GE verbreedt de digitale mogelijkheden om innovatie te bevorderen.

Door de business digitaal te transformeren, schakelde GE over van productie naar het leveren van op technologie gebaseerde oplossingen aan klanten.

De afgelopen decennia heeft het GE zichzelf getransformeerd van industrieel conglomeraat tot 'digital business'. Dankzij deze evolutie helpt GE nu andere industriële bedrijven met digitale transformatie.

James Ross, CIO, Global Functions bij GE, deelt zijn ervaring en best practices over hoe het bedrijf transformeerde van producent naar leverancier van technologie-oplossingen.

Probeer diepgaand inzicht te krijgen in hoe de business werkt en hoe digitale transformatie deze activiteiten verder verbetert.

CIO, Global Functions

De kansen en uitdagingen van digitale transformatie.

Voordat GE zichzelf kon transformeren in een technologiebedrijf, moest het allereerst interne digitale transformatie stimuleren. Toen bijvoorbeeld de kosten voor het aansluiten en benutten van sensoren begonnen te dalen, realiseerde GE zich dat het de sensordata ook op andere manieren kon gebruiken, zoals voor het verkrijgen van een rijkere analytische weergave van hun activa, de operatie, vraag en aanbod. De kennis die GE hierdoor verwierf werd later gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe producten voor hun klanten. 

De digitale transformatie van GE gaat nog steeds door en heeft impact op zowel de manier waarop het technologieën kiest als op het groeiende aantal innovatieve producten die worden aangeboden aan klanten. Ook de manier waarop GE haar werknemers helpt de enorme kracht van technologie te begrijpen is veranderd  

"Ik heb zelf ondervonden hoe allesomvattend digitale transformatie is. Natuurlijk veranderd de technologie, maar eerlijk gezegd is de grootste verandering dat mensen heel anders gaan werken", zegt Ross. "Het is essentieel dat mensen beseffen dat technologie hen in staat stelt om data op nieuwe manieren te gebruiken en sneller beslissingen te nemen. En hoe verder we de transformatie doorzetten, hoe meer we inzien dat het veranderen van hoe mensen werken fundamenteel is voor de toekomst."

Tenslotte moeten de businessmodellen en -processen op het moment dat technologie evolueert en er sneller wordt geïnnoveerd wel gelijke tred houden met de veranderingen. Volgens Ross biedt digitale transformatie de kans om niet alleen betere bedrijfssystemen te selecteren, maar ook om de huidige traditionele businessmodellen te herzien. Hij benadrukt dat organisaties moeten leren omgaan met incidentele mislukkingen en daaruit moeten leren.

"We pakken het niet altijd goed aan, maar vooruitgang is tegenwoordig veel belangrijker dan perfectie", zegt Ross. "Digitale transformatie is een jarenlang proces. We zien het als een marathon waarbij we focussen op doorzettingsvermogen om de eindstreep te halen."

Enkele van de grootste uitdagingen rondom digitale transformatie liggen bij IT. Zo is deze functie verhuisd van de backoffice naar de frontoffice.

CIO, Global Functions

Belangrijke kenmerken voor een geslaagde transformatie

Terugkijkend op de reis van GE is Ross vooral trots op wat de organisatie nu al heeft bereikt. Digitale transformatie is een complex, oneindig initiatief en ze hadden bij GE niet kunnen beginnen zonder de volgende belangrijke aanpassingen.

Interne alignment.

De essentiële eerste stap voor een geslaagde digitale transformatie is het op één lijn brengen van de C-suite. Executives moeten betrokken zijn bij digitale transformatie-initiatieven en zorgen voor afstemming met hun teams. Ze moeten ook betrokken worden bij beslissingen over de technologie waarin het bedrijf investeert.

Dit betekent dat IT de taal van de business moet spreken om een beeld te schetsen dat verder gaat dan functionaliteit en tactiek. IT moet het met de C-suite hebben over de algehele bedrijfswaarde van de investering.

Agile processen ontwikkelen.

Zoals eerder genoemd moeten oude processen via transformatie evolueren zodat een bedrijf veel sneller kan reageren dan voorheen. Dit vraagt om organisatorische agility. De eerste stap hierin is het identificeren van knelpunten in processen en deze flexibeler maken, zegt Ross. Als deze knelpunten zijn aangepakt opent de deur naar de volgende stap.

Data-driven beslissingen nemen.

Datademocratisering is een belangrijk onderdeel van digitale transformatie. Als data op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomt, worden bedrijfscycli sneller, zijn besluitvormers beter geïnformeerd en kan het bedrijf zich in het juiste tempo te ontwikkelen.

Terwijl GE digitaal volwassener wordt blijft data in elke fase een belangrijke speler. Het is cruciaal dat het bedrijf toegang heeft tot nauwkeurige data om snel beslissingen te nemen. En het is al net zo essentieel dat deze data in één systeem worden opgeslagen en direct beschikbaar zijn voor de besluitvormers.

"Toegankelijkheid van data is net zo belangrijk als de relevantie ervan. We ontdekten al snel dat onze data vergrendeld waren voor senior executives, waardoor het soms maanden duurde voordat ze data konden bekijken of analyseren. Dit vertraagde het beslissingsproces", zegt Ross.

Gebruikmaken van verandermanagement.

Verandermanagement is een essentieel onderdeel van digitale transformatie, maar volgens Ross ook het moeilijkste. Dit komt omdat het draait om mensen en het werk dat ze dagelijks doen. Het is belangrijk om tijdig interne champions in te schakelen om het momentum op te bouwen dat nodig is om radicalere transformatie te stimuleren.

"In de loop van onze digitale transformatie hebben we een specifiek team samengesteld dat zich bezighoudt met verandermanagement", zegt Ross. "Het is hun taak om ervoor te zorgen dat we verandering op het juiste niveau en op persoonlijke wijze activeren.

"Een universele benadering werkt niet omdat iedereen op een andere manier omgaat met veranderingen. We willen de specifieke behoeften van individuen achterhalen door te kijken naar hoe ze werken en ons daarop te richten", voegt hij toe.

De juiste cultuur creëren.

Dit is het belangrijkste aspect van de digitale transformatie. GE moest zijn bedrijfscultuur opnieuw vormgeven met aandacht voor snelle besluitvorming, het leren van fouten en een nieuw proces voor people management. 

Omdat het bedrijf te maken had met een strijd om technologisch talent wilden ze een cultuur creëren die innovatie uitstraalt.

Investeren in technologie.

Volgens Ross heeft digitale transformatie geen begin of einde. Dit maakt het belangrijk om te investeren in de juiste systemen die het maken van slimme beslissingen mogelijk maken. 

GE doet dit middels een 'Digital Technology Council', gericht op het identificeren van opkomende technologieën waarin het bedrijf moet investeren. Of het nu gaat om robotic process automation, artificial intelligence of HR-technologieën, deze council focust op het zo snel mogelijk uitrollen van deze technologieën. 

"Mijn advies voor andere technology leaders? Zorg ervoor dat u de business echt begrijpt", zegt Ross. "In IT hebben we het voordeel dat we een heel breed beeld hebben van de organisatie, maar we moeten ook begrijpen hoe de business opereert. "Probeer diepgaand inzicht te krijgen in hoe de business werkt en hoe digitale transformatie deze activiteiten verder verbetert."

Het is belangrijk dat we dit als IT-functie doen, en we kunnen dit alleen realiseren als we elke uitdaging die we tegenkomen het hoofd bieden

CIO, Global Functions

Wat is de volgende stap?

Ross legt uit dat terwijl GE doorgaat met zijn digitale transformatie, het meer productmanagers binnenhaalt die echt gefocust zijn op end-to-end delivery. Dit is essentieel om de snelheid te krijgen die ze nodig hebben naarmate het bedrijf zich verder ontwikkelt. 

De positieve gevolgen van GE's transformatie zullen een impact hebben op al hun bedrijven. In de vroege fasen van de transformatie was het bedrijf vooral gericht op het sneller laten verlopen van productie en groei. Vandaag de dag gebruikt GE transformatie ook voor het realiseren van concurrentievoordelen op andere gebieden, zoals het verkorten van de productdesigncyclus en de time-to-market. 

Ross licht toe: "De productiemarkt is bijna verzadigd, dus moeten we efficiënter werken. Als we dit relateren aan digitale transformatie, dan denken we aan het verhogen van de productiviteit van de machines en de mensen die al op dat gebied werkzaam zijn. Persoonlijk denk ik dat dit een groot onderdeel gaat uitmaken van de volgende industriële revolutie."


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?