Financetransformatie ondersteunt continue uitbreiding van wereldleider.

Workday stimuleert verbeterde samenwerking, veelzijdigheid en efficiëntie bij de transformatie van financieel management en planning van internationale groep in milieuservices.

Operations en finance werken nu als één team.

Aanzienlijk verbeterde efficiëntie bij interne audits en toekomstgerichte planning.

De realtime flexibiliteit van het nieuwe systeem helpt de gevolgen van de pandemie te beperken.

De combinatie van transactie- en besluitvormingsdata werkt transformerend.

Het was voor Veolia een enorme uitdaging om effectief management en planning te coördineren voor meer dan 1600 juridische entiteiten verspreid over de hele wereld. Ze besloten om met behulp van Workday te starten met een grootschalige transformatie van financieel management.  Een stap waardoor zowel operations- als financemedewerkers beschikken over betrouwbare realtime data en inzichten om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.  Ook efficiëntie en samenwerking zijn verbeterd door het vereenvoudigen en standaardiseren van interne auditprocedures.

De managementteams van al onze vestigingen beschikken nu over de inzichten en mogelijkheden om nauwkeurige budgetprognoses te maken voor het hoofdkantoor en ik heb het volste vertrouwen in de kwaliteit van de data die voor me liggen.

Global Finance Transformation Leader, Veolia

Een simpelere, moderne en meer collaboratieve manier van werken.

De transformatie van financieel management en planningsprocessen van de groep is gebaseerd op vier belangrijke pijlers: talent, digitaal, organisatie en proces. De cloudgebaseerde oplossing en adoptie van geavanceerde nieuwe technologieën voor effectieve Enterprise Resource Planning vormden een belangrijk verschil met de systemen en processen die Veolia voorheen gebruikte.  Het bedrijf heeft het verleden echter achter zich gelaten en profiteert nu van verbeterde flexibiliteit, veel nauwere samenwerking tussen finance en operations en een modern applicatieframework. 

"Workday heeft ons volledig voor zich gewonnen", zegt Yael Leblanc, Global Chief Finance Transformation en Internal Auditing Officer bij Veolia. "Onze manier van werken is dankzij het unieke platform van het systeem wezenlijk getransformeerd. Dataconsolidatie, transactieverwerking en besluitvorming worden nu gecombineerd binnen een zeer gebruiksvriendelijke interface.  We zijn er ontzettend blij mee."

Gezamenlijke budgetvoorbereiding levert nauwkeurige en betrouwbare data op voor effectieve toekomstgerichte planning.

"Het succesvol managen van een vooruitstrevende en groeiende organisatie vereist effectieve budgetteringstools en operationeel inzicht", zegt Paul Voisin. "Met Workday Adaptive Planning is de ontwikkeling van projecties heel eenvoudig.  Het systeem stelt ons bovendien in staat om realtime data te begrijpen en te delen, en om samen te werken bij het opstellen van budgetten.  Finance fungeert nu als businesspartner voor operationeel personeel en dat is precies wat we wilden bereiken.  Zo kunnen we de juistheid van budgetten valideren en groeit ons vertrouwen in financiële planning en het behalen van doelen."

Doeltreffend en snel reageren op ongekende uitdagingen.

De toegenomen flexibiliteit in financieel management en planning bleek van onschatbare waarde tijdens de coronapandemie.  Het bedrijf kon processen en werkwijzen zeer snel aanpassen toen de eerste lockdown werd aangekondigd.  Dit was inclusief een volledige budgetcontrole voor 2020.  "Dankzij de flexibiliteit van Workday Adaptive Planning lukte het ons om heel snel alle betrokkenen te mobiliseren, het delen van data te vereenvoudigen en werk voortvarend en op hoog niveau te voltooien", aldus Paul Voisin.  "Dergelijke doortastende acties leverden niet alleen voordeel op voor financiële managementteams en het bedrijfsmanagement op het hoofdkantoor van Veolia, maar ook voor afzonderlijke operaties over de hele wereld."

Meer ruimte om data nauwkeuriger te analyseren en what-if-scenaro's te onderzoeken voor effectievere planning.

Veel business units van Veolia gebruiken nu zowel Workday Adaptive Planning als Workday Finance en profiteren zodoende van één datamodel met een hoog integratieniveau.  Het nieuwe systeem biedt een hoge automatiseringsgraad en garandeert dat finance veel minder tijd kwijt is aan het maken en controleren van ruwe data.  Het team werkt nauwer samen met operationeel personeel om aannames te testen, inzichtelijke analyses uit te voeren, afwijkingen te identificeren en ideeën te ontwikkelen voor nieuwe werkwijzen en processen om prestaties en efficiëntie te verbeteren.  En dit betekent dat businessunits goed zijn voorbereid op alle eventualiteiten. Ze kunnen alternatieve scenario's uitwerken en radicale aannames testen, met goedkeuringsworkflows die op diverse managementniveaus worden getoetst.


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?