Onderzoek van Workday en Deloitte onder CIO's

Progressieve CIO's: de motor achter financetransformatie.

Wat maakt de IT-leiders van vandaag succesvol? Om die vraag te beantwoorden voerden Workday en Deloitte een internationaal onderzoek uit onder meer dan 600 executives.

Bekijk de onderzoeksresultaten en ontdek waarom een sterke samenwerking tussen CIO's en CFO's cruciaal is voor digitale financetransformatie. We laten ook zien hoe progressieve CIO's zich onderscheiden van de rest.

Decoratief

De rol van de moderne CIO wordt steeds breder.

Dashboard 'Claims analytics' met bedragtrend per kanaal, claims per sales-items, eigendomclaims en aanvullende rapporten.
Decoratief
Decoratief

Een sterkere focus op strategie.

Vandaag de dag houden CIO's zich echt niet alleen bezig met IT en databeveiliging. Bijna de helft van de ondervraagde CIO's vindt het belangrijk om meer tijd te investeren in het versterken van de strategische samenwerkingen binnen de organisatie.

Digitale transformatie is cruciaal.

Digitalisering is onmisbaar geworden voor de business — en IT staat hierbij aan het roer. Zo ziet 60% van de CIO's zichzelf als transformatie-evangelist die de organisatie de digitale toekomst in moet leiden.

 

Wendbaarheid is doorslaggevend.

De missie van IT op het gebied van informatiebeveiliging is niet veranderd. Wel zijn CIO's van mening dat wendbaarheid cruciaal is geworden om nieuwe digitale initiatieven te kunnen ondersteunen.

Dashboard 'Claims analytics' met bedragtrend per kanaal, claims per sales-items, eigendomclaims en aanvullende rapporten.

Een sterkere focus op strategie.

Vandaag de dag houden CIO's zich echt niet alleen bezig met IT en databeveiliging. Bijna de helft van de ondervraagde CIO's vindt het belangrijk om meer tijd te investeren in het versterken van de strategische samenwerkingen binnen de organisatie.

Decoratief

Digitale transformatie is cruciaal.

Digitalisering is onmisbaar geworden voor de business — en IT staat hierbij aan het roer. Zo ziet 60% van de CIO's zichzelf als transformatie-evangelist die de organisatie de digitale toekomst in moet leiden.

 

Decoratief

Wendbaarheid is doorslaggevend.

De missie van IT op het gebied van informatiebeveiliging is niet veranderd. Wel zijn CIO's van mening dat wendbaarheid cruciaal is geworden om nieuwe digitale initiatieven te kunnen ondersteunen.

CIO's staan onder druk.

45%

zegt sneller te moeten innoveren

43%

pleit voor meer organisatorische agility

41%

wil de besluitvorming verbeteren met betrouwbare data

23%

stelt dat hun organisatie fouten maakt bij het identificeren van risico's

Progressieve CIO's maken het verschil.

De groep progressieve CIO's binnen het onderzoek (8% van het totaal aantal respondenten) hebben enorme vooruitgang geboekt bij het aanpakken van veranderingen en het aansturen van innovatie. Deze kwaliteiten maken dat ze boven de rest uitstijgen:

Richting geven aan verandering door middel van samenwerking.

Progressieve CIO's hechten veel waarde aan samenwerking om stakeholders geïnformeerd en op één lijn te houden. 83% van deze CIO's stellen dat 'ze hun groeidoelstellingen alleen zullen halen als IT en finance samenwerken'.

De belangrijke rol van data binnen de technologiestrategie erkennen.

Met inzicht in de complexe behoeften van de business leveren progressieve CIO's technologieoplossingen die datagedreven besluitvorming mogelijk maken.

Transformatie op een incrementele manier aanpakken.

Modernisering mag niet ten koste gaan van de normale gang van zaken. Daarom brengt 54% van de progressieve CIO's kosten en innovatie in balans door het geleidelijk uitrollen van een end-to-end-cloudstrategie.

"De rol van de CIO draait om interne afstemming en goede samenwerking met de business. Alleen dan kunnen we risico's minimaliseren. We hebben een duidelijke roadmap en weten welke investeringen prioriteit moeten krijgen."

—Jerzy Janeczko, CIO, Ipsen

Decoratief

Progressieve CIO's zien de dingen anders.

90%

is van mening dat IT meer geïntegreerd is in andere bedrijfslijnen dan voor de pandemie

56%

wil de organisatie bewuster maken over de waarde van transformatie

48%

werkt graag samen met andere afdelingen aan digitale innovatieprojecten

48%

wil een grotere rol vervullen op het gebied van datagovernance

Wilt u een progressieve CIO met impact worden?

Transformeer uw mindset.

De juiste houding is vaak belangrijker dan een specifiek technologie-initiatief. Neem de leiding en geef vorm aan de bedrijfsstrategie en de partnerships, om zo een sterke basis te leggen voor een geslaagde transformatie.

Werk nauw samen met anderen.

Financetransformatie is een teamsport. CIO's kunnen ervoor zorgen dat iedereen op topniveau presteert. Om uw doelen te halen is het van cruciaal belang dat u een nauwe samenwerking aangaat met de CFO.

Focus op wendbaarheid.

Het is niet eenvoudig een transformatiestrategie uit te voeren en tegelijkertijd de dagelijkse operatie draaiende te houden. Het balanceren tussen innovatie en kosten vraagt om een wendbare aanpak van planning en implementatie.

Bereid uw organisatie voor op de toekomst van finance.
Ontdek hoe CIO's wereldwijd op een andere manier naar finance zijn gaan kijken en hoe ze inspelen op verandering.

Bekijk alle onderzoeksresultaten.

Klaar voor een
gesprek?