Hero Background Image

Dit verhaal, geschreven door de tekstschrijvers van Workday, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

De 6 prioriteiten voor CEO's

 

Wat vinden CEO’s nou écht belangrijk? Deze cruciale vraag houdt het management van elk bedrijf bezig. We gingen op zoek naar het antwoord door recente CEO-onderzoeken van toonaangevende adviesbureaus te analyseren.

Uit al deze onderzoeken hebben we de zes topprioriteiten van de CEO geïdentificeerd. Zes prioriteiten waar het hele managementteam – van CFO tot CHRO en CIO – een positieve bijdrage aan kan leveren.

In dit artikel zetten wij deze zes prioriteiten voor u op een rij:

Op zoek naar groei

De meeste CEO's hechten veel waarde aan het realiseren van groei. Uit de KPMG Global CEO outlook survey blijkt dat de meerderheid van de respondenten groei belangrijker vindt dan kostenefficiëntie.

Ook uit de IBM Global C-suite Study is gebleken dat CEO's van succesvolle bedrijven zich vooral richten op groei, zoals het introduceren van zoals nieuwe producten of diensten, het vinden van nieuwe businessmodellen en het verbeteren van de klantrelatie. Zij zien innovatie als een belangrijke langetermijnstrategie en willen hun ecosystemen verbreden. Tweederde van de CEO's gaf volgens KPMG aan dat zij de komende drie jaar meer omzet verwachten uit internationale activiteiten.

Terwijl traditionele groeistrategieën nog steeds de boventoon voeren, toont dit onderzoek aan dat niet-organische groeistrategieën steeds populairder worden. Dit is een belangrijke drijfveer voor fusies en overnames. Zo stelt dit KPMG-onderzoek bijvoorbeeld dat bijna de helft van de CEO’s van plan is om in de komende drie jaar minstens één overname te doen. Dit wordt bevestigd door het IBM-onderzoek, dat vermeldt dat tweederde van de ondervraagde CEO's op zoek is naar "nieuwe, onconventionele groeimogelijkheden".

 

Meestal brengt stilstaan meer risico's met zich mee dan het doorvoeren van veranderingen.

 

Risico's durven nemen

CEO's zien een groot gevaar in het willen vasthouden aan de status quo. Ze zijn van mening dat ze meer risico's moeten durven nemen om groei te kunnen realiseren. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat één op de drie CEO's denkt dat hij of zij niet genoeg risico's neemt als het gaat om hun groeistrategieën.

Concurrentiedreigingen van zowel nieuwe partijen in de markt als van bestaande concurrenten dwingen CEO's om meer risico's te nemen, waaronder het vinden van manieren om sneller nieuwe producten, diensten en markten te introduceren. Meestal brengt stilstaan meer risico's met zich mee dan het doorvoeren van veranderingen.

Inspelen op veranderende wet- en regelgeving

Het bijhouden van veranderingen in de regelgeving, zoals bedrijfsbelastingen, milieuvoorschriften en veranderingen op het gebied van financiële verslaglegging is voor CEO's vaak een grote zorg, en heeft daarom een hoge prioriteit. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat wet- en regelgeving het op één na belangrijkste onderwerp is voor CEO's. Op de eerste plaats staat de wereldwijde economische groei.

Uit de 19e Annual Global CEO Survey van PwC blijkt dat overregulatie de grootste zorg is voor 79 procent van de CEO's die aan dit onderzoek hebben meegedaan. In het onderzoek van IBM is overregulatie de derde prioriteit voor CEO's als we kijken naar externe factoren. En het wordt er niet beter op: PwC meldt dat bedrijven voorspellen dat de internationale wet- en regelgeving in de toekomst alleen maar complexer wordt.

 

CEO's denken dat technologische ontwikkelingen op het gebied van cloud, mobile en social de grootste impact zullen hebben op hun bedrijf.

 

Gebruikmaken van technologie

In het onderzoek van IBM geven CEO's aan dat IT een essentieel verschil kan maken, ongeacht de branche waarin ze actief zijn. CEO's denken dat technologische ontwikkelingen op het gebied van cloud, mobile en social de grootste impact zullen hebben op hun bedrijf. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat aandacht voor disruptieve technologie het op twee na belangrijkst is voor CEO's. Hoewel er ook kansen ontstaan, maken CEO's zich zorgen dat door disruptieve technologie van concurrenten bestaande businessmodellen onder druk komen te staan.

Meer dan tweederde van de CEO's die meededen aan het onderzoek van PwC vinden dat zij data en analytics breder moeten inzetten, omdat dit het meeste rendement oplevert. Toch weten CEO's nog steeds niet goed hoe ze met behulp van data en analytics hun resultaten kunnen verbeteren. Velen zijn nog steeds afhankelijk van de informatie van hun teams om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De winnaars in de innovatiestrijd worden volgens PwC de bedrijven die technologie en innovatie optimaal benutten om producten en diensten te leveren die kosteneffectief, functioneel en duurzaam zijn. Technologie is hét middel om nieuwe markten te bereiken, markt- en klantintelligentie te verkrijgen en talent te binden. Om die reden kijken CEO's steeds vaker naar technologische investeringen, in plaats van kostenreducties, om groei te realiseren.

Innovatie nastreven

CEO's vinden dat transformerende innovaties in hun bedrijf hoge prioriteit moet krijgen, met name in omgevingen waarin snel nieuwe partijen kunnen toetreden die de bestaande businessmodellen onder druk zetten.

Uit het onderzoek van IBM blijkt dat 58 procent van de CEO's innovaties willen introduceren die de branche op zijn kop zetten. Ze zijn niet zozeer op zoek naar stapsgewijze verbeteringen. Volgens dit onderzoek zijn pioniers niet bezig met het aanpassen of verbeteren van bestaande producten en diensten. Pioniers willen het bedrijf opnieuw uitvinden. Deze CEO's hechten veel waarde aan flexibiliteit en experimenteren. Zij zijn een mislukking slechts als een stap in het proces.

Transformatie moet breed en op hetzelfde moment in het hele bedrijf worden doorgevoerd. Dit vereist flexibiliteit, de wil te veranderen en het beschouwen van innovatie als kerncompetentie. Met andere woorden: CEO's beschouwen innovatie als een langetermijnstrategie, niet als een oplossing voor de korte termijn.

 

CEO's zijn zich ervan bewust dat cultuur belangrijk is om de juiste mensen aan hun bedrijf te binden.

 

De bedrijfscultuur

Voor CEO's is het vinden van het juiste talent een belangrijke prioriteit. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat 78 procent van de CEO's verwacht dat het personeelsbestand de komende drie jaar zal groeien. Tegelijkertijd vragen ze zich af of ze wel de juiste mensen kunnen vinden, of dat ze juist de of ze huidige teams verder moeten opleiden om via deze route nieuwe talenten te ontwikkelen.

CEO's zijn zich ervan bewust dat cultuur belangrijk is om de juiste mensen aan hun bedrijf te binden. Het KPMG onderzoek stelt: "Alleen door het creëren van doelstellingen waar werknemers zich echt betrokken bij voelen, door het bieden van een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling en groei centraal staat én door het werken aan een positieve bedrijfscultuur, kunnen bedrijven talent aantrekken en behouden. Talenten die vervolgens de innovatieve initiatieven ontplooien die het bedrijf helpt met het bereiken van haar doelstellingen."

De bedrijfscultuur heeft ook invloed op het bedrijfsresultaat. Leveranciers en klanten kijken steeds vaker naar het functioneren van in de bredere sociale context, en maken vaker beslissingen op basis van deze criteria. Zij kijken verder dan traditionele maatstaven als functionaliteit of kosten, stelt KPMG.

Volgende stappen

De focus op deze zes belangrijke prioriteiten – groei, risico, het inspelen op veranderende wet- en regelgeving, technologie, innovatie en de bedrijfscultuur – heeft een enorme impact op iedereen binnen een bedrijf. C-level executives en degenen die aan hen rapporteren moeten de sterke en zwakke punten van een bedrijf onderzoeken en zo kansen identificeren die echt verschil gaan maken. Daarna kunnen zij de benodigde stappen nemen om hun CEO te helpen bij het uitvoeren van deze prioriteiten.

In toekomstige artikelen zullen we dieper duiken in de rol die de CFO, CHRO en CIO spelen bij de focus op deze zes prioriteiten.