Hero Background Image

Terug naar de basis: wat is Human Capital Management Software?

In deze blog bespreken we de waarde van Human Capital Management voor organisaties. We beantwoorden ook veelgestelde vragen over HCM en onderzoeken hoe technologie HCM en de bedrijfsprestaties verbetert.

Deze blog, geschreven door de tekstschrijvers van Workday, verscheen oorspronkelijk in het Engels. Hieronder treft u de vertaling aan.

Deze blog is onderdeel van een reeks artikelen over hoe technologie bedrijven helpt om beter om te gaan met mensen en financiën.

Er vinden grote verschuivingen plaats in de wereld van werk. Hoe, wanneer en waar mensen werken is constant aan het veranderen. 

De huidige workforce omvat vijf generaties en deze hebben verschillende behoeften en verwachtingen. De workforce is ook nog nooit zo divers geweest met medewerkers in vaste dienst, medewerkers die op uurbasis werken, freelancers en mensen op contractbasis. In de digitale economie zijn vaardigheden het nieuwe kapitaal geworden en de waarde van schaarse vaardigheden neemt toe. 

Tegelijkertijd hebben mensen bredere verwachtingen van hun werk. Ze willen meer dan alleen salaris. Deze nieuwe wereld van het werk, de diversiteit en het nieuwe sociale contract tussen werk en werknemer vragen om nieuwe manieren om het menselijk kapitaal te managen.

In deze blog bespreken we de waarde van Human Capital Management voor organisaties. We beantwoorden veelgestelde vragen over HCM en onderzoeken hoe technologie zowel HCM als de bedrijfsprestaties verbetert en bijdraagt aan organisatorische agility.

 

Wat is Human Capital Management (HCM)?

In de basis is Human Capital Management (HCM) de praktijk van het managen, werven en ontwikkelen van een workforce, vaak onder leiding van de afdeling Human Resources (HR) van een organisatie. Toch draait het bij HCM niet alleen om HR, maar ook om het engagement van people managers binnen een organisatie: workforceplanning, opleidingsmogelijkheden bieden en het opbouwen van een diverse en inclusieve cultuur, om er maar een paar te noemen. Omdat tevreden, betrokken werknemers cruciaal zijn voor het succes van een bedrijf en helpt om meer talent aan te trekken, onderkennen slimme bedrijven de strategische waarde van HCM. 

Jaren geleden werd HCM gedomineerd door het idee dat het personeel moest worden 'gemanaged'. Vandaag de dag zien toonaangevende bedrijven HCM als iets dat mensen in staat stelt om de beste, meest productieve en meest betrokken versie van zichzelf te zijn. In een 'people-first' cultuur worden werknemers als de belangrijkste van alle bedrijfsmiddelen beschouwd. Dat is niet voor niets. Onderzoek toont aan dat betere, zorgvuldig ingerichte en meer diverse werkplekken leiden tot superieure resultaten.  Om dit te bereiken is goed Human Capital Management van groot belang.

Toonaangevende bedrijven zien HCM als iets dat mensen in staat stelt om de beste, meest productieve en meest betrokken versie van zichzelf te zijn.

 

Waarom is Human Capital Management belangrijk voor succes?

Human Capital Management is belangrijk omdat mensen het hart vormen van elk bedrijf en de bron van het innovatie- en concurrentievermogen. Een effectieve HCM-aanpak stelt bedrijven in staat om toptalenten aan te trekken, hun potentieel te maximaliseren en ze verder te ontwikkelen voor meer succes. Het executive leadership van vooruitziende organisaties, waaronder de CEO, CFO en COO, zien HR leaders (zoals de CHRO) als strategische partners en verwachten dat zij de bedrijfsdoelstellingen helpen bevorderen door middel van krachtig leadership. 

Samenvattend is Human Capital Management belangrijk voor:

 • Werving, selectie en behoud van het juiste talent.
 • Onboarding van talent in de organisatie.
 • Het creëren van een inclusieve, diverse atmosfeer die zinvol werk biedt.
 • Het aanbieden van loopbaankeuzes door middel van gepersonaliseerde leerervaringen, mogelijkheden voor mentorschap en inzicht in het carrièrepad.
 • Werknemers in staat stellen om optimaal te presteren.
 • Het bevorderen van eerlijke beloning.
 • Het waarborgen van compliance met regelgeving en wetten.
 • Het belonen van uw workforce.

 

Wat is Human Capital Management-software?

Human Capital Management-software ondersteunt alle aspecten van HCM en maakt handmatige processen overbodig. Dergelijke software kan talentplanning, -management en -analyse samenbrengen in één systeem, zodat bedrijven mensen helpen vandaag en in de toekomst hun volledige potentieel te realiseren. De beste HCM-software maakt het voor een bedrijf mogelijk om HCM-processen effectief te beheren en personeel op snellere, slimmere en flexibelere manier te ondersteunen dan ooit tevoren. 

Bij Workday is Human Capital Management-software een alles-in-één-oplossing. In plaats van afzonderlijke applicaties voor talentmanagement, workforce-analytics, enzovoort, zijn deze functies in Human Capital Management-software in één platform geïntegreerd. Bovendien kan HCM-software een organisatie helpen bij het plannen van toekomstige personeelsbehoeften door informatie te delen met andere bedrijfsapplicaties, zoals payrollsoftware of software voor financieel management. HCM-software kan als zelfstandige oplossing of als onderdeel van een uitgebreidere bedrijfsoplossing worden verkocht.

 

Hoe zorgt een HCM-systeem voor succesvolle werknemers?

Vandaag de dag zorgen verschuivingen in de aard van het werk, nieuwe technologie en de behoeften van nieuwe generaties voor veranderingen in hoe het werk wordt gedaan, hoe mensen zich voelen en hoe organisaties werken. Als gevolg daarvan richten bedrijven het prestatiemanagement anders in om zich te focussen op de toekomst in plaats van op bijdragen uit het verleden. 

De cloudgebaseerde Human Capital Management-oplossing van Workday is ontworpen voor deze veranderende wereld, om werknemerprestaties en -succes op verschillende manieren mogelijk te maken, waaronder via:

 • Contribution: Door doelen toe te voegen in een HCM-systeem krijgen werknemers meer inzicht in huidige doelstellingen en verwachtingen en volgen en benadrukken ze eenvoudig wat ze hebben bereikt.
 • Capabilities: Informatie die wordt verzameld door een HCM-systeem zoals dat van Workday geeft werknemers inzicht in hun sterke en zwakke punten op basis van feedback van managers en collega's. En nog een stap verder, software voor educatie en training (zoals Workday Learning) kan relevante content aanbevelen om werknemers te helpen bepaalde vaardigheden te verbeteren of ze voor te bereiden op hun volgende functie.
 • Career: Volgens het rapport '2019 Deloitte Global Human Capital Trends'is de belangrijkste reden dat mensen ontslag nemen het ontbreken van groei- en leermogelijkheden. Om medewerkers te helpen nadenken over de volgende stap in hun carrière kan data binnen een HCM-systeem zoals Workday de functieveranderingen van anderen die vergelijkbare functies hebben gehad zichtbaar maken. Werknemers zien hoe collega's en mentoren zich binnen het bedrijf hebben verplaatst. Zo krijgen ze inzicht in de mogelijke carrièrepaden. Gecombineerd met learning ontstaat er een motiverende werkomgeving.
 • Connections: Het verdiepen van de relaties met collega's is van cruciaal belang voor het vergroten van het employee engagement en het leveren van bedrijfsresultaten. Via een HCM-systeem zoals Workday kunnen werknemers hun eigen interne netwerken uitbouwen door contact te maken en te houden met collega's. Maar ze kunnen ook mentoren vinden met de specifieke vaardigheden en ervaring om ze te ondersteunen bij hun loopbaan en hun kennis van het bedrijf te verbeteren.
 • Compensatie: Werknemers willen eerlijk worden beloond. De compensatiefunctionaliteit binnen HCM-systemen zoals Workday stelt managers in staat om inzicht te krijgen in de prestaties en het maken van vergelijkingen binnen het team. Zo zorgen ze voor een eerlijke compensatie.
Verschuivingen in de aard van het werk en de behoeften van nieuwe generaties veranderen de manier waarop het werk wordt gedaan.

 

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor Human Capital Management?

Voor de huidige werkplek zijn dit enkele van de belangrijkste prioriteiten voor Human Capital Management:

 • Talentacquisitie. Human Capital Management speelt een belangrijke rol bij het acquisitieproces . Het zorgt dat HR-professionals de juiste mensen voor de juiste functie inhuren. 
 • Het aanvullen van schaarse vaardigheden. Veel bedrijven zitten midden in een digitale transformatie. Dit betekent dat ze nieuwe vaardigheden nodig hebben en dat ze, gezien onze snel veranderende wereld, heel snel mensen moeten vinden die deze vaardigheden hebben of die zich willen laten om- of bijscholen. Een door machine learning aangestuurde 'skills ontology' zoals Workday Skills Cloud helpt bedrijven om data over vaardigheden te begrijpen en te organiseren. Deze functionaliteit stelt organisaties in staat om beter inzicht te krijgen in welke vaardigheden ze hebben, om hiaten in het talent te identificeren en om te voorspellen en te plannen voor vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn.
 • Talentontwikkeling mogelijk maken. Verandering is de constante waarop bedrijven zich moeten voorbereiden, en de vaardigheden en functies die vandaag waardevol zijn, zijn dat misschien over een paar jaar niet meer. Chief Human Resources Officers zien competenties als 'omgaan met nieuwe tools en technologie' en 'cognitief vermogen om met continue verandering om te gaan' als de belangrijkste vaardigheden voor hun functie in de komende vijf jaar. Van organisaties wordt nu een persoonlijke employee experience verwacht, ook op het gebied van training en learning. Om bij een bedrijf betrokken te zijn en daar te kunnen groeien, hebben werknemers zicht nodig op werk dat aansluit bij hun vaardigheden, interesses en arbeidsverleden. HCM-systemen geven toegang tot informatie die werknemers helpt bij het uitstippelen van hun loopbaan, het leggen van contacten met anderen die hen zijn voorgegaan, het identificeren van vacatures en potentiële opleidingsmogelijkheden. De organisaties die floreren zijn de organisaties die zich nu al voorbereiden om hun mensen in staat te stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en competenties uit te breiden.
 • 'Skills gaps' zichtbaar maken. Door gebruik te maken van HCM-systemen met machine learning zoals Workday kunnen bedrijven datasets, inclusief prestatiebeoordelingen en functiegeschiedenis, gebruiken om momentopnamen te maken van sterke punten en ontbrekende vaardigheden of ervaring doorheen de organisatie. Met inzicht in die zogeheten 'skills gaps' kunnen bedrijven tijdig ingrijpen met gerichte trainingsprogramma's en persoonlijke ontwikkelingsplannen om hun mensen snel bij te scholen.
 • Betere beslissingen nemen. Bedrijven moeten op het juiste moment toegang hebben tot de juiste data. Daarnaast hebben bedrijven tools nodig om deze data begrijpelijk te maken, gezien de enorme hoeveelheid beschikbare data. Aangedreven door machine learning en AI zoekt augmented analytics naar patronen en trends in miljoenen datapunten van een bedrijf. Uit die patronen kunnen bedrijven datagestuurde inzichten halen over een breed scala aan onderwerpen, waaronder de ervaring van de werknemer, diversiteit en inclusie. Geavanceerde HCM-systemen geven zelfs aanbevelingen over welke acties moeten worden ondernomen, in begrijpelijke taal.
In de digitale, snelle wereld van vandaag heeft HR verantwoordelijkheden gekregen die verder gaan dan vroeger.

 

Hoe ontwikkelt de rol van HR zich?

In het verleden werd HR vaak geassocieerd met administratieve taken, zoals het verzamelen, archiveren en opslaan van papierwerk en het opstellen en handhaven van regelgeving.  Maar de rol van HR is aan het veranderen. In de digitale, snelle wereld van vandaag heeft HR verantwoordelijkheden gekregen die verder gaan dan vroeger. De zeven belangrijkste eigenschappen van een effectieve HR leader zijn:

 • Een strategische partner. HR draagt bij aan de ontwikkeling en het succes van bedrijfsplannen en -doelstellingen en het menselijk deel van de organisatie wordt beschouwd als een strategische bijdrage aan het zakelijk succes.
 • Een expert in talentacquisitie. De moderne HR-leader geeft vorm aan het imago van een werkgever om talent aan te trekken.
 • Een expert in benefits en compensatie. Benefits en compensatie zijn cruciaal voor het aantrekken en behouden van belangrijk talent. Werknemers zoeken in toenemende mate naar meer flexibiliteit wat betreft benefits, extra's, werktijden, enzovoort. Succesvolle HR-afdelingen nemen hier nota van en innoveren.
 • Een pleitbezorger voor learning. De huidige werknemers willen hun vaardigheden en capaciteiten blijven ontwikkelen en HR speelt een rol in het bevorderen van continue learning die veel verder gaat dan de initiële training van nieuwe werknemers. 
 • Een woordvoerder voor werknemers. HR helpt de bedrijfscultuur en het bedrijfsklimaat tot stand te brengen waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen en de mogelijkheid krijgen om hun beste werk te leveren.
 • Een leader in verandering. De moderne HR-leaders geeft vaak leiding aan veranderingsinitiatieven voor hun organisatie en werkt aan het minimaliseren van de weerstand tegen verandering.
 • Een leader in compliance. Werkplekken zijn onderhavig aan veel wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, arbeid en werkgelegenheid. En Human Capital Management is van cruciaal belang voor het vermogen van een bedrijf om te voldoen aan en op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming in de EU (AVR).

 

Wat is het voordeel van HCM software?

Bedrijven implementeren HCM software om de efficiëntie, de planning en de agility te verbeteren en werknemers zo een betere ervaring te bieden. Een voorbeeld hiervan is Norconsult, een toonaangevend multidisciplinaire adviesbureau voor sociale planning, engineeringontwerp en architectuur in Scandinavië. Het bedrijf heeft meer dan 3800 medewerkers in 97 kantoren op vier continenten. Voorheen had Norconsult meerdere HR-systemen en beschikte het bedrijf niet over één bron met people data. In plaats daarvan was er één bron voor prestatiemanagement, één voor rekrutering en een andere voor learning, allemaal verspreid over verschillende geografieën. Hierdoor duurde het weken om de benodigde data bij elkaar te krijgen. Vanuit het oogpunt van talentmanagement vertrouwde Norconsult op spreadsheets om de vaardigheden van de werknemers af te stemmen op de vereisten van de business. Dit was tijdrovend en inefficiënt. 

Door HR-data te verplaatsen naar Workday, een enkel systeem voor Human Capital Management, kreeg Norconsult toegang tot accurate realtime data en inzicht in de vaardigheden die in de organisatie aanwezig waren of ontbraken. Met andere woorden, voor organisaties die ervoor willen zorgen dat ze klaar zijn voor een veranderende wereld, is HCM software onmisbare technologie.