Hero Background Image

Dit verhaal, geschreven door Christy Sasser, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

Drie strategieën om uw medium enterprise te laten groeien - III

 

Dit artikel is het vervolg van deel één en twee in deze serie. In deze laatste blog kijken we naar een andere strategie die u kunt toepassen om uw medium enterprise te laten groeien: het juiste talent aantrekken en behouden.

Het kan voor medium enterprises een hele kluif zijn om het juiste talent aan te trekken. Volgens 'Help Wanted', een rapport gepubliceerd door het National Center for the Middle Market (NCMM) en het Metropolitan Policy Programme van Brookings Institution, creëren medium enterprises meer nieuwe banen dan elke andere economische sector. Gezien hun robuuste vraag naar human capital is het bijzonder pijnlijk dat ze geen toegang hebben tot dit kapitaal."

Thomas Stewart, Executive Director bij NCMM, heeft een soortgelijke constatering. "Dit zijn de bedrijven die het snelst groeien, en als we ons in een economie met vrijwel volledige werkgelegenheid bevinden, zal dit het hardste aankomen in het middensegment."

Sterker nog, bijna vier van de tien mid-market executives zeggen dat het vermogen van hun bedrijven om te groeien wordt beperkt door een gebrek aan talent, met name in de dienstensector, de bouwsector en de gezondheidszorg, aldus het rapport. Daar komt nog eens bij dat medium enterprises niet de grote namen hebben die de cv's aantrekken," zegt Stewart.

Dit probleem wordt nog verergerd door het feit dat medium enterprises vaak niet beschikken over de juiste interne HR-infrastructuur om sterke recruitment- en retentieprogramma's te ontwikkelen. Als gevolg hiervan richten HR-afdelingen zich meer op operationele activiteiten, zoals onboarding van nieuw talent en de ondersteuning van de dagelijkse behoeften van werknemers. Hierdoor blijft er minder tijd over voor actieve recruitment en retentie, wat een grote impact heeft op de groei van een bedrijf.

 

Het is belangrijk om retentiestrategieën te hebben, vooral omdat het bestaande personeelsbestand van een bedrijf de beste plaats kan zijn om naar talent te zoeken in perioden van snelle groei.

 

Het vermogen om te groeien kan ook beperkt worden door een gebrek aan training. Uit het rapport bleek dat medium enterprises over het algemeen alleen interne training verzorgen wanneer dat nodig is, terwijl 45 procent van de bedrijven aangeeft dat ze educatie bieden wanneer nodig, maar niet beschikken over een continu opleidingsprogramma.

Gebrek aan ondersteuning uit het hoger onderwijs

Het rapport brengt ook naar voren dat het voor medium enterprises moeilijker is om toegang te krijgen tot resources en ondersteuning voor talent uit het hoger onderwijs en programma's voor personeelstraining. Volgens het rapport "richten traditionele bronnen voor het werven van talent, zoals universiteiten en ontwikkelingsprogramma's uit de openbare sector, zich doorgaans niet op de unieke behoeften van medium enterprises. Zij richten zich eerder op grotere bedrijven."

De reden? "Medium enterprises houden zich niet zo vaak bezig met wat het 'personeelssysteem' wordt genoemd, omdat de brug tussen vraag en aanbod nogal gammel kan zijn," zegt Stewart. "Het is voor kleinere bedrijven niet gemakkelijk om door het systeem te navigeren; formulieren zijn complex en instanties zijn moeilijk te vinden of ongecoördineerd."

Hij wees ook op uitdagingen met het systeem. "Aan de aanbodzijde zijn incentives vaak niet goed afgestemd. Een onderwijsinstelling zal doorgaans wel bereid zijn speciale cursussen te ontwikkelen in opdracht van een grote werkgever die tientallen studenten per jaar kan toezeggen. Het is echter veel moeilijker om de behoeften van een groep medium enterprises te coördineren zodat hieraan kan worden voldaan, ook al zou hun totale aantal vacatures groter zijn."

Recruiting en retentie verbeteren

Er zijn een aantal manieren waarop medium enterprises deze uitdagingen kunnen ondervangen om recruitment en retentie van talent te verbeteren, wat tot veel groter groeisucces leidt.

Stewart adviseert medium enterprises om proactiever te zijn in talentplanning en niet te wachten tot er de behoefte is om in deze inspanningen te investeren. Volgens het onderzoeksrapport Mastering Talent Planning van de NCMM in samenwerking met Vistage, bestaat er een sterke correlatie tussen superieure talentplanning en algemene bedrijfsgroei en prestaties. "Bedrijven met een goede talentplanning, en dan vooral bedrijven met een formeel proces voor talentplanning, die investeren in een uitgebreid assortiment initiatieven voor talentplanning en de betrokkenheid van senior executives en top line executives bij het proces van talentplanning aanmoedigen, behoren vaak tot de snelstgroeiende en best presterende bedrijven in het middensegment," aldus het rapport.

Het is ook belangrijk om retentiestrategieën te hebben, vooral omdat het bestaande personeelsbestand van een bedrijf de beste plaats kan zijn om naar talent te zoeken in perioden van snelle groei. Prestatiemanagement is een gebied dat kan helpen om retentie te verbeteren, vooral wanneer het niet een eenmalig jaarlijks evenement is, maar een continu proces dat werknemers sterker maakt.

Volgens het rapport Help Wanted hebben medium enterprises die uitblinken in prestatiemanagement vaak senior executives die in het proces geloven en het als een integraal onderdeel van elke werkdag beschouwen. Ze vertrouwen niet alleen op formele prestatiebeoordelingen maar creëren in plaats daarvan een proces met voortdurende informele feedback.

Doorlopende training en learning kunnen ook helpen om werknemers gemotiveerd en betrokken te houden, en zijn een manier om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen naarmate een organisatie evolueert. Medium enterprises zouden ook moeten overwegen om nauwer samen te werken met potentiële externe talentbronnen. In het rapport Help Wanted stonden suggesties om relaties op te bouwen met hoogleraren van plaatselijke universiteiten. Zij zouden organisaties kunnen helpen om veelbelovende kandidaten te vinden of studenten zomerstages aan kunnen bieden.

Technologie kan helpen

Vele medium enterprises denken dat het ontwikkelen van formelere talentplanning en -beheerprocessen iets is wat buiten bereik ligt. Veel van deze bedrijven werken met verschillende legacy-applicaties voor HR, talent, voordelen, payroll en werving, en het kost veel tijd en resources om deze omgeving te beheren. Ook biedt dit niet de basis en de mogelijkheden om effectievere praktijken voor talentmanagement te ondersteunen.

Dankzij de technologische vooruitgang is het eenvoudiger geworden voor medium enterprises om meer geavanceerde talentmogelijkheden op te bouwen. Cloud-based systemen die human capital management, talent, recruiting en learning samenbrengen in één enkel systeem, stellen bedrijven in staat deze processen te stroomlijnen, waardoor er minder tijd wordt besteed aan handmatig werk tussen systemen.

Wanneer er een 'single source of truth' voor alle deze functies is, geeft dit ook een beter inzicht in de algehele kosten en prestaties van mensen. Naarmate medium enterprises groeien en uitbreiden, kunnen ze vragen beantwoorden zoals: werken mijn beste mensen aan mijn belangrijkste initiatieven; waar vind ik het beste talent; wie zijn mijn retentierisico's; waar zijn de hiaten in de leadership pijplijn; en welk talent draagt het meest bij aan de omzet?

Unibail-Rodamco, Europa's toonaangevende beursgenoteerde bedrijf in commercieel vastgoed, koos ervoor om zijn HR-activiteiten over te zetten naar de cloud om zijn aanwezigheid in 12 landen te ondersteunen en toekomstige groei te stimuleren. "Ter voorbereiding op de toekomst is het belangrijk dat we een HR-systeem implementeren dat niet alleen steun biedt aan explosieve groei en snelle veranderingen, maar ons ook een veel beter inzicht geeft in onze werknemers wereldwijd," aldus Sylvain Montcouquiol, Chief Human Resources Officer bij Unibail-Rodamco.

Het middensegment voorziet in een grote behoefte in de wereldeconomie, en voedt werkgelegenheid, innovatie en groei. Hoewel deze groep voor unieke uitdagingen staat, zullen technologische vooruitgang en evoluerende benaderingen van operationele efficiency, planning en talent uw organisatie helpen om deze op nieuwe en betere manieren aan te pakken. De toekomst ziet er veelbelovend uit met meer ondersteuning en tools om u te helpen groeien en op uw succes voort te bouwen.

(Dit artikel vormt de afsluiting van een driedelige serie. Wilt u bij het begin beginnen, ga dan naar 'Drie strategieën om uw medium enterprise te laten groeien – I' en 'Drie strategieën om uw medium enterprise te laten groeien – II')