Hero Background Image

Research preview: Organisatorische agility bevorderen om digitale groei te stimuleren

 

Deze blog, geschreven door Steve Dunne, is oorspronkelijk in het Engels verschenen. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn, treft u hieronder een vertaling aan.

Wat vindt u het belangrijkste voor de toekomst van uw bedrijf? Vandaag de dag is het meest spraakmakende concept waarschijnlijk digitale transformatie. Maar, digitale transformatie en groei door nieuwe digitale producten en diensten is niet mogelijk zonder een belangrijk ingrediënt: organisatorische agility. In andere woorden, de capaciteit om snel en effectief te reageren op de markt en tegelijkertijd innovatie stimuleren door de hele organisatie.

Niemand kan de toekomst voorspellen of de plotseling opkomende veranderingen binnen een branche voorzien. Daarom is het voor het overleven van een bedrijf op de lange termijn belangrijk om met het onverwachte om te kunnen gaan.

Omdat dit onderwerp steeds belangrijker wordt hebben we een internationaal onderzoek onder 998 business leaders in verschillende sectoren uitgevoerd: “Organizational Agility at Scale: The Key to Driving Digital Growth”. In dit onderzoek wilden we nagaan in hoeverre bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en services, of ze hier nieuwe inkomstenstromen mee realiseren en of ze hier nieuwe bedrijfsmodellen voor creëren. Daarnaast wilden we weten hoe de meest succesvolle bedrijven gebruikmaken van organisatorische agility om hun digitale groei te stimuleren.

We hebben vijf belangrijke voorwaarden geïdentificeerd die van cruciaal belang zijn voor organisatorische agility. Vervolgens hebben we de respondenten ingedeeld in categorieën op basis van de mate waarin ze de dit in de praktijk omzetten: Leaders (koplopers), Aspirers (volgers) en Laggards (achterblijvers). Leaders (15 procent van de respondenten) pasten alle voorwaarden efficiënt toe, Aspirers (30 procent van de respondenten) vier van de vijf voorwaarden en Laggards (55 procent) drie of minder voorwaarden.

Dit zijn de vijf voorwaarden voor organisatorische flexibiliteit:

Maak continue planning mogelijk

Bedrijven kunnen geen jaar wachten om te ontdekken of een product of service winstgevend is of marktaandeel verovert. Met name de bedrijfsonderdelen die aan de hand van digitale activiteiten omzet willen realiseren, hebben nood aan vlotte en continue planningscycli. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die aan dynamisch plannen doen sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden en op mogelijke bedreigingen voor het bedrijf.

We stelden vast dat er twee belangrijke obstakels voor realtimeplanning bestaan: niet-flexibele legacytechnologieën (die volgens Leaders de voornaamste hindernis vormen) en een bureaucratische organisatiecultuur (het vaakst aangehaald door Laggards).

Maak structuren en processen agile

Bij het doorvoeren van een koerswijziging veranderen organisatiestructuren of bedrijfsprocessen meestal mee. Een koerswijziging kan zelfs tot gloednieuwe structuren en processen leiden. Bedrijven die agile werken kunnen snel hun twee belangrijkste troeven – personeel en financiën – afstemmen op nieuwe organisatorische vereisten.

Uit ons onderzoek blijkt dat Leaders flexibele structuren en processen ontwikkelen om hun organisatie snel aan te passen als bedrijfsplannen wijzigen. Ook implementeren ze de nodige systemen om na te gaan welke vaardigheden in hun bedrijf ontbreken, iets wat Laggards niet doen. Ook hier geldt dat inflexibele technologie en een bureaucratische cultuur de agility van processen en structuren dwarsbomen.

Werk aan de vaardigheden voor de toekomst

Tal van organisaties hebben ontdekt dat een groot deel van hun huidige inkomsten verband houdt met vaardigheden die vijf jaar geleden nog niet eens bestonden. De vaardigheden die een bedrijf nodig heeft, veranderen voortdurend. Nieuwe vaardigheden ontstaan en anderen worden overbodig. Bedrijven moeten hun werknemers helpen met het verwerven van nieuwe vaardigheden die de nieuwe digitale inkomstenstromen ondersteunen.

Volgens ons onderzoek zijn Leaders in vergelijking met Laggards vier keer meer geneigd om ervoor te zorgen dat minstens 75 procent van hun personeel wordt bijgeschoold om te voldoen aan de toekomstige vaardigheidsbehoeften. Meer dan driekwart van de respondenten is het erover eens dat, om talent te behouden, hun organisatie een meer vloeiende benadering nodig heeft voor het inzetten en ontwikkelen van hun mensen.

Zorg dat werknemers beslissingen kunnen nemen

Uiteindelijk zijn het de werknemers die bedrijfsplannen met succes tot uitvoering brengen, waaronder ook de digitale plannen waar het onderzoek zich op richt. Werknemers moeten op het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie om de beste beslissingen voor het bedrijf te nemen.

Data is van cruciaal belang om beslisprocessen dichter bij de klant te brengen. Volgens Laggards zijn verouderde informatie en geïsoleerde teams de voornaamste hindernissen bij de democratisering van besluitvorming. 80 procent van de Leaders stelde dat alle werknemers toegang hebben tot tijdige en relevante data zonder gatekeepers die toegang tot dergelijke informatie verhinderen. In de categorie Laggards is dat slechts bij 24 procent van de respondenten het geval.

Meten is weten, controle is beter dan vertrouwen

Agility en snelheid zijn afhankelijk van robuuste, accurate en tijdige rapportages en controles. Bedrijven moeten snel weten hoe een nieuw product of nieuwe service presteert. Gaat het goed, dan zijn er misschien extra investeringen in geld of personeel nodig. Gaat het slecht, dan moet het bedrijf de uitgaven en de personele inzet beperken of herverdelen en het product of service aanpassen c.q. beëindigen. Mogelijk zijn er nieuwe metrics nodig ter aanvulling van de traditionele financiële metrics om de impact van digitale strategieën op de organisatie te begrijpen.

Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven erkennen dat ze niet over de juiste meetkaders beschikken voor de nieuwe digitale wereld van werken. Slechts 25 procent van de respondenten vindt dat hun organisatie voldoende vooruitgang heeft geboekt in het ontwikkelen van performance metrics die digitale omzetgroei meten. Dit is cruciaal, omdat uit het onderzoek is gebleken dat snelle actie bij falende investeringen een hoger rendement oplevert. De meeste organisaties met een verwachte digitale omzetgroei van meer dan 50 procent in de komende drie jaar (77 procent van de respondenten) geven aan dat ze verkeerde investeringen in nieuwe technologieën snel rechtzetten.