakelpunt functioneert tussen finance en de business. Ik zie dat als een goede stap in de ontwikkeling van de positie van finance als discipline met een strategisch belang. Een stap die ook een positief effect heeft op de slagkracht en flexibiliteit van de totale organisatie.

De deelnemers aan het onderzoek denken dat competenties als ‘beheren van technologie en analyseren van data’ (71% vindt dit belangrijk), ‘cross-functional business partner’ (66%) en ‘samenwerken en optrekken met anderen’ (56%) in de komende jaren steeds belangrijker worden. In het rapport wordt het advies gegeven om een structureel opleidingsprogramma voor specifieke finance functies in te stellen. Het is ook verstandig, aldus de onderzoekers, om ervoor te zorgen dat medewerkers door training of werving en selectie beschikken over basisvaardigheden op verschillende gebieden, zowel boekhoudkunde als datavaardigheden, zodat zij elkaar en hun collega’s van de business goed kunnen begrijpen.

Digitale transformatie is alleen succesvol als niet alleen de technologie waarde toevoegt, maar ook de medewerkers over relevante (nieuwe) vaardigheden beschikken. Overigens behoren, ondanks alle dataskills en zakelijke partnerschappen, de juiste financiële en boekhoudkundige vaardigheden ook nog steeds tot de kern van de afdeling.

Het rapport Finance Transformation in the Digital Era van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Pluc!, het Finance Transformation Forum en Workday, is hier op te vragen.