Hero Background Image

Workday + Adaptive Insights: één planningsoplossing voor klanten

Deze blog is geschreven door Petros Dermetzis en verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn, treft u hieronder een Nederlandse vertaling aan.

Het is iets meer dan drie weken geleden dat we Adaptive Insights hebben  overgenomen . We staan nog maar aan het begin, maar ik ben ontzettend enthousiast over onze toekomst. Onze culturen passen bij elkaar en we delen dezelfde visie. We willen voorlopers zijn op het gebied van business planning software. Daarom deel ik met veel plezier de volgende stap in onze gezamenlijke strategie: onze klanten in staat stellen planning, uitvoering en analyses in de onderneming te verbeteren met één systeem.

Om te zorgen dat we klanten de beste oplossing bieden om hun transformatie op het vlak van finance, personeel en de business te versnellen, wordt de Adaptive Insights Business Planning Cloud vanaf nu de enige planningsoplossing voor onze klanten. Met deze strategie versnellen we onze roadmap voor planning met meer dan 2 jaar en zijn we in staat een nog robuustere oplossing te leveren, die volledig aan de behoeften van onze klanten zal voldoen. In het moderne, dynamische ondernemingsklimaat krijgen zij namelijk met steeds complexere planningsscenario's te maken. Met Adaptive Insights Business Planning Cloud kunnen klanten slimmere, snellere beslissingen nemen met een product dat is ontworpen om het gehele planningsproces aan te sturen, inclusief modellering, monitoring, rapportage en analyse.

Ik ben ervan overtuigd dat onze bedrijven en community's samen sterker staan, en ik kijk ernaar uit meer details over onze gemeenschappelijke strategie te delen op Workday Rising in oktober. In de tussentijd is hier een snelle FAQ waarin u misschien het antwoord op enkele vragen al kunt vinden.

Wat betekent dit voor bestaande klanten van Workday Planning?

We blijven Workday Planning ondersteunen maar zullen geen nieuwe functies meer bieden na de release van Workday 31 op 8 september. Dat betekent dat Workday-klanten de keuze hebben om bij Workday Planning te blijven of over te stappen op de Adaptive Insights Business Planning Cloud. Met klanten die op Adaptive Insights willen overstappen, zullen we nauw samenwerken aan de migratie.

Wordt de Power of One  nog steeds ondersteund met Adaptive Insights Business Planning Cloud?

Ja, we zijn van plan om Adaptive Insights Business Planning Cloud met Workday's toonaangevende suite van finance- en HR-applicaties te verenigen, zodat de Power of One intact blijft. Dit biedt alle klanten één databron, één beveiligingsmodel, één user experience en één Workday-community.

Wat betekent dit voor huidige klanten van Adaptive Insights? Blijft de Adaptive Insights Business Planning Cloud een open product?

Klanten van Adaptive Insights behouden met Adaptive Insights Business Planning Cloud dezelfde geweldige ervaring die ze vandaag hebben, inclusief een open product ongeacht het bronsysteem.

Daarnaast profiteren Adaptive Insights-klanten van Workday's internationale aanwezigheid en ondersteuning, evenals een grotere ontwikkelingsorganisatie waardoor de innovatiepijplijn van Adaptive Insights voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen wordt versneld.

Toekomstgerichte statements
Deze blog bevat toekomstgerichte statements met betrekking tot Workday, Adaptive Insights en de overname van Adaptive Insights door Workday, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Als de risico's werkelijkheid worden of de aannames onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die deze toekomstgerichte statements suggereren. Toekomstgerichte statements in deze mededeling omvatten onder andere uitspraken over de mogelijke voordelen en effecten van de voorgestelde transactie, Workday's plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties, en de financiële toestand, resultaten van activiteiten en bedrijfsvoering van Workday. Risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) risico's met betrekking tot Workday's vermogen om de activiteiten van Adaptive met succes te integreren, (ii) het niet behalen van de verwachte voordelen van de transactie, (iii) Workday's vermogen om deze plannen, doelstellingen en andere verwachtingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van Adaptive Insights te implementeren; en (iv) aanvullende risico's die uiteen zijn gezet in de documenten die bij SEC (Securities and Exchange Commission) zijn ingediend, inclusief ons formulier 10-Q voor het fiscale kwartaal dat op 30 april 2018 eindigde, en onze toekomstige rapporten die we van tijd tot tijd bij de SEC kunnen indienen, die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten afwijken van de verwachtingen. Workday is niet verplicht en momenteel niet van plan dergelijke toekomstgerichte statements bij te werken na de datum van deze release. Eventuele niet-vrijgegeven services, functies of functionaliteiten waarnaar wordt verwezen in dit document, op onze website of in andere persberichten of openbare verklaringen die momenteel niet beschikbaar zijn, kunnen op elk moment door naar goeddunken van Workday worden gewijzigd, en het is mogelijk dat deze niet zoals gepland of helemaal niet worden geleverd. Klanten die services van Workday aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te laten afhangen van de services, eigenschappen en functionaliteiten die op dit moment beschikbaar zijn. © 2018. Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.