Blue Cross and Blue Shield of Rhode Island, Inc.

Nationaal erkende zorgverzekeraar gaat verder dan spreadsheets voor analytics.

Betere financiële inzichten leiden tot betere besluitvorming in de steeds veranderende gezondheidszorg.

Door ingrijpende voorschriften, schommelende premies en andere factoren moesten verzekeraars als Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island (BCBSRI) het analyseren van hun bedrijfsprestaties over een andere boeg gooien. Workday Adaptive Planning motiveerde het bedrijf om het groots aan te pakken (net zo groots als big data) wat betreft zakelijke beslissingen om de groei van het bedrijf te stimuleren. Met behulp van Workday Adaptive Planning ging BCBSRI verder dan spreadsheets om in te zoomen op bedrijfsdata en data over de algemene marktprestaties. Hierdoor kan het snel aanpassingen doorvoeren en concurrerend blijven in een snel veranderende markt.

Dankzij Workday Adaptive Planning kunnen we als organisatie beter anticiperen en zijn we meer datagedreven.

Manager of Cost & Budget Analysis

Uitdagingen.

  • Gebrek aan een gebruiksvriendelijke interface waarmee alle stakeholders duidelijk zicht kregen op de financiële prestaties

  • Complex proces voor kostentoewijzing

  • Behoefte aan gedetailleerdere analysemogelijkheden voor markten, producten en operations

Resultaten.

  • Marktbenchmarks en -analyses van weken teruggebracht tot minuten met multidimensionale cubesheets en geautomatiseerde toewijzingen

  • Top-down FP&A-aanpak getransformeerd in een bottom-up strategie met diepere inzichten in de prestaties en meer accountability in de hele business

  • Automatisering van what-if-scenario's met automatische updates en rollup naar bedrijfsniveau voor snellere strategische besluitvorming

Betere analyse in individuele markten.

"We meten ons succes aan de hand van de prestaties in de marktsegmenten, dus nieuwe voorschriften, schommelende premies en andere factoren hebben regelmatig invloed op onze belangrijkste business drivers", zei Sarah Renaud, Manager Cost & Budget Analysis, die de behoefte aan een moderne financetool toelichtte. "Workday Adaptive Planning geeft ons meer inzicht in onze kosten per markt en biedt eenvoudige forecasts van de impact van ingrijpende veranderingen of belangrijke beslissingen, zoals de gevolgen van het verlaten van een bepaalde markt."

Effectieve financiële herverdeling, gestuurd door factoren zoals tijd of inschrijvingen, is cruciaal voor een bedrijf dat algemeen succes aan de hand van individuele marktprestaties meet. Een voorbeeld van zo'n markt is Medicare, dat het financeteam benchmarkt tegen de financiële prestaties van concurrenten in hetzelfde domein. Die benchmarks worden dan in Workday Adaptive Planning omgezet in gedetailleerde financiële rapporten die de toekomstige strategie binnen die markt sterk kunnen sturen.

"Cubesheets over toewijzingen heen leggen is een belangrijk aspect van benchmarking", zegt Renaud die het benchmarking- en rapportageproces van haar team verder uitlegt. "Toen we alleen Excel gebruikten, deden we hier weken over. In Workday Adaptive Planning is het direct gebeurd."

Een betere, collaboratieve aanpak van FP&A.

Vandaag gebruikt het financeteam de uitgebreide historische dataweergave in Workday Adaptive Planning om beter onderbouwde financiële forecasts en gedetailleerdere what-if-scenario's te genereren. Naast de prestatieanalyse per markt modelleren ze in Workday Adaptive Planning ook fundamentele drivers voor planning voor personeel, leden en premies. Renauds team kan vervolgens inzoomen op de financiële prestaties per afdeling en individuele transacties om te zien wat achter die cijfers zit. Deze en andere voordelen transformeren samen een top-down FP&A-aanpak in een betere bottom-up strategie die begint met dieper inzicht in de prestaties en leidt tot meer financiële accountability in de gehele business.

"Afdelingen delen nu onderling veel meer informatie dan vroeger", zegt Renaud. "Mensen voegen meer prestatiegegevens toe, waar finance vervolgens producten en forecasts mee kan maken die de bedrijfsstrategie op de lange termijn beter ondersteunen. Onze CEO is zo tevreden met onze verbeterde maandelijkse forecasts dat hij tijdens een vergadering zelfs een rapport omhooghield en zei hoe geweldig het was."

Realtime updates leiden tot datagedreven beslissingen.

Met die aanvullende prestatiegegevens kan finance nauwkeuriger operationele uitgaven toewijzen en individuele forecasts maken voor omzet en ziekteverzekeringsclaims. Workday Adaptive Planning werkt die forecasts dan automatisch bij volgens veranderingen in de business drivers, zodat leidinggevenden steeds beslissingen nemen op basis van de meest actuele financiële analytics.

"We kunnen tijdens een leiderschapsvergadering een what-if-scenario creëren en de actuals direct wijzigen. Workday Adaptive Planning werkt die wijzigingen dan automatisch bij en rolt ze uit op het niveau van de onderneming. Dankzij die automatisering blijft er meer tijd over om waardevollere inzichten over de financiële prestaties aan het licht te brengen en met het hele bedrijf te delen. Nu kunnen we als organisatie beter anticiperen en zijn we meer datagedreven."

Workday Adaptive Planning geeft ons meer inzicht in onze kosten per markt en biedt eenvoudige forecasts van de impact van ingrijpende veranderingen of belangrijke beslissingen, zoals de gevolgen van het verlaten van een bepaalde markt.

Team Leader of Budgets


Meer klantverhalen

Alle verhalen bekijken

Klaar voor een
gesprek?