Hero Background Image

Klantgerichtheid: wat finance kan doen

Door Rob Cools, Finance Transformation Specialist bij Workday

Ook dit jaar hebben de Universiteit van Amsterdam, Workday, Agium, Finance on a Mission en Finance Transformation Forum weer onderzoek uitgevoerd naar de staat van financetransformatie in Nederland. Voor dit onderzoek werden CFO’s en financeprofessionals uit het hogere kader bevraagd via een survey, rondetafelgesprekken, forums en 1-op-1 conversaties. Dit jaar spitste het onderzoek zich toe op de klantgerichte organisatie. Hoe klantgericht is finance? Is finance in staat om een op maat gemaakte aanpak te leveren om de verschillende afdelingen van de organisatie te ondersteunen? Welke rol speelt technologie in een klantgedreven financefunctie?

Finance heeft grote invloed

In het onderzoek komt onder meer naar voren dat finance veel invloed heeft op het reilen en zeilen van een organisatie. Dit wordt zowel onderkend door finance zelf als door andere afdelingen. Uit het onderzoek blijkt ook dat, naarmate finance meer klantgericht is, er des te meer invloed is op het besluitvormingsproces.

Finance beschouwt haar eigen afdeling als markt- en klantgericht. Een overweldigende meerderheid van de ondervraagde financeprofessionals is het eens met de stelling dat het financiële team een goed beeld heeft van haar klanten - en dat finance een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de klantstrategie van een organisatie.

 

“Als bewaker van de cijfermatige kant van de businesscase, kan finance een solide basis leggen onder verschillende marktscenario's. Finance draagt er zo aan bij dat al in een vroeg stadium middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven, een belangrijke voorwaarde voor succes in de toekomst.”

— Respondent van het onderzoek ‘Finance in a Digital Era’

 

Tijdige, accurate data is essentieel voor klantgerichtheid

Uiteraard zit finance bovenop iedere businesscase. Ze bewaart en bewaakt immers de financiën. Om de businesscase te kunnen beoordelen is het wel van belang dat finance over de juiste informatie beschikt. De periode dat de beslissingen louter afhingen van financiële gegevens ligt daarbij achter ons. Bij steeds meer organisaties wordt additionele informatie, zoals klantgegevens, productinformatie en informatie over niet-financiële KPI's ingezet voor het onderbouwen van beslissingen: onderbuikgevoelens worden vervangen door data.

Het is hierbij essentieel dat de juiste data wordt gebruikt en dat die data tijdig en eenvoudig beschikbaar is. En juist daar zien we nogal wat problemen. Veelal wordt informatie van het ene naar het andere systeem overgeheveld en in sommige gevallen bewerkt om een gewenst inzicht te verkrijgen. Maar: vanaf dat moment wordt er niet meer gerapporteerd over onderliggende, actuele brondata, maar over bewerkte gegevens. Dit geeft niet zelden een scheef beeld van de werkelijkheid. Tevens is de tijdigheid een gevaar. Het overhalen en bewerken van data naar datawarehouses kost immers tijd en capaciteit, waardoor er zelden sprake is van realtime analyses.

Rapporteren en analyseren op basis van brondata

Als er gerapporteerd en geanalyseerd wordt op basis van de brondata komen beide problemen te vervallen. Niet alle financiële systemen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn echter in staat om deze eis in te vullen. En: alle systemen (denk aan het financesysteem, het klantensysteem en het analysesysteem) moeten gebruikmaken van dezelfde technologiebasis én over de mogelijkheid beschikken om informatie in realtime te verwerken, rapporteren en analyseren. Alleen de pure cloud-oplossingen, zoals Workday, kunnen aan deze eisen voldoen.

Het onderzoeksrapport ‘Finance Transformation in the Digital Era’ 2021 is hier op te vragen. Wilt u weten hoe het financesysteem van Workday u vooruit kan helpen, klik dan hier.