Het gebruik van Workday Skills Cloud kan cruciaal zijn voor de manier waarop u vaardigheden benadert.

PwC heeft het bijhouden en ontwikkelen van vaardigheden nieuw leven ingeblazen met behulp van machine learning.

Machine learning gebruikt om vaardigheden te stimuleren

90%

Toename van 90% geregistreerde competenties in één jaar

Alle data gemigreerd naar Workday Skills Cloud

PwC deelt zijn evolutie naar een competentiegerichte organisatie en de stappen die zijn genomen om een ​​succesvolle transitie te realiseren.

Vaak proberen leiders projecten te breed aan te pakken of de reikwijdte aan te scherpen tot iets haalbaars dat tastbare waarde kan toevoegen. Voor de implementatie van Workday Skills Cloud bij PwC hebben we drie doelstellingen gedefinieerd:

  • Het gebruik van vaardigheden in de hele organisatie nieuw leven inblazen
  • Vaardigheden integreren in onze bedrijfsprocessen zodat ze fundamenteel worden voor onze manier van werken.
  • Alle data vanuit onze bestaande oplossing naar Workday Skills Cloud migreren

Gezien de omvang van ons project was verandermanagement een belangrijk onderdeel van het proces. Je kunt de technologie inschakelen en de bredere technologie-impact beheren, maar als je je bedrijf niet ondersteunt bij het stimuleren van gedragsverandering, kan die verandering mislukken.

Een van onze allereerste stappen, zoals bepaald door een reeks effectbeoordelingen, was om de bedrijven lokaal aan te moedigen echt na te denken over het effect van deze verandering op technologie en gedrag. Dit betekende niet per se dat ze klaar waren om die verandering te steunen – veel van hen waren dat aanvankelijk niet – maar het was belangrijk om het gesprek vroeg op gang te brengen. Verandering is vaak een bijzaak, en wij wilden een meer proactieve aanpak.

Machine learning gebruiken

Wij hebben kantoren in 152 landen, en het was dan ook geen optie om iedereen bij de eerste ontwerpsessies te betrekken. In plaats daarvan hebben we een kleine groep kleine en middelgrote bedrijven uit verschillende regio's gevraagd om het ontwerpwerk namens het PwC-netwerk op zich te nemen.

Tijdens het ontwerp richtten we ons op processen waar vaardigheden zeer relevant waren en waar we teams konden stimuleren om hun vaardigheden regelmatig op te frissen, met behulp van Workday's machine learning. We hebben ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om ons badgingsysteem aan te sluiten, zodat de competenties rechtstreeks van nieuwe badges naar het werknemersprofiel werden overgezet. Toen het ontwerp klaar was, openden we een tenant voor andere regio's zodat ze vast konden zien wat er ging veranderen. Dit zorgde ook voor meer vertrouwen voordat we live gingen.

Dit was de eerste keer dat we machine learning gebruikten in de context van persoonsgegevens. Dus we wisten dat we onze regio's erbij moesten betrekken zodat zij zich comfortabel zouden voelen vanuit het oogpunt van dataprivacy. Tegen de tijd dat de implementatie naderde, had 85% van onze regio's er vertrouwen in dat ze er klaar voor waren om op de afgesproken datum live te gaan. De overige 15% koos ervoor om de verandering in een ander tempo door te voeren en deze af te stemmen op hun prioriteiten of lokale prestatiecyclus.

Klein budget, grote impact

Ondanks het geringe budget voor verandering konden we een groot aantal middelen creëren, waaronder een video van onze voorzitter van de raad van bestuur, om de verandering te promoten. Wij gaven de regio's een verzameling content die ze naar eigen inzicht konden aanpassen en gebruiken. We schreven niet voor hoe elke regio met deze verandering om moest gaan, maar hebben in plaats daarvan een implementatietoolkit voor ze gemaakt. Hierin zaten posters, belangrijke gespreksonderwerpen, persona's, naslagkaarten en meer.

Sinds de implementatie van Workday Skills Cloud is ons percentage geregistreerde competenties in 1 jaar tijd met 90% gestegen en omvat de registratie nu ook niet-technische skills, die we voorheen niet hadden opgenomen. We wilden ons succes graag op een tastbare manier meten, en nu beschikken we over een wereldwijd dashboard en een vaardighedenmatrix. Met deze tools kunnen onze stakeholders zien hoe goed ze skills toepassen, waardoor onze informatie over vaardigheden wordt uitgebreid en beter wordt dan voorheen. Wij weten dat een competentiegerichte organisatie niet iets is dat je van de ene op de andere dag bereikt. Ons vaardighedentraject blijft zich verder ontwikkelen en we passen nieuwe Workday Skills Cloud-functies met veel enthousiasme toe wanneer deze zich aandienen.

Gerelateerde content


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?