Ontdek hoe The Stepstone Group werknemersenquêtes benut om organisatorische effectiviteit te stimuleren.

Het gebruik van enquêtes om naar werknemers te luisteren en een personeelsgerichte werkomgeving te cultiveren bij The Stepstone Group.

Hoge participatiegraad zorgt voor waardevolle inzichten

Realtime toegang tot data maakt onmiddellijke actie mogelijk

Datagedreven aanpak bevordert weloverwogen beslissingen

Sterkere feedbackcultuur ondersteunt zowel managers als werknemers

The Stepstone Group introduceerde in 2020 Workday Peakon Employee Voice als tool om bedrijfsbreed feedback van werknemers te verzamelen.

Voor Amelie Schlicht, Director Leadership and Talent Management bij The Stepstone Group, vormen deze regelmatige enquêtes een strategische keuze op weg naar continue verbetering en empowerment van werknemers. "We willen meer inzicht krijgen in de verwachtingen en behoeften van onze werknemers om ons als werkgever voortdurend te blijven verbeteren, de band tussen werknemers en managers te versterken en te zorgen dat iedereen betrokken is en succesvol is in hun rol."

The Stepstone Group had de afgelopen drie jaar een hoge participatiegraad en ontving duizenden reacties op elke enquêteronde.

Schlicht denkt dat het succes van deze regelmatige enquêtes te danken is aan de koppeling met grotere personeelsprojecten binnen het bedrijf, het gebruik van de resultaten om het succes van initiatieven te meten en de uitgebreide investeringen in 'manager enablement'.

Investeren in manager enablement.

"Bij The Stepstone Group geloven we dat investeren in manager enablement cruciaal is voor het succes van onze organisatie", zegt Schlicht. "Een belangrijk voordeel van deze investering is het ontstaan van een sterke feedbackcultuur. Zo voelen zowel managers als werknemers zich gesterkt."

Sophie Lenz, Employee Engagement Specialist bij The Stepstone Group, voegt hieraan toe: "Om onze managers te empoweren, creëren we onze eigen materialen en leveren we op maat gemaakte resources die perfect aansluiten op hun unieke behoeften en uitdagingen. Ons uitgebreide aanbod aan resources, waaronder FAQ's, one-pagers en online onboarding-sessies, vormt een waardevolle toolkit waarmee we onze managers kunnen voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden om effectief leiding te geven."

Schlicht legt uit: "We begrijpen dat managers op verschillende niveaus specifieke training nodig hebben om de tool optimaal te benutten. Daarom hebben we een op behoeften gebaseerde aanpak geïmplementeerd. Door gerichte trainingsinitiatieven aan te bieden, kunnen we onze resources laten aansluiten op de specifieke behoeften van de betreffende doelgroep."

Gedragsverandering meten.

De regelmatig uitgevoerde betrokkenheidsenquêtes vormen een krachtig middel om de ontwikkeling binnen de organisatie te evalueren en gedragsverandering te meten.

Door trends en patronen in de data te identificeren, kan The Stepstone Group de effectiviteit van initiatieven beoordelen en de voortgang bijhouden ten aanzien van concrete drijfveren en onderliggende drijfveren, zoals groei, erkenning en strategie.

Het succes van de Leadership Development Programs van Stepstone werd bijvoorbeeld bijgehouden door de drijfveer 'managementondersteuning' nauwlettend te volgen in Workday Peakon Employee Voice. Met deze drijfveer wordt het ondersteunings- en begeleidingsniveau beoordeeld dat werknemers van hun directe managers denken te ontvangen.

"Na de uitrol van onze Leadership Development Programs steeg de score met maar liefst 0,3 punt. Uit deze positieve verandering blijkt dat onze programma's de managementvaardigheden effectief hebben verbeterd en het ondersteuningssysteem binnen onze organisatie hebben versterkt waardoor de tevredenheid en betrokkenheid onder werknemers is toegenomen", zegt Schlicht.

Over het algemeen kan The Stepstone Group dankzij de datagedreven inzichten van de tool weloverwogen beslissingen nemen en proactieve maatregelen treffen om de ontwikkeling van de workforce te ondersteunen en als organisatie innovatief en werknemersgericht te blijven.

Strategisch relevante onderwerpen benadrukken en direct omzetten in acties.

"Bij The Stepstone Group weten we hoe belangrijk het is om strategisch relevante onderwerpen te benadrukken en vlot te vertalen naar actiegerichte maatregelen", merkt Schlicht op. "Onze werknemersenquêtes spelen hierbij een cruciale rol, omdat we specifieke vragen kunnen toevoegen die rechtstreeks betrekking hebben op actuele bedrijfsonderwerpen."

Toen The Stepstone Group onlangs zijn nieuwe bedrijfsmerk introduceerde, werd de enquête bijvoorbeeld gebruikt om de eerste reacties te peilen en te bepalen waar werknemers extra ondersteuning vereisten om op één lijn te komen met het merk.

"We hebben de enquête daarnaast gebruikt om de efficiëntie van onze interne besluitvormingsprocessen te beoordelen en mogelijke verbeteringen te identificeren", zegt Lenz. "Dit betekent dat we kunnen beschikken over actuele en waardevolle data om weloverwogen beslissingen te nemen en datagedreven maatregelen snel te implementeren."

Schlicht concludeert: "Deze inzichten helpen ons om proactief uitdagingen aan te pakken en kansen te grijpen, zodat de workforce meer betrokken en productiever wordt."


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar om in te spelen op een veranderende wereld?